Harmonogram - Powiat Wejherowo

Transkrypt

Harmonogram - Powiat Wejherowo
W związku z uruchomieniem od 1 stycznia 2016 r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w
Powiecie Wejherowskim, poniŜej przedstawiamy harmonogram otwarcia punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej na 2016 r. :
Lp.
Adres punktu świadczenia nieodpłatnej pomocy
prawnej
1.
Miejscowość
Wejherowo
2.
Wejherowo
3.
Reda
4.
Rumia
5.
Gmina
Wejherowo
Choczewo
6.
Łęczyce
7.
Szemud
Linia
8.
Gniewino
Luzino
Harmonogram przyjęć beneficjentów
ustawy
(dni i godziny)
Dni przyjęć
Godziny przyjęć
5 dni
pn. - wt. 8:30 - 12:30
śr. - czw. 11:30 - 15:30
pt. 10:00 - 14:00
5 dni
pn. - pt. 15:00 - 19:00
Ulica, nr domu
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Kusocińskiego 17
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
ul. Sobieskiego 279
A
Urząd Miasta
ul. Pucka 9
Kod pocztowy
84-200
84-240
5 dni
Urząd Miasta
ul. Sobieskiego 7
Bolszewo
ul. Reja 9
Urząd Gminy
ul. Pierwszych
Osadników 17
przy Gminnej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
ul. Długa 42B
Urząd Gminy
ul. Kartuska 13
Urząd Gminy
ul. Turystyczna 15
84-230
5dni
84-239
5 dni
84-210
2 dni
84-218
3 dni
wt. 8:00 - 12:00
śr. 11:00 - 15:00
czw. 8:00 - 12:00
84-217
2 dni
84-223
3 dni
84-250
3 dni
84-242
2 dni
wt. 11:30 - 15:30
czw. 8:00 - 12:00
pn. 7:30 - 11:30
śr. 11:30 - 15:30
pt. 7:30 - 11:30
wt. 10:00 - 14:00
śr. 14:00 - 18:00
pt. 14:00 - 18:00
pn. 14:00 - 18:00
czw. 10:00 - 14:00
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Pomorska 40/1
Urząd Gminy
ul. 10 Marca 11
84-200
Więcej informacji na stronie: www.powiatwejherowski.pl
pn. - śr. 11:30 - 15:30
czw. 13:00 - 17:00
pt. 11:15 - 15:15
pn. 13:00 - 17:00
wt. - pt. 7:30 - 11:30
pn-czw. 10:00 – 14:00
pt. 12:00 – 16:00
pn. 11:00 - 15:00
pt. 11:00 - 15:00

Podobne dokumenty