Taryfa dla Terminalu LNG

Transkrypt

Taryfa dla Terminalu LNG
06.06.2016
Taryfa dla Terminalu LNG
2 czerwca 2016 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę dla usług regazyfikacji
skroplonego gazu ziemnego.
Taryfa została zatwierdzona na wniosek odpowiedzialnej za budowę Terminalu LNG w Świnoujściu spółki
Polskie LNG S.A., której właścicielem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Termin obowiązywania taryfy został ustalony do 31 grudnia 2016 r.
Taryfa określa stawki za regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w Terminalu LNG w ramach usług d
ługookresowych i krótkookresowych. Stawka za świadczenie usług długotrwałych określona została na
poziomie 0,0086 zł/kWh (stawka opłaty stałej) oraz 0,0005 zł/kWh (stawka opłaty zmiennej). Jednocześnie
przewidziany został rabat w wysokości 50 procent na usługi regazyfikacyjne dla dostaw krótkookresowych
(do jednego roku).
Dodatkowo taryfa definiuje stawkę opłaty za usługę dodatkową, tj. przeładunek LNG na autocysterny, na
poziomie 6,1442 zł/MWh oraz stawkę opłaty za usługę rozdzielonego przedłużonego procesowego sk
ładowania w zbiorniku LNG (0,1133 zł/MWh za dobę) oraz za usługę rozdzielonej mocy umownej (0,0011
zł/kWh za godzinę).
Szczegółowe zasady świadczenia usług regazyfikacji określa Instrukcja Terminalu, dostępna tutaj.
Po przeprowadzonych konsultacjach projektu aktualizacji Instrukcji Terminalu przygotowywana jest
obecnie druga wersja Instrukcji Terminalu.
Taryfa dla usług regazyfikacyjnych LNG nr 1
<- Wstecz do: Aktualności