Portal miasta Sławków - Wieczór muzyki ku czci św. Cecylii w Wieprzu

Transkrypt

Portal miasta Sławków - Wieczór muzyki ku czci św. Cecylii w Wieprzu
Wieczórmuzykikuczciśw.CecyliiwWieprzu
Krzysztof Kozieł
Data dodania:
01
11
2015
Występ sławkowskiego chóru Cantamus Domino pod dyrekcją
Małgorzaty Kostki był jedną z głównych atrakcji artystycznego
wieczoru, zorganizowanego w niedzielę 29 listopada w kościele pw.
Wszystkich Świętych w Wieprzu koło Andrychowa.
Z O BACZ GALE R IĘ
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę
Przed artystami ze Sławkowa wystąpił Chór Prowincjonalny pod kierunkiem Jolanty Wąs,
działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wieprzu. Swoje talenty zaprezentowały
również dzieci i młodzież – laureaci organizowanego przez miejscową parafię konkursu
recytatorskiego.
D R U KUJ D RUKUJ DO PDF
Wieczór muzyki ku czci św.
Cecylii w Wieprzu
http://www.slawkow.pl/print.php?pdf=true&unique=wieczor-muzyki-ku-czci-sw-cecylii-w-wieprzu