Lloyd`s historia i dzień dzisiejszy

Transkrypt

Lloyd`s historia i dzień dzisiejszy
Lloyd’s historia i dzień
dzisiejszy
Witold Janusz
Lloyd’s Polska, Generalny Przedstawiciel Lloyd’s w Polsce
Warszawa, 05 lipca 2012
Agenda
l 
Czym jest Lloyd’s?
l 
Historia
l 
Dzień dzisiejszy
¢ 
Globalny zasięg
¢ 
Wyniki finansowe
¢ 
Lloyd’s w Polsce
2
© Lloyd’s
Czym jest Lloyd’s?
3
© Lloyd’s
Wiodący, specjalistyczny rynek ubezpieczeniowy
na świecie
4
© Lloyd’s
To co najważniejsze
l 
l 
l 
l 
l 
W przeciwieństwie do większości marek ubezpieczeniowych, Lloyd’s
nie posiada statusu spółki, lecz jest rynkiem, w ramach którego
działają jego członkowie skupieni w syndykatach
Instytucja z długą i bogatą historią przyjmowania ryzyka, stale
dostosowująca się do zmian i zapotrzebowań klientów
Rynek Lloyd’s ubezpiecza złożone i specjalistyczne ryzyka - od
platform wiertniczych, poprzez części ciała gwiazd, do linii lotniczych i
statków kosmicznych
Underwriterzy Lloyd’s tworzą niestandardowe, innowacyjne
rozwiązania dla skomplikowanych ryzyk
Unikalne podejście Lloyd’s do ryzyka wynika z bogatego
doświadczenia oraz zgromadzonej na rynku wiedzy
underwritingowej
5
© Lloyd’s
Historia
6
© Lloyd’s
Od kawiarni… do syndykatów
l 
l 
l 
l 
1689 – kawiarnia Lloyd’s pojawiła się na
Tower Street
Stała się rozpoznawalnym miejscem
ubezpieczania ryzyk morskich
1800 – 1850s – Rozwój koncepcji
członkowstwa w Lloyd’s
Powstanie syndykatów
7
© Lloyd’s
Od morskich… do innych rodzajów ubezpieczeń
1904
8
1906
1911
1969
© Lloyd’s
Burzliwe lata
1988 - 1992
9
© Lloyd’s
PIPER ALPHA EXXON VALDEZ HURAGANY
1988
1989
1989
10
AZBEST
1980s- 1990s
© Lloyd’s
Od rekonstrukcji… do odnowienia
l 
l 
l 
l 
Toksyczne aktywa nabyte przed 1992 rokiem przeniesiono do tzw.
‘Equitas’
Krytyczne spojrzenie na dotychczasową politykę akceptacji ryzyk
W dalszym ciągu brakuje jednak standardów i efektywnego
zarządzania rynkiem
Wprowadzenie kapitału korporacyjnego
11
© Lloyd’s
Najnowsza historia
Lloyd’s
2001 - 2005
12
© Lloyd’s
Od 9/11 do huraganu Katrina
l 
l 
2001 – największe, w porównaniu z
innymi ubezpieczycielami, roszczenia
po atakach terrorystycznych na World
Trade Center
2001 – Regulacje rynku przejęte przez
Urząd ds. Usług Finansowych (FSA)
l 
2002 – Powołanie Komisji
Wykonawczej ds. Franszyzy (Franchise
Performance Board) wspomagającej
zarządzaniem operacjami
underwritingowymi
13
© Lloyd’s
Lloyd’s dzisiaj
14
© Lloyd’s
Dynamiczny i zróżnicowany rynek
Według stanu
z 31 grudnia 2011 r.,
rynek Lloyd’s obejmował
57 agencji
zarządzających (patrz
ilustracja obok)
i 88 syndykatów
15
© Lloyd’s
Najwięksi ubezpieczają się w Lloyd’s
¢ 
94% spółek indeksu FTSE 100
¢ 
97% spółek indeksu Dow Jones industrial average
¢ 
92% największych 50 spółek europejskich indeksu Fortune 500
¢ 
86% spółek amerykańskich indeksu Fortune 500
Source: Lloyd's customer data provided by Xchanging 2011
16
© Lloyd’s
Struktura rynku Lloyd’s
Lloyd’s nie jest spółką ubezpieczeniową. Jesteśmy rynkiem częściowo
opartym na zasadzie wzajemności, w ramach którego działają wszyscy
członkowie Lloyd’s, skupieni w syndykatach. Duża część ryzyk Lloyd’s jest
przyjmowana na bazie subskrypcyjnej, gdzie więcej niż jeden syndykat
przyjmuje część tego samego ryzyka.
17
© Lloyd’s
Łańcuch bezpieczeństwa Lloyd’s
Unikalna struktura
kapitałowa Lloyd’s,
często określana jako
„łańcuch
bezpieczeństwa” (chain
of security), zapewnia
doskonały poziom
bezpieczeństwa
finansowego
ubezpieczonym oraz
efektywność kapitałową
członkom rynku.
Korporacja odpowiada za ustalenie poziomu kapitału członkowskiego i centralnego
