LifeStage Choices Family Plan Wariant 1 i Wariant 2

Transkrypt

LifeStage Choices Family Plan Wariant 1 i Wariant 2
Luty 2011
LifeStage Choices
Family Plan
Wariant 1 i Wariant 2
Pakiety "LifeStage Choices" dają Państwu wybór wielu możliwości ubezpieczenia zdrowotnego, obejmującego
pokrycie wydatków na usługi medyczne potrzebne Państwu na każdym kolejnym etapie życia. Każda oferta
stanowi znakomite ubezpieczenie na pokrycie kosztów zarówno pobytu w szpitalu, jak i podstawowej opieki
medycznej.
Proponujemy Państwu dwa poziomy ubezpieczenia na pokrycie kosztow podstawowej opieki medycznej, które
są dostosowane do rożnych potrzeb i poziomów wydatków – jest to wariant 1 oraz wariant 2.
Family Plan jest przeznaczony dla osób mlodych, ktore planują bądź niedawno założyły własną rodzine.
Ubezpieczenie szpitalne
Ubezpieczenie szpitalne Family Plan wariant 1 & 2 obejmuje:
Bezpośrednią platnośc do szpitali
Dostep do ponad 2,100 lekarzy specjalistów


Szpitale publiczne
Zabiegi dzienne oraz prywatny pokój
Pełne ubezpieczenie
Zatwierdzone prywatne szpitale *
Zabiegi dzienne
60% pokrycia kosztów
Pół-prywatny pokój
50% pokrycia kosztów
*Z wyłączeniem klinik: Blackrock Clinic i szpitala Mater Private
Ubezpieczenie leczenia psychiatrycznego

Do maksymalnie 100 dni pobytu w szpitalach w związku z leczeniem zaburzeń psychiatrycznym (ubezpieczenie
obejmuje zaburzenia takie jak anoreksja czy bulimia)

Do maksymalnie 91 dni pobytu w szpitalach na oddziale odwykowym w przeciągu 5 lat

Pokrycie kosztow wizyt w poradni dziecięcej w wysokości do €35 za wizytę (do €25 w wraiancie 1) do maksymalnie
7 wizyt rocznie na dziecko

Klinika prywatna "Dean Clinic" – pokrycie kosztów raportu o stanie zdrowia psychicznego w wysokości do €100 na
osobę w okresie 2 lat oraz do €35 za wizytę (do €25 w wraiancie 1) zwrotu za zajęcia psychoterapeutyczne do
maksymalnie 7 wizyt rocznie
Ubezpieczenie dla matki i dziecka
Pokrycie kosztów związanych z ciążą i porodem
Publiczny szpital
Prywatne zakwaterowanie
Pełne pokrycie kosztow za 3 dni pobytu
Prywatny szpital
Zakwaterowanie i koszty szpitalne
Ubezpieczenie do kwoty €3,400
Poród w domu
Koszty opieki medycznej
Ubezpieczenie do kwoty €3,400
Opieka przed- i poporodowa w
roku narodzin dziecka
GP, lekarz
specjalista lub
pielęgniarka
Po-porodowa opieka pielegniarska
w domu
Wizyta u lekarza pediatry
Do €300 w roku narodzin dziecka
(minus excess w wysokości €25)
Do €400 w roku narodzin dziecka
Wariant 2
(minus excess w wysokości €25)
Do €1,200 jesli pobyt w szpitalu trwał jedna noc, do €600 jesli pobyt w szpitalu
trwal dwie noce
Wariant 1
Wariant 1
Do €60 za pierwsza wizyte
Wariant 2
Do €75 za pierwsza wizyte
Lekcje masażu dla niemowląt
Zwrot do kwoty €100 w roku narodzin dziecka
Opieką pielęgniarska nad
dzieckiem w domu
Dofinansowanie do kwoty max. €100 dziennie do max. 28 dni rocznie
Rodzic przebywajacy z
hospitalizowanym dzieckiem
Do €100 dziennie do maximum 14 dni na pokrycie kosztow podróży i
zakwaterowania dla rodzica
* Bezpłatne ubezpieczenie dla Państwa nowo narodzonego dziecka obowiązujące do czasu kolejnego odnowienia polisy.
Rekonwalescencja


Ubezpieczenie kosztow pobytów w zatwierdzonych ośrodkach rehabilitacji do €30 za dzien do max. 14 dni za pobyt.
Dofinansowanie do kosztow zakwaterowania w przypadku pacjentow z nowotworem, którzy dojeżdżają na zabiegi, w
kwocie do €100 za każdą noc, do kwoty €1,500 w roku kalendarzowym.
Pokrycie kosztów leczenia poza granicami Irlandii

Pokrycie kosztow do kwoty €100,000 w związku z leczeniem poza granicami Irlandii z powodu niespodziewanej
choroby lub wypadku, dotyczy pobytu nie przekraczającego 180 dni.
Wybór leczenia zagranicą:
- Zabiegi wykonywane w Irlandii – ubezpieczenie do kwoty €100,000*
- Zabiegi niewykonywane w Irlandii - ubezpieczenie do kwoty €100,000*


Całodobowy dostęp telefoniczny do lekarza specjalisty mówiącego po angielsku.
Pomoc w znalezieniu najbliższego lekarza pierwszego kontaktu, szpitala lub przychodni.

