Spis treści

Transkrypt

Spis treści
V
Spis treści
1
Szkodliwe substancje w naturalnych używkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1Metyloksantyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2Nikotyna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3Etanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4Metanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5Glikol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6 Oleje fuzlowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7 Niepożądane składniki piwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8 Niepożądane składniki wina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.9 Składniki napojów spirytusowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.10Absynt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.11 Alkoholowe napoje gazowane (alkopop) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.12 Khat (czuwaliczka jadalna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.13Meskalina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.14Bieluń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.15 Maté, herbata paragwajska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.16 Erythroksylon coca i kokaina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.17 Orzechy kola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.18 3,4-metylenedioksymetamfetamina (ecstasy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
10
12
25
26
27
27
28
29
29
32
33
36
38
40
41
44
45
2
Szkodliwe działanie substancji pochodzenia roślinnego . . . . . . . . . . .
2.1 Rośliny strączkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Gałka muszkatołowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Zatrucie przez alkaloidy występujące w roślinach jadalnych . . . . . . . . . . .
2.4 Bez czarny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5 Kwas szczawiowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6Saponiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7Kumaryna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.8 Olej bawełniany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
53
60
62
64
65
67
68
70
3
Toksyny powstające w wyniku
procesów przetwórczych żywności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Akryloamid i glicydamid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2Furan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Karbaminian etylu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 3-monochloropropano-1,2-diol (3-MCPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5 Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) . . . . . . . . . . . . . . .
3.6 Heterocykliczne aminy aromatyczne (HCA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7Nitrozoaminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8 Kwasy tłuszczowe trans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.9Akroleina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
74
79
80
81
84
87
89
90
94
VI
Spis treści
4
Szkodliwe działania wywoływane przez dodatki do żywności . . . . . .
4.1 Alergizujące działanie dodatków do żywności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Czy dodatki do żywności mogą działać rakotwórczo? . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Zespół nadpobudliwosci z deficytem uwagi (ADHD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Choroba Alzheimera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5 Zespół chińskiej restauracji – nietolerancja glutaminianów . . . . . . . . . . . .
4.6Fenyloketonuria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7 Zaburzenia trawienia i przemiany materii powodowane
przez zamienniki cukru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
104
106
111
112
112
115
115
5
Szkodliwe działanie zanieczyszczeń żywności i pozostałości
występujących w produktach spożywczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
5.1Pozostałości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
5.2Zanieczyszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
6
6.1
6.2
6.3
Wpływ środków spożywczych i używek na działanie leków . . . . . . . .
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wpływ na farmakokinetykę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wpływ na farmakodynamikę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143
143
145
151