w taki sposób, by osiągnięta została odpowiednio silna kapitalizacja, a członkowie
mogli osiągać jak największy zwrot.
Source: Lloyd’s Annual Report 2011. All figures as at 31 December 2011.
18
© Lloyd’s
Oceny ratingowe
Trzy wiodące światowe
agencje ratingowe branży
ubezpieczeniowej
potwierdzają mocne strony
Lloyd’s oraz solidną
kapitalizację i siłę finansową
naszego rynku. W 2011 roku
wszystkie trzy agencje
potwierdziły swoje poprzednie
oceny.
Oceny siły finansowej Lloyd’s
odnoszą się do wszystkich
polis wystawionych przez
syndykaty Lloyd’s od 1993 r.
19
Fitch Ratings
A+ (silna)
Standard & Poor’s
A+ (silna)
A.M. Best
A (doskonała)
A
A
+
© Lloyd’s
GLOBALNY
ZASIĘG
20
© Lloyd’s
Rosnąca obecność międzynarodowa
l 
l 
l 
l 
l 
l 
Lloyd’s prowadzi działalność w ponad 200 krajach na świecie
Underwriterzy posiadają licencje do bezpośredniego podpisywania
umów ubezpieczenia i reasekuracji w 79 krajach
Platforma licencji Lloyd’s umożliwia brokerom plasowanie
specjalistycznych ryzyk z całego świata na rynku Lloyd’s
Priorytetem jest uzyskiwanie nowych licencji
Wystawianie bezpośrednich polis ubezpieczeniowych jest możliwe we
wszystkich krajach Unii Europejskiej
Lloyd’s otrzymał licencję na przyjmowanie reasekuracji w Chinach w
2005 roku. Firma działa pod nazwą Lloyd’s Reinsurance Co. (China)
Ltd i posiada biura w Szanghaju oraz w Pekinie.
21
© Lloyd’s
Ubezpieczenia w Lloyd’s – przekrój
regionalny
Source: Lloyd’s Annual Report 2011. All figures as at 31 December 2011.
22
© Lloyd’s
Kategorie ubezpieczeń w Lloyd’s wg.
podziału geograficznego
23
Source: Lloyd’s Annual Report 2011. All figures as at 31 December 2011.
© Lloyd’s
Wyniki finansowe
Lloyd’s
24
© Lloyd’s
Wyniki finansowe Lloyd’s
2009
2010
2011
3,868 mld GBP
2,195 mld GBP
- 516 mln GBP
86.1%
93.3%
106.8%
2,084 mld GBP
2,377 mld GBP
2,388 mld GBP
1,769 mld GBP
1,258 mld GBP
955 mld GBP
934 mld GBP
1,016 mld GBP
1,173 mld GBP
Zysk (strata) przed
opodatkowaniem
Wskaźnik szkodowokosztowy (combined
ratio)
Wzrost aktywów
centralnych
Zwrot z inwestycji
Nadwyżka rezerw z roku
poprzedniego
25
© Lloyd’s
Lloyd’s w Polsce
26
© Lloyd’s
Licencja oraz biuro
l 
l 
Lloyd’s uzyskał licencję oddziału
zagranicznego ubezpieczyciela w Polsce
w 2008 roku. Witold Janusz został
Generalnym Przedstawicielem Lloyd’s w
Polsce.
Biuro Lloyd’s Polska zostało otwarte 25
lutego 2009 roku w Warszawie.
Adres:
Osoby kontaktowe:
Lloyd’s Polska Sp. z o. o.
Witold Janusz
Warszawskie Centrum Finansowe Lloyd’s General Representative
Ul. Emilii Plater 53
[email protected]
00-113 Warszawa
Ewa Żylak
Tel.: +48 (0)22 370 1618
Executive Assistant
Fax: +48 (0)22 370 1623
[email protected]
www.lloyds.com/poland
27
© Lloyd’s
Rodzaje prowadzonej działalności
1. 
2. 
3. 
Reasekuracja obligatoryjna i fakultatywna (od zawsze)
Większość klas i specjalistycznych rozwiązań ubezpieczeniowych
na zasadzie swobody świadczenia usług - Freedom of Services od 2004 roku
Coverholderzy posiadający uprawnienia od Agencji
Zarządzających – są upoważnieni do przyjmowania ubezpieczeń w
Polsce na zasadzie swobody przedsiębiorczości - Freedom of
Establishment - od 2008 roku
¢ 
¢ 
28
Coverholderzy - są niezależni od Agencji Zarządzających
Service companies - należą do Agencji Zarządzających i są przez
nie nadzorowane
© Lloyd’s
Lloyd’s Polska – status prawny oraz
reprezentacja
l 
l 
Generalny przedstawiciel stowarzyszenia underwriterów, znanych
jako Lloyd’s
Oddział zagranicznego ubezpieczyciela, zgodnie z dyrektywami
Unii Europejskiej
„Parasol prawny” dla operacji
biznesowych Lloyd’s
