REGULAMIN - ABONAMENTY od 9 maja 2016r

Transkrypt

REGULAMIN - ABONAMENTY od 9 maja 2016r
Szanowni Państwo
Z dniem 09 maja br., wprowadzamy zmiany dotyczące "POSIŁKÓW ABONAMETOWYCH"
Zmiany będą dotyczył logistyki realizowania zamówień, oraz wydawania posiłków, zarówno w Restauracji, jak
również na wynos, czy też z dostawą do klienta pod wskazany adres, oraz cen ww. posiłków.
Zmiany opisane poniżej są pokierowane w dużej części uwagami zgłaszanymi przez naszych Klientów,
koniecznością wprowadzenia korekt ze względu na specyfikę naszego lokalu (mała kameralna Restauracja z
ograniczoną ilością miejsc siedzących), oraz ze względu na rentowność - zwłaszcza pod względem konieczności
stosowania certyfikowanych opakowań jednorazowych termicznych i kosztów związanych z dostawami do klienta.
Jednocześnie informujemy, że zmiany wprowadzane od 9 maja br., są zmianami kosmetycznymi i mają na celu
utrzymanie naszych usług na odpowiednim poziomie.
POSIŁKI ABONAMENTOWE - REGULAMIN ( ważny od 09.05.2016 )
1. Warunkiem niezbędnym do przyjęcia przez naszą Restaurację zamówienia na
realizację
zlecenia
polegającego
na
przygotowywaniu
"POSIŁKÓW
ABONAMENTOWYCH" W DOWOLNEJ OFEROWANEJ PRZEZ NASZĄ RESTAURACJĘ
OPCJI, jest zapoznanie się z nowym regulaminem obowiązującym od 9 maja br., oraz
jego akceptację po przez złożenie podpisu pod regulaminem w miejscu do tego
przeznaczonym.
2. Regulamin jest dostępny na naszej stronie Internetowej www.ikulinaria.pl z możliwością pobrania i
wydrukowania. Każdy klient wykupujący abonament otrzyma niniejszy Regulamin w formie papierowej wraz
z kuponami uprawniającymi do korzystania z posiłków w formie, którą sobie wybrał i którą opłacił.
3. Za "posiłek abonamentowy" uznajemy wykupienie posiłków w dowolnej oferowanej przez naszą Restaurację
opcji na minimum 5 dni w danym tygodniu, które nie muszą następować po sobie np. pon., wt., czw., sob.,
ndz. lub w jakiejkolwiek innej konfiguracji z zachowaniem ww. zasady
4. Klient wykupujący "posiłki abonamentowe" po uprzednim zapoznaniu się z menu tygodniowym jest
zobligowany w momencie zapłaty do zadeklarowania z góry, na jakie dni wykupuje abonament, co jest
jednoznaczne z akceptacją menu.
5. Zgłaszanie chęci zmiany bądź zamiany całego menu lub konkretnego dania ze strony klienta wynikające np. z
uczulenia na specyficzny składnik potrawy lub z jakiegokolwiek innego powodu muszą być zgłaszane na jeden
dzień przed dniem, którego dotyczy ewentualna zmiana do godz. 13:00 osobiście lub pod nr telefonu 518
241 938. Tylko w takim przypadku zgłoszenie będzie uznane i Restauracja zaproponuje posiłek zastępczy w
ramach kalkulacji na dany dzień. Zgłoszenia w godzinach późniejszych lub w dniu, którego dotyczy zmiana nie
będą uznawane.
6. W wyjątkowych sytuacjach (nagły wyjazd, choroba, etc...) klient ma prawo do przeniesienia posiłku
abonamentowego na inny termin. Jednocześnie zwracamy szczególną uwagę na fakt, że w ww. wypadku
Restauracja nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane posiłki.
7. Posiłki abonamentowe spożywane w Restauracji będą wydawane w godzinach od 11:30 do 15:30 z
zastrzeżeniem, że Restauracja z racji tego iż ma ograniczoną ilość miejsc nie gwarantuje wolnego miejsca
przy stoliku w celu spożycia wykupionego posiłku abonamentowego. W takim wypadku, klient może
otrzymać posiłek na wynos - bez dodatkowej opłaty za opakowanie jednorazowe termiczne lub poczekać na
wolny stolik.
