LIGA HISZPAŃSKA

Transkrypt

LIGA HISZPAŃSKA
LIGAHISZPAŃSKA
REGULAMINKONKURSU
1.OrganizatoremkonkursujestDorotaDunst-Drywa.
2.WkonkursiemożewziąćudziałkażdyuczeńGdańskiegoAutonomicznegoGimnazjum.
3.Konkursrozpoczynasięwpaździerniku2015ripotrwadokońcamaja2016r./8zestawówzadań/
ZestawyobejmująklasyI,IIiIII.
4.W każdym miesiącu uczestnik pobiera ze strony szkoły zestaw zadań, które wykonuje
samodzielnie w domu, a następnie dostarcza w wersji papierowej organizatorowi konkursu do
określonegoterminu.
5.Poupływieustalonegoterminupraceniebędąprzyjmowane.
6.Uczeńmożeprzystąpićdokonkursuwdowolnymterminie.
7.Uczestnikwyrażazgodęnaopublikowaniewynikówkonkursupokażdymrozwiązaniuzestawu.
8.Punktysąsumowaneizapisywanenakoncieuczestnika.Listarankingowaaktualizowanajestpo
każdymetapie.
9.ZwycięzcąLigiHiszpańskiejzostanieuczestnik,któryuzyskanajwiększąliczbępunktów.
10.Nanajlepszychczekająnagrody.
Zapraszamdoudziału!Życzępowodzenia!

Podobne dokumenty