* Koniecznośc uzyskania wcześniejszego zatwierdzenia oraz spełnienia wszystkich wymaganych kryteriów ubezpieczenia
Kontakt telefoniczny z pielęgniarką – NurseLine 24/7
Jeśli będą Państwo potrzebować poradymedycznej,mogą się Państwo kontaktować z NurseLine 24/7 przez całą dobęi
otrzymać poradę medyczną od pielęgniarki w kwestii wszelkich dolegliwości i problemów ze zdrowiem.
W usłudze NurseLine 24/7 możemy również zorganizowac dla Państwa drugą opinię lekarza specjalisty poprzez The Best
Doctors, zreszającą 50,000 uznanych lekarzy specjalistów z całego świata.
NurseLine 24/7 jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i dostępna jedynia dla członków Vhi Healthcare.
Proszę pamiętac o konieczności podania swojego numeru polisy.
Numer telefonu to 1850 247 724
Ubezpieczenie podstawowych kosztów opieki medycznej wariant 1 i 2
Wariant 1
Wariant 2
Limit wizyt
Roczny excess*
€25 na ubezpieczonego
€25 na ubezpieczonego
Maksymalny benefit
€3,200
€4,000
Wizyty u lekarza
pierwszego kontaktu
Wizyty u specjalisty
Do €25 za wizyte
Do €35 za wizyte
Do €60 za wizyte
Do €75 za wizyte
Lekarz patolog
Do €60
Do €75
Lekarz radiolog
Patologia, radiologia oraz
testy diagnostyczne
Wizyty u fizjoterapeuty
Do €60
50% uzgodnionych stawek
z zatwierdzona kliniką, max.
€300 na ubezpieczonego na
rok
Do €25 za wizyte
Do €75
75% uzgodnionych stawek z
zatwierdzona kliniką, max.
€750 na ubezpieczonego na
rok
Do €35 za wizyte
Wizyty u dentysty
Do €25 za wizyte
Do €35 za wizyte
Terapie uzupełniające 1
Do €25 za wizyte
Do €35 za wizyte
Medycyna alternatywna 2
Do €25 za wizyte
Do €35 za wizyte
Opłata A&E
Do €75 za wizyte
Do €75 za wizyte
Okulistyka
75% wydatkow, do €55 na
ubezpieczonego
Do €25 na ubezpieczonego
75% wydatkow, do €100 za
ubezpieczonego
Do €35 na ubezpieczonego
Do €25 za wizyte
Do €35 za wizyte
Do €75 za wizyte
Do €75 za wizyte
Test słuchu
Wizyty u psychologa
klinicznego
Wizyty w klinikach
SwiftCare
7 wizyt na rok na
ubezpieczonego
7 wizyt na rok na
ubezpieczonego
Za każde skierowanie do
zatwierdzonego ośrodka
Za badanie
7 wizyt na rok na
ubezpieczonego
7 wizyt na rok na
ubezpieczonego
7 wizyt na rok na
ubezpieczonego
7 wizyt na rok na
ubezpieczonego
2 wizyty na rok na
ubezpieczonego
Co 2 lata
Co 2 lata
7 wizyt na
ubezpieczonego na rok
5 wizyty na rok na
ubezpieczonego
* Excess jest kwota benefitu, jakiej ubezpieczyciel nie zwraca
1
Terapie uzupełniające obejmują: dietetykę, pielęgnację stóp, ortoptykę, terapię zajęciową, logopedię.
2
Medycyna alternatywna obejmuje: akupunkturę, chiropraktykę, osteopatię, terapię ruchową i refleksologię.
Koszt
Family Plan Wariant 1
Osoba dorosła
(miesięcznie)
€66.60
Dziecko/student
(miesięcznie)
€23.38
Family Plan Wariant 2
€76.19
€27.70
Nie obowiązują dopłaty za rozłożenie płatności na raty.
Koszt roczny pozostaje taki sam niezależnie, czy zostaje uregulowany od razu, czy rozłożony na raty.
Powyższe koszty są stawkami grupowymi netto po odliczeniu ulgi podatkowej.
Stawka dla dzieci dotyczy dzieci poniżej 18 roku życia. Stawka dla studentów dotyczy studentów do 21 roku życia.
Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszych produktów, prosimy o telefon pod numer 1850 211
554, a jeden z naszych polskojęzycznych pracowników udzieli wszystkich informacji.
Uwaga: Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi części umowy. Pełna wersja polisy
ubezpieczeniowej jest zawarta w regulaminie członkowskim Rules of Membership, który otrzymają Państwo przy podpisywaniu umowy
ubezpieczeniowej

Podobne dokumenty