UCZESTNICY OKRAGŁEGO STOŁU EDUKACYJNEGO

Transkrypt

UCZESTNICY OKRAGŁEGO STOŁU EDUKACYJNEGO
UCZESTNICY
OKRAGŁEGO STOŁU EDUKACYJNEGO
1.
Prezydent Miasta Krakowa i przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa:
1) Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa
2) Anna Okońska – Walkowicz -Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
3) Anna Korfel – Jasińska - Dyrektor Wydziału Edukacji
4) Przedstawiciel Wydziału Finansowego/Budżetu Miasta/innej komórki organizacyjnej Urzędu
Miasta Krakowa
2.
Rada Miasta Krakowa, przedstawiciele:
1) Marta Patena
2) Sławomir Ptaszkiewicz
3) Barbara Nowak
4) Rafał Komarewicz
3.
Rady Dzielnic Miasta Krakowa, przedstawiciele:
1) Sławomir Góra
2) Renata Grotowska
4.
Kuratorium Oświaty, reprezentowane przez przedstawiciela:
1) Artura Paska lub Krzysztofa Zajączkowskiego
5.
Stowarzyszenia, organizacje, reprezentowane przez:
1) Agata Wilam – Fundacja Uniwersytet Dzieci
2) S. Maksymiliana Wojnar - Rada Szkół Katolickich
3) Danuta Noszka - Leśniewska – Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa
4) Krzysztof Kwiatkowski – Społeczne Towarzystwo Oświatowe
6.
Dyrektorów, reprezentuje:
1) Bogusława Hamiga - Dyrektor Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 1 i Prywatnego Gimnazjum
nr 3 w Krakowie
2) Lucyna Martini – Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 140,
3) Jolanta Gajęcka – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2,
4) Mariusz Graniczka – Dyrektor Gimnazjum nr 1,
5) Magdalena Kuszewska – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych
nr 1,
6) Zdzisław Kusztal – Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego,
7) Antoni Borgosz – Dyrektor Zespołu Szkół Łączności,
8) Iwona Pasznicka – Longa – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 4,
9) Mieczysław Czytajło - Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Dom Harcerza.
7.
Nauczycieli, reprezentuje:
1) Jolanta Adamowicz - nauczyciel w Zespole Szkół Poligraficzno-Księgarskich
2) Grażyna Nurkowska - nauczyciel w Gimnazjum nr 20
8.
Związki zawodowe, reprezentuje:
1) Maria Stalmach – Krzyworzeka – Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu
Małopolskiego
2) NSZZ „Solidarność” z jednym miejscem reprezentowanym alternatywnie przez jedną z
czterech osób: Agatę Łyko, Katarzynę Ryblewską-Marewicz, Katarzynę NiewiadomskąWęgrzyniak, Andrzeja Miłowskiego.
9.
Rodziców, reprezentowanych przez przedstawicieli:
1) Joanna Mach - Społeczna Szkoła Podstawowej nr 7 STO i Społecznego Gimnazjum nr 8
STO
2) Michał Sterecki- Rada Rodziców Samorządowego Przedszkola nr 91
3) Aleksandra Czosnowska- Rada Rodziców VIII Liceum Ogólnokształcącego
4) Andrzej Sewioł- Rada Rodziców IV Liceum Ogólnokształcącego