SUW - Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Transkrypt

SUW - Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
PAKIET IV
ul. Borowska 213, Wrocław
PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA
:
:
:
:
:
Izolacja i odwodnieniet stacji uzdatniania wody
ul. Borowska 213, 54-403 Wrocław
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Borowska 213 ; Wroclaw
budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
:
Romuald Krause (budowlana)
04.05.2016
SPORZĄDZIŁ :
INWESTOR :
Data opracowania
04.05.2016
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
SUW c.śr.
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
Izolacja i odwodnienie SUW
1
Roboty ziemne
1 KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
d.1 0113-08
93/1000
2 KNR 2-01
d.1 0310-03
3 KNR 2-01
d.1 0320-0801
4 KNR 2-01
d.1 0236-03
2
5 KNR 4-01
d.2 0619-03
analogia
8 KNR 2-02
d.2 0607-02
9 KNR 0-23
d.2 2614-11
analogia
10 KNR 2-31
d.2 0202-05
0202-06
analogia
km
m3
Zasypywanie wykopów liniowych dostarczonym piaskiem o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV
152.76
m3
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
m3
poz.3
m3
m3
m3
m2
m2
0.093
12.768
RAZEM
12.768
152.760
RAZEM
152.760
152.760
RAZEM
152.760
181.540
RAZEM
181.540
181.540
RAZEM
181.540
181.540
RAZEM
181.540
181.540
RAZEM
181.540
62.600
RAZEM
62.600
9.390
RAZEM
9.390
2.000
RAZEM
2.000
92.600
RAZEM
92.600
55.560
RAZEM
55.560
55.560
RAZEM
55.560
12.000
RAZEM
12.000
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z ma- m2
sy bitumiczno-kauczukowej - druga warstwa
poz.6
m2
Izolacja z folii polietylenowej wytłaczanej
m2
181.54
m2
Zamocowanie listwy dociskającej izolacje z folii wytłaczanej
m
62.60
m
Opaska przy budynku ze żwiru rozścielanego ręcznie - grubość po rozłożeniu
30 cm
m2
9.39
m2
szt
szt
12 KNR-W 2-18 Przewody drenarskie z rur PVC łączonych na złączki dwukieilichowe o śr. 126/ m
d.3 0408-01/02 113 mm i perforacji 2,5 x 5,0 mm w oplocie z włókna syntetycznego umocnione
92.60
m
Drenaż opaskowy - obsypka filtracyjna przewodów drenarskich wykonana ze
żwiru o granulacji 2-20 mm
92.60*0.60
14 KNR-W 2-02 Drenaż opaskowy - zabezpieczenie złoża drenarskiego przed zamuleniem d.3 0606-02
przepona filtracyjna z geowłókniny o gramaturze 200-250g/m2
92.60*0.60
15 KNR 2-01
d.3 0605-01
0.093
RAZEM
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z ma- m2
sy bitumiczno-kauczukowej - pierwsza warstwa
3
Roboty montażowe drenażu
11 KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315mm z osadnikiem
d.3 0517-02
<DN 315>2
13 KNR 2-18
d.3 0501-04
Razem
Roboty montażowe i izolacyjne
Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych przy użyciu szczotek stalo- m2
wych
poz.5
7 KNR 2-02
d.2 0603-08
analogia
Poszcz
km
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i
głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)
63.84*0.20
181.54
6 KNR 2-02
d.2 0603-07
analogia
j.m.
m2
m2
m2
m2
Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszcząjace przy śr.otw. 150-500 mm
godz.
(3*4)
godz.
4
Roboty dodatkowe
16 kalk. własna Mapa powykonawcza
d.4
1
szt
szt
-2-
Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30733
1.000
SUW c.śr.
Lp.
Podstawa
PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia
17 kalk. własna Badanie zagęszczenia gruntu
d.4
1
Poszcz
RAZEM
Razem
1.000
kpl
kpl
-3-
Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30733
j.m.
1.000
RAZEM
1.000