Każdemu sercu bliska ochrona środowiska

Transkrypt

Każdemu sercu bliska ochrona środowiska
„Każdemu sercu bliska
ochrona środowiska”
W ramach Spotkania Ekologicznego zorganizowany zostanie
KONKURS PLASTYCZNY I FOTOGRAFICZNY
na temat:
„Każdemu sercu bliska ochrona środowiska”
Regulamin konkursu:
CELE KONKURSU:
 Kształcenia wśród dzieci i młodzieży pozytywnego stosunku do środowiska przyrodniczego;
 Uświadomienie korzyści z osobistego, czynnego udziału w działaniach na rzecz ochrony
środowiska;
 Wyrabianie nawyku odpowiedzialnego zachowania się w środowisku przyrodniczym;
 Pokazanie walorów turystyczno – geograficznych województwa pomorskiego;
 Upowszechnienie zainteresowań fotografią artystyczną.
WARUNKI KONKURSU:
 Format pracy:
- rysunek formatu A2 lub A3 – szkoły podstawowe
- plakat formatu A2 – młodzież gimnazjum
- fotografia formatu 15 x21 cm – młodzież gimnazjum
Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 4 fotografie. W prawym górnym rogu na
odwrocie fotografii należy umieścić znak kodowy. Ten sam znak powinien znaleźć się na kopercie,
a wewnątrz niej dane osobowe autora: imię, nazwisko, klas, wiek, tytuł zdjęcia, rok wykonania,
dokładny adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
 Technika wykonania rysunku i plakatu dowolna (malarstwo, grafika, wycinanka, wydzieranka
itd.);
 Prace wyłącznie indywidualne;
 Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych: klasy I-III SP, klasy IV-VI SP, GIMNAZJUM.
TERMIN NADSYŁANIA PRAC DO 17 lutego 2017 r.
Prace należy składać w sekretariacie szkoły . Każda praca powinna być opisana czytelnie na odwrocie:
imię i nazwisko autora, wiek, klasa, dokładny adres szkoły oraz nazwisko nauczyciela pod kierunkiem
którego pracę wykonano. Prace plastyczne i fotograficzne, które biorą udział w konkursie pozostają
własnością organizatorów konkursu.
Na finalistów każdej kategorii wiekowej czekają cenne nagrody !
Wystawa najciekawszych prac połączona z wręczeniem nagród odbędzie się 23 marca 2017 r. w auli
Zespołu Szkół nr 1 w Redzie podczas Spotkania Ekologicznego.
Zapraszamy do licznego udziału !