PROTOKÓŁ ZALICZENIA Kwalifikacja R.3. Prowadzenie produkcji

Transkrypt

PROTOKÓŁ ZALICZENIA Kwalifikacja R.3. Prowadzenie produkcji
PROTOKÓŁ ZALICZENIA
Kwalifikacja R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej.
Oznaczenie i nazwa kwalifikacji zawodowej
Organizator kursu: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
Przedmiot: …………………………………………………….………………….
Data zaliczenia pisemnego: ………………………………………………………
Data zaliczenia praktycznego: ……………………………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela: ………………………………………………….…
Ilość punktów
Lp.
Nazwisko i imię słuchacza
zaliczenie
w formie pisemnej
zaliczenie
w formie praktycznej
Łączna
ilość
punktów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
PROTOKÓŁ ZAKOŃCZONO NA POZYCJI NR ……………… .
...................................................
podpis dyrektora
..............................................
podpis nauczyciela

Podobne dokumenty