Dr inż. Robert Wójcik Studia dzienne Języki i metody programowania

Transkrypt

Dr inż. Robert Wójcik Studia dzienne Języki i metody programowania
Dr inż. Robert Wójcik
Studia dzienne
Języki i metody programowania - laboratorium
Założenia programowe: nabycie umiejętności projektowania
algorytmów z wykorzystaniem różnych struktur danych oraz
poznanie elementów języka Pascal umożliwiających ich implementację programową.
Tematy laboratoriów
1. Struktura programu w języku Pascal
2. Standardowe typy danych
3. Operatory i wyrażenia
4. Instrukcje warunkowe i instrukcja wyboru
5. Instrukcje iteracyjne
6. Procedury
7. Funkcje
8. Tablice liczb i znaków
9. Tablice wielowymiarowe
10. Rekordy i tablice rekordów
11. Pliki zdefiniowane
12. Pliki tekstowe
13. Zaliczenia
Literatura
[1] Koleśnik K., Wstęp do programowania z przykładami w Turbo Pascalu,
Wydawnictwo Helion, Gliwice, 1999.
[2] Marciniak A., Borland Pascal 7.0 z elementami programowania,
Wydawnictwo Nakom, Poznań, 1994.
[3] Sielicki A., Laboratorium programowania w języku Pascal, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1994.
[4] Jarża R., Turbo Pascal. Szkoła programowania, Wydawnictwo Robomatic,
Wrocław, 1996.

Podobne dokumenty