Ostatnia katecheza była poświęcona DOJRZAŁOŚCI: 1. Bohater

Transkrypt

Ostatnia katecheza była poświęcona DOJRZAŁOŚCI: 1. Bohater
PAMIĘTAJ, ŻE… CELEM TEGO SPOTKANIA JEST podzielenie się własnym przeżywaniem wiary i rozumieniem Słowa Bożego.
Dlatego mówimy tylko o sobie, a nie o innych. Każdy uczestnik grupki jest odpowiedzialny za to, co się w niej dzieje. Odwagi
– możesz dad coś z siebie drugiemu. Nie myśl za dużo co i jak powiedzied – pozwól się prowadzid Duchowi Świętemu.
Ostatnia katecheza była poświęcona DOJRZAŁOŚCI:
1. Bohater filmu: 1900 oraz postad Piotrusia Pana i Wendy. Niechęd wchodzenia w dojrzałośd
, dorosłośd. Analogia do Małego Księcia, który jest dojrzały:
- Twoja róża ma dla ciebie tak wielkie znaczenie, ponieważ poświęciłeś jej wiele czasu.
- Ponieważ poświęciłem jej wiele czasu... - powtórzył Mały Książę, aby zapamiętad.
- Ludzie zapomnieli o tej prawdzie - rzekł lis. - Lecz tobie nie wolno zapomnied. Stajesz się odpowiedzialny na zawsze
za to, co oswoiłeś. Jesteś odpowiedzialny za twoją różę.
- Jestem odpowiedzialny za moją różę... - powtórzył Mały Książę, aby zapamiętad.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Istota dojrzałości, czyli odpowiedzialnośd: za siebie, za innych, za świat i dobra materialne,
za dobra duchowe.
Dojrzała wiara, czyli odpowiedzialnośd za relację z Bogiem.
Dojrzała wiara, czyli wiara rozumna.
Waga własnego doświadczenia wiary i przeżycia spotkania i poszukiwania Boga.
Istota świadectwa
Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani
gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucid z mych ust. Ty bowiem mówisz: Jestem bogaty, i wzbogaciłem się, i niczego
mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny i ślepy, i nagi. Radzę ci kupid u
mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się oblókł, a nie ujawniła się haniebna
twa nagośd, i balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział. (Ap 3, 16)
Pytania o wiarę dojrzałą:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Czym chrześcijaostwo różni się od innych religii?
O co chodzi z tym Jezusem?
Dlaczego jesteś chrześcijaninem?
Co to jest Kościół?
Po co chodzid do kościoła?
Co to są sakramenty?
Dlaczego chrześcijaostwo nie jest obciachem?
Dlaczego wierzyd w to, co jest napisane w Biblii?
Jak się przekonad, że Bóg istnieje?
Czy pomożesz mi odkryd wiarę?
Pytania pomocne do dzielenia:
1. Czy schodzę na ląd tzn. czy staję się dojrzały, czyli odpowiedzialny? Jakie mam na to
dowody?
2. Kim jestem dziś? Jak zmieniło się moje spojrzenie na siebie, na wiarę, na Boga w
minionym roku, gdy przygotowuję się do bierzmowania?
3. Kim jest dla mnie Bóg?
4. Czy mogę, umiem odpowiedzied na pytania zadane na katechezie (powyżej, mniejszą
czcionką) – dlaczego tak, dlaczego nie?
5. Jakich świadków wiary mam/miałem w życiu? Jakie świadectwo wiary przekazali mi
rodzice i jak?
6. Spróbuj powiedzied świadectwo swojej wiary? dlaczego możesz, dlaczego nie możesz tego
zrobid?

Podobne dokumenty