wychowanie ku wartościom. wolność – dar, pułapka czy wyzwanie?

Transkrypt

wychowanie ku wartościom. wolność – dar, pułapka czy wyzwanie?
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
z cyklu Nauka i Edukacja wobec wyzwań XXI wieku:
„WYCHOWANIE KU WARTOŚCIOM.
WOLNOŚĆ – DAR, PUŁAPKA CZY WYZWANIE?”
22.09.2015 r., Lublin
Aula Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin
Organizatorzy:
Bursa Szkolna nr 2 w Lublinie, Bursa Szkolna nr 3 w Lublinie
Zakład Etyki na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS
HARMONOGRAM KONFERENCJI
08:00-09:00 Rejestracja uczestników
09:00-09:10 Powitanie: Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS –
dr hab. Teresa Pękala, prof. nadzw. UMCS, Kierownik Zakładu
Etyki Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS – prof. dr hab. Lesław
Hostyński
09:10-09:30 Przemówienia zaproszonych gości
09:30-09:50 prof. dr hab. Bohdan Dziemidok Kłopoty z wolnością
09:50-10:10 prof. dr hab. Jacek Hołówka Wolna wola – prawda, czy złudzenie?
10.10-10.30 prof. dr hab. Andrzej Szostek Od wolności do odpowiedzialności
10.30-11.00 Przerwa kawowa
11.00-11.20 prof. dr hab. Józef Lipiec Pola i parcele wolności
11.20-11.40 dr hab. Ryszard Wiśniewski, prof. UMK O trudzie bycia wolnym
11.40-12.00 dr hab. Marcin Zdrenka Swawola, lekceważność,
bezopieczność. Remanent słownika rodzimego języka wolności
12.00-12.30 Przerwa kawowa
12.30-12.50 dr Piotr Domeracki Aporie wolności. Od fetysza do utopii
12.50-13.10 dr Marcin Jaranowski Próby wolnej woli
13.10-13.30 mgr Grzegorz Lech Droga do wolności
13.30-14.00 Panel dyskusyjny i zakończenie konferencji
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Nauka i Edukacja wobec
wyzwań XXI wieku: „Wychowanie ku wartościom. Wolność – dar, pułapka czy
wyzwanie?” skierowana jest do dyrektorów, pedagogów, psychologów,
wychowawców burs, internatów, świetlic, ośrodków wychowawczych,
pedagogów szkolnych, pracowników poradni, nauczycieli wychowawców,
studentów oraz osób zainteresowanych tematyką wychowania ku wartościom.
http://wychowaniekuwartosciom.pl/
http://www.facebook.com/wychowaniekuwartosciom
Konferencja została objęta patronatem honorowym Marszałka
Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta
Lublin oraz Europosła Krzysztofa Hetmana, a także patronatem medialnym
Akademickiego Radia Centrum.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Do dyspozycji uczestników jest
również bezpłatny parking przy Bursie Szkolnej Nr 3 na ul. Weteranów 3 (dwie
minuty jazdy samochodem, sześć minut pieszo do Wydziału Filozofii i Socjologii
UMCS). W trakcie przerw kawowych uczestnicy będą mogli zakupić przekąski i
napoje w specjalnej ofercie cenowej. Certyfikaty uczestnictwa można odebrać w
dniu wydarzenia.
Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza on-line,
znajdującego się na stronie http://wychowaniekuwartosciom.pl Ilość miejsc jest
ograniczona, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Rezygnacje
przyjmujemy do dnia 18.09.2015 r. drogą e-mailową na adres:
[email protected] Osoba wysyłająca zgłoszenie wyraża zgodę
na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją
konferencji i kontaktu organizatorów z uczestnikami. Organizatorzy zastrzegają
możliwość modyfikacji harmonogramu konferencji. Wszelkie informacje
udzielane są pod nr telefonu 81 532-12-30. Serdecznie zapraszamy!
http://wychowaniekuwartosciom.pl/
http://www.facebook.com/wychowaniekuwartosciom