8. Posiłki abonamentowe "na wynos" będą wydawane od godz. 11:30 do godz. 17:00
9. Posiłki abonamentowe "z dowozem do klienta" będą realizowane od godz. 14:30 do godz. 17:00 (w
wyjątkowych sytuacjach mogą być dostarczone w godzinach późniejszych, aczkolwiek nie później niż do
godz. 19:00)
10. Posiłki abonamentowe "z dowozem do klienta" będą realizowane w oparciu o harmonogram godzin
dostawy do klienta z zastrzeżeniem, że w wyjątkowych sytuacjach godzina dostawy może różnić się od
godziny na którą posiłek był zamawiany. Ewentualne opóźnienia nie powinny być dłuższe niż 15 min.
Posiłki abonamentowe spożywane w Restauracji "Kulinaria" będą sprzedawane w cenach;
A. Posiłek dwudaniowy + kompot tzw. "PEŁNY"
w cenie 15 zł.
B. Posiłek dwudaniowy + kompot tzw. "NIEPEŁNY" (½ zupa + ½ danie główne + kompot) w cenie 12 zł.
C. Posiłek jednodaniowy + kompot tzw. "NIEPEŁNY" (danie główne )
w cenie 10 zł.
Posiłki abonamentowe "na wynos" będą sprzedawane w cenach;
A. Posiłek dwudaniowy + opakowanie jednorazowe termiczne tzw. "PEŁNY"
B. Posiłek dwudaniowy + opakowanie jednorazowe termiczne tzw. "NIEPEŁNY"
(½ zupa + ½ danie główne )
C. Posiłek jednodaniowy + opakowanie jednorazowe termiczne tzw. "NIE PEŁNY"
w cenie 16 zł.
w cenie 13 zł.
w cenie 11 zł.
Posiłki abonamentowe "z dostawą do klienta" będą sprzedawane w cenach;
A. Posiłek dwudaniowy + opakowanie jednorazowe termiczne tzw. "PEŁNY"
B. Posiłek dwudaniowy + opakowanie jednorazowe termiczne tzw. "NIEPEŁNY"
(½ zupa + ½ danie główne )
C. Posiłek jednodaniowy + opakowanie jednorazowe termiczne tzw. "NIE PEŁNY"
w cenie 17 zł.
w cenie 14 zł.
w cenie 12 zł.
11. Abonament na posiłki można wykupywać na dowolne terminy i jest płatny z góry, tj. w dniu wydania
klientowi kuponów abonamentowych;
 tygodniowe łącznie z weekendami
 tygodniowe bez weekendów
 miesięczne z weekendami (przy wyborze tej opcji klient otrzymuje bonus w postaci deseru/ciastka do
każdego posiłku)
 miesięczne bez weekendów (przy wyborze tej opcji klient otrzymuje bonus w postaci deseru/ciastka do
każdego posiłku)
 trzymiesięczne bez weekendów ( przy wyborze tej opcji klient otrzymuje bonus w postaci bezpłatnych
posiłków abonamentowych przez okres kolejnego tygodnia bez weekendów, po upływie okresu
wykupionego abonamentu, oraz deser/ciastko do każdego posiłku przez cały okres wykupionego
abonamentu łącznie z okresem bonusowym)
 trzymiesięczne z weekendami ( przy wyborze tej opcji klient otrzymuje bonus w postaci bezpłatnych
posiłków abonamentowych przez okres kolejnego tygodnia z weekendami, po upływie okresu
wykupionego abonamentu, oraz deser/ciastko do każdego posiłku przez cały okres wykupionego
abonamentu łącznie z okresem bonusowym)
12. "Abonament próbny" - dla klientów, którzy mają życzenie spróbować aktualnego posiłku abonamentowego,
zanim ewentualnie zdecydują się na wykup na dłuższy okres. Abonament próbny jest w cenie; zupa = 8 zł.,
Danie główne = 16 zł., ½ zupa + ½ danie główne = 18 zł. Z "Abonamentu próbnego" można skorzystać
codziennie z zastrzeżeniem sytuacji, w której abonament będzie niedostępny ze względów technicznych.
AKCEPTUJĘ POWYŻSZE WARUNKI
.................................................................................
Czytelny podpis Klienta