Zad. 1. Czas podróży samochodem z Krakowa do Warszawy ma

Komentarze

Transkrypt

Zad. 1. Czas podróży samochodem z Krakowa do Warszawy ma
Zad. 1.
Czas podróży samochodem z Krakowa do Warszawy ma rozkład normalny o nieznanej średniej i
odchyleniu standardowym równym 1 godz. Zbadaliśmy 8 kierowców, których czas podróży wyniósł:
4 godz.; 4 godz. 30 min.; 3 godz. 20 min.; 4 godz. 40 min.; 5 godz. 10 min.; 3 godz. 40 min.; 3 godz.
30 min.; 3 godz. 10 min. Oblicz prawdopodobieństwo, że średni czas podróży dla całej populacji
mieści się w przedziale [3 godz. 40 min.; 4 godz. 20 min.].
Zad. 2.
Rzucono 100 razy monetą i otrzymano 55 orłów i 45 reszek. Jakie jest prawdopodobieństwo, że
prawdopodobieństwo wypadnięcia orła leży w przedziale [0,49; 0,51].
Zad. 3.
Dzienna ilość klientów w pewnym sklepie ma rozkład Poissona. Z ilu dni należy obliczyć średnią
klientów aby ta średnia na 90% nie różniła się o więcej niż 10% od prawdziwej średniej?

Podobne dokumenty