Klasa 1

Transkrypt

Klasa 1
Wykaz podręczników w roku szk. 2016/17
dla klasy I Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych
Przedmiot
Autor
Język polski Witold
Bobiński
Język
angielski
Ben Wetz,
Diana Pye,
Jenny
Quintana,
Alicja Gałązka
Tytuł
Świat w słowach i obrazach.
Podręcznik do kształcenia
literackiego i kulturowego.
Gimnazjum. Klasa 1
Wydawnicwo
WSiP
Nr
dopuszczenia
26/1/2015/z1
UWAGA! O wyborze poziomu
podręcznika decyduje nauczyciel we
wrześniu na podstawie testu
diagnostycznego.
New English Plus 1
Ben Wetz,
lub
James Styring,
Nicholas Tims, New English Plus 2
Jenny
Quintana,
Alicja Gałązka
Oxford
University
Press
Polska
732/1/2015
732/2/2015
Język
francuski
Michele
Butzbach
Decibel 1
Wydaw.
Didier
(Nowela)
743/1/2015
Język
niemiecki
Anna
Potapowicz,
Krzysztof
Tkaczyk
aha! Neu. Język niemiecki.
Podręcznik do gimnazjum. Część 1.
Kurs podstawowy
WSiP
13/1,2/2009/2
014
Matematy
ka
Ewa Duvnjok,
Ewa
KokiernakJurkiewicz,
Maria
Wójcicka
Matematyka wokół nas.
Gimnazjum. Podręcznik dla kl.I
WSiP
62/1/2015/z1
Geografia
Roman
Malarz
Puls Ziemi
Podręcznik do geografii dla klasy
pierwszej gimnazjum, cz. 1
Nowa Era
5/1/2009/201
5
Biologia
Małgorzata
Jefimow,
Marian Sęktas
Puls życia 1.
Podręcznik do biologii dla
gimnazjum
Nowa Era
58/1/2009/20
15
Chemia
Jan Kulawik
Teresa,
Kulawik
Maria Litwin
Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla
gimnazjum. Część 1
Nowa Era
49/1/2009/20
14
Historia
Krzysztof
Kowalewski,
Igor
Kąkolewski,
Anita
PlucińskaMieloch
Bliżej historii.
Gimnazjum. Podręcznik. Klasa 1.
WSiP
61/1/2015/z1
Fizyka
G.FrancuzOrnat,
T.Kulawik,
M.NowotnyRóżańska
Spotkania z fizyką. Podręcznik dla
gimnazjum. Część 1
Nowa Era
93/1/2009/20
15
Informaty
ka
B.Kwaśny,
A.Szymczak,
M.Wiłun
Informatyka w ćwiczeniach.
Podręcznik do informatyki dla
gimnazjum
Nowa Era
114/2009/201
5
Historia
sztuki
Stanisław
Krzysztof
Stopczyk
Bliżej sztuki. Podręcznik.
Gimnazjum. Klasy 1-3
WSiP
68/2009/2014
Religia
Red. T.Śmiech
W moim Kościele
Jedność
AZ-31-02/9-0

Podobne dokumenty