Odpowied¥ na zapytania w sprawie SIWZ

Transkrypt

Odpowied¥ na zapytania w sprawie SIWZ
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Raciborska 37
40-074 Katowice
Pismo: ASP-DAG-ZP-9-2008/4
Katowice dnia: 2008-07-28
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2008-07-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o
wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Dostawa komputerów, oprogramowania, projektorów multimedialnych, sprzętu
sieciowego oraz aparatów i akcesoriów fotograficznych do Akademii Sztuk Pięknych w
Katowicach,
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
„czy w zadaniu nr 4, jako odpowiednik projektora 3M X66 mozna zaproponować SANYO
XU78 - kata katalogowa w zał. - odstępstwa (?) od przedstawionych wymagań - to:
- brak złacza USB
- kwestia oceny żywotności lampy - SANYO ma 1500 h w trybie normalnym i 3000 h w
trybie ekonomicznym (gwarancja na laqmpę - 3 lata).”
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Zamawiający wyraża zgodę na przedstawione przez wykonawcę parametry projektora.
System ProPublico © Datacomp
Strona 1/2
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego
zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
Zamawiający
Prorektor
Prof. Adam Romaniuk
System ProPublico © Datacomp
Strona 2/2

Podobne dokumenty