Urząd Statystyczny w Zielonej Górze / Seminaria i konferencje

Transkrypt

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze / Seminaria i konferencje
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
Debata - Dostępność i jakość zasobów
informacyjnych
Dnia 10 kwietnia 2014 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbyła się
debata pt. Dostępność i jakość zasobów informacyjnych kluczowym elementem programowania i
monitorowania polityki rozwoju, zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Urząd
Statystyczny w Zielonej Górze.
Celem debaty było usystematyzowanie zasobów informacyjnych województwa lubuskiego, w kontekście
efektywnego wsparcia realizacji polityki rozwoju oraz sprecyzowanie kluczowych potrzeb informacyjnych. Na temat
roli statystki publicznej w procesie programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych mówiła Pani
Halina Dmochowska- Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego. Pani Prezes podkreślała, iż statystyka to
integralna część procesu informacyjnego, a dostęp do wysokiej jakości danych jest jednym z filarów i warunków
funkcjonowania demokracji. Zaznaczyła, iż urzędy statystyczne są przygotowane do pełnienia roli profesjonalnego
doradcy oraz partnera w procesach rozwojowych.
Podczas debaty omówiony został system STRATEG. Jego funkcjonalności zaprezentowane zostały przez Panią
Renatę Bielak - Dyrektora Departamentu Analiz i Opracowań Zbiorczych oraz Panią Dominikę Rogalińską –
Dyrektora Departamentu Badań Regionalnych i Środowiska.
Spotkanie było także próbą usprawnienia i zintensyfikowania mechanizmów współpracy pomiędzy JST
wdrażającymi programowanie strategiczne, środowiskiem naukowym oraz instytucjami będącymi dysponentami
zasobów tworzących szeroko rozumianą infrastrukturę informacyjną państwa.
Wśród prelegentów znaleźli się również prof. dr hab. Maria Zielińska, która zaprezentowała temat Wzajemna
komplementarność danych statystycznych i socjologicznych jako warunek efektywności programowania i
monitorowania polityki rozwoju oraz Artur Malec Prezes Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A, który przedstawił prezentację pt. Wykorzystanie zasobów informacyjnych regionu w
procesie pozyskiwania i wspierania inwestorów krajowych i zagranicznych.
Moderatorem debaty, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele JST, lubuskich uczelni wyższych oraz
instytucji publicznych mających swoją siedzibę w województwie lubuskim, był Roman Fedak Dyrektor Urzędu
Statystycznego w Zielonej Górze.
GALERIA ZDJĘĆ
Pobierz Adobe® Reader® Pobierz Word Viewer Pobierz Excel Viewer Pobierz PowerPoint Viewer Pobierz darmowe
oprogramowanie do przeglądania plików:
Pliki do pobrania
Plakat 0.37 MB
Program 0.39 MB