Zdefiniuj karierę

Transkrypt

Zdefiniuj karierę
FORa dla SDZ
KARIERA w Twoim rozumieniu
Dobrze zaplanowana kariera zawodowa dostarczy Ci zadowolenie z wykonywanej
w przyszłości pracy, osobistego spełnienia i poczucia zrealizowanych celów prywatnych i nie
tylko. Myślę, że stwierdzisz wtedy, że osiągnąłeś sukces i zrobiłeś karierę☺.
Jak rozumiesz słowo KARIERA?
Odpowiedz na pytania, a następnie dopisz pierwsze skojarzenia ze słowem KARIERA, które
rozpoczynają się od liter tworzących to słowo.
1. Co trzeba zrobić, aby odnieść sukces?
2. Czym charakteryzują się ludzie sukcesu?
3. Jakie czynniki sprzyjają osiągnięciu sukcesu?
4. Jakie czynniki zakłócają osiąganiu sukcesu?
K – …………………………………………,
A – …………………………………………,
R – …………………………………………,
I – ………………………………….………,
E – ……………………………………….…,
R – …………………………………………,
A – …………………………………………,
Skonkretyzuj swoje marzenia i drogi do ich osiągnięcia, a przez to wzmocnisz motywację do
działania:
Należy wyobrazić sobie obraz siebie za np. 5 lat, tworząc rysunek w myślach
z uwzględnieniem następujących elementów:
– jak wyglądam?
– jak jestem ubrany?
– jak wygląda moje otoczenie?
– czym zajmuję się w pracy lub w czasie wolnym?
– co osiągnąłem do tej pory?
– jakie są moje pilne potrzeby?
Następnie należy spisać w punktach na kartce wszystkie odpowiedzi na pytanie: Co muszę
zrobić, aby osiągnąć to, o czym marzę?
Następnie wyceniając każdą z odpowiedzi ze względu na istotność dla realizacji całej wizji,
przypisując wartości od 1 (najmniej istotne) do 5 (najistotniejsze). Z pośród tych
wycenionych na 4 lub 5 należy wybrać tylko 1 działanie. Wybrany punkt wyraźnie
podkreślając, zapisujemy w swojej pamięci. Dla wytrwałych proponuję przeprowadzić analizę
SMART.

Podobne dokumenty