INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA DO

Transkrypt

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA DO
INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA DO ŻYCIA
W RODZINIE W Szkole Podstawowej
Do nowej podstawy programowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.
Wydawnictwo Rubikon przygotowało:
1) podręcznik
•
Teresa Król (red.), „Wędrując ku dorosłości”.
Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik
dla klas V-VI szkoły podstawowej.
Nr ewidencyjny w wykazie: 705/2014
2) program nauczania
•
Wędrując
ku dorosłości
Wychowanie do życia w rodzinie
Teresa Król, „Wędrując ku dorosłości”.
Wychowanie do życia w rodzinie.
Program nauczania klas V-VI szkoły podstawowej.
3) ćwiczenia
Teresa Król
Szkoła podstawowa
Program
nauczania
•
Teresa Król (red.), „Wędrując ku dorosłości”.
Wychowanie do życia w rodzinie.
Ćwiczenia dla V klasy szkoły podstawowej.
•
Teresa Król (red.), „Wędrując ku dorosłości”.
Wychowanie do życia w rodzinie
Ćwiczenia dla VI klasy szkoły podstawowej.
dla klas V-VI
2013-07-11 09:32:35
KLASA
Wędrując V
ku dorosłości
Wychowanie do życia w rodzinie
Szkoła
podstawowa
KLASA
Wędrując VI
ku dorosłości
niaia
Wychowanie do życiaew rodzinie
zn
ĆĆwwiiccze
Szanowni Państwo,
przygotowaliśmy specjalny rabat
dla nauczycieli WDŻ - 30% na wszystkie produkty Rubikonu.
Szkoła
podstawowa
Aby skorzystać z rabatu, w czasie zakupów w księgarni
­internetowej należy wpisać kod START.­
Ćwicze
ni a
Katarzyna Król
Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon
Promocja trwa do 30 lipca 2014 r.
ul. Na Leszczu 17
30-376 Kraków
tel. 12 398 18 43
fax. 12 398 18 44
REGON 351450547
NIP 9441471182
WNIOSEK O BEZPŁATNY PROGRAM WYDAWNICTWA RUBIKON
Dane osobowe:
imię nazwisko ulica nr domu nr mieszkania miejscowość kod pocztowy e-mail telefon poczta Miejsce pracy:
Nazwa szkoły ulica nr domu miejscowość kod pocztowy e-mail telefon poczta (uzupełnienie wszystkich pól jest wymagane)
Zamawiam bezpłatny program Wędrując ku dorosłości.
Program dla klas V-VI szkoły podstawowej Wydawnictwa Rubikon
Wysyłka programu będzie realizowana do 31 lipca 2014.
(miejscowość, data)
(podpis nauczyciela)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Rubikon, ul. Na Leszczu 17, 30-376 Kraków,
w celach handlowych i marketingowych. Wydawnictwo Rubikon oświadcza, że podane dane nie będą udostępniane
innym podmiotom. Przysługuje Państwu prawo wglądu do danych i możliwość ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883).
Uzupełniony i podpisany formularz prosimy odesłać na adres:
Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia RUBIKON
ul. Na Leszczu 17, 30-376 Kraków
lub mailem
e-mail: [email protected]