prowadzonych w Polsce
l 
‘Widoczna obecność’ Lloyd’s
na rynku polskim dla klientów
oraz organizacji państwowych
(KNF, sądy, Rzecznik Praw
Ubezpieczonych)
l 
29
© Lloyd’s
Działalność biznesowa Lloyd’s Polska
l 
l 
Pomoc Syndykatom i Agencjom
Zarządzającym w prowadzeniu
dochodowego biznesu
Rozległa promocja Lloyd’s w Polsce jako
specjalistycznego ubezpieczyciela dla
różnych grup docelowych: klientów,
brokerów, cedentów oraz risk
managerów
l 
Identyfikacja i pozyskiwanie lokalnych
partnerów Lloyd’s do prowadzenia
działalności w ramach binding authorities
l 
Ochrona licencji i budowanie marki
Lloyd’s
l 
Ułatwianie kontaktów
30
© Lloyd’s
Coverholderzy Lloyd’s
Podmioty upoważnione przez agencję zarządzającą do zawierania umów
ubezpieczeniowych i/lub wydawania dokumentów ubezpieczeniowych
w imieniu członków syndykatu.
Ubezpieczony
Coverholders
Broker lokalny
31
Broker
Lloyd’s
Syndykaty
Lloyd’s
© Lloyd’s
Coverholderzy (c.d.)
Główne aktywności coverholderów
l 
l 
l 
l 
Dzięki coverholderom, syndykaty Lloyd’s mogą operować jako lokalni ubezpieczyciele
Syndykaty Lloyd’s w pełni lub częściowo upoważniają firmę (zazwyczaj jest to firma
brokerska) do podpisywania umów w ich imieniu
Prawa i obowiązki coverholdera są przedstawione w umowie (‘binding authority’), która
jest odnawiana co roku
Coverholderzy wystawiają dokumenty ubezpieczeniowe w imieniu agencji
zarządzających
l 
Wielu coverholderów jest upoważnionych do prowadzenia likwidacji szkód
l 
Korporacja zatwierdza wszystkich coverholderów
l 
Około 2,500 coverholderów na całym świecie dostarcza 30% przypisu Lloyd’s
Główne korzyści
l 
l 
l 
Korzystanie z marki, bezpieczeństwa finansowego i ocen ratingowych Lloyd’s
Korzystanie z doświadczenia specjalistów oraz z szerokiej gamy produktów
ubezpieczeniowych
Możliwość wystawiania polis, prowadzenia likwidacji szkód
32
© Lloyd’s
Status prawny coverholderów oraz formy
ich działalności rynkowej
1. 
Pośrednicy ubezpieczeniowi
posiadający licencję od lokalnego
nadzoru finansowego (za
wyjątkiem Hiszpanii)
— 
— 
2. 
3. 
Brokerzy ubezpieczeniowi
(większość krajów ‘starej
Europy’)
Agenci ubezpieczeniowi
(Polska)
Retailers – prowadzanie transakcji
ubezpieczeniowych bezpośrednio
z lokalnym klientem
Wholesalers – prowadzenie
transakcji z lokalnymi
pośrednikami
33
© Lloyd’s
Silna sieć coverholderów
Norwegia
Dania
10
Szwecja
11
POLSKA
55
SUMA
8
COVERHOLDERZY
W EUROPIE
58
363
Irlandia
Francja
Holandia
49
16
33
20
Hiszpania
34
104
19
23
Europe:International
Lloyd's
MARKET UPDATE
MarketsOctober
QUICK 2008
TOURNiemcy
Szwajcaria
Wlochy
Belgia
7
Grecja
© Lloyd’s
Autoryzowani coverholderzy Lloyd’s na polskim
rynku ubezpieczeniowym (stan na dzień dzisiejszy)
1. MGZ GAMA
4. CEU
Broker sponsorujący - SBJ
Broker sponsorujący - BDB
Agencja zarządzająca – Catlin
Agencja zarządzająca – Broadgate, Kiln
Produkty: Bloodstock and Fine Art
Produkty: Household and Personal Accident
2. WAGAS
5. iExpert
Broker sponsorujący - SBJ
Broker sponsorujący - Howden
Agencja zarządzająca - Hiscox
Agencja zarządzająca – Marketform
Produkty: Extended Warranties, GAP
Produkty: Personal Accident
3. Leadenhall Polska
Broker Sponsorujący – Cooper Gay
Agencja zarządzająca - Marketform
Produkty: D&O, Personal Accident
35
© Lloyd’s
DZIĘKUJĘ
36
© Lloyd’s

Podobne dokumenty

lloyd`s OD A DO Z

lloyd`s OD A DO Z roszczeń, które nie mogą zostać zaspokojone w ramach indywidualnych funduszy członkowskich. Ponieważ wszystkie polisy Lloyd’s są w ostatecznym rozrachunku gwarantowane przez ten wspólny fundusz, mo...

Bardziej szczegółowo