Program XIX Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu

Transkrypt

Program XIX Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu
XIX Ogólnopolskie Forum Ratownictwa w Inowrocławiu
13-14 maja 2014 r.
Seminarium naukowe nt. „Ratownictwo medyczne. Stan aktualny, wnioski
i rekomendacje na przyszłość".
Program
13 maja 2014 r. (I dzień)
Godz.10:00-10:15 Uroczyste otwarcie.
Wystąpienie Prezydenta Miasta Inowrocławia
Hala Widowiskowo-Sportowa al. Niepodległości 4 (mała sala
gimnastyczna)
I. Panel
Godz.10:15-12:00
Temat: „Ratownictwo medyczne w strategiach rozwoju kraju-2020 oraz w
systemie zarządzania kryzysowego województwa Wielkopolskiego i KujawskoPomorskiego -studium przypadku”. Projekt ustawy o zawodzie ratownika
medycznego.
Moderatorzy:
prof. dr Jerzy Konieczny, prof. dr hab. Krystyn Sosada, dr Marcin Mikos
Uczestnicy dyskusji: Konsultant Krajowy w Dziedzinie Medycyny Ratunkowej,
Konsultanci Wojewódzcy w Dziedzinie Medycyny Ratunkowej, przedstawiciel Biura
Bezpieczeństwa
Narodowego,
przedstawiciel
Rządowego
Centrum
Bezpieczeństwa, Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Dyrektorzy
Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego i Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dyrektorzy
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu , Bydgoszczy, Lesznie, Inowrocławiu,
Krakowie i Jeleniej Górze.
Godz. 12:00- 12:45, Przerwa na kawę
II. Panel
Godz.12:45-14:30
Temat: „Ratownik medyczny wobec zagrożeń infekcyjnych i nieinfekcyjnych oraz
nagłych traumatycznych wydarzeń”. Ryzyko zawodowe ratownika medycznego.
Moderatorzy:
prof. dr hab. Józef Knap, prof. dr hab. Zbigniew Kołaciński, prof. dr hab.
Stanisław Kowalik.
Uczestnicy dyskusji : Konsultant Krajowy w Dziedzinie Medycyny Morskiej i
Tropikalnej, Konsultanci Wojewódzcy w Dziedzinie Chorób Zakaźnych i
Toksykologii, psychologowie i lekarze Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej w Krakowie, lekarze, ratownicy medyczni Systemu oraz psychologowie
ośrodków akademickich.
Obiad, 14:30-16:00
III. Godz.16:00-17:30 Zespół ds. opracowania wniosków: prezentacja
wniosków i rekomendacji wynikających z dyskusji panelowej.
IV. Warsztaty
Godz.16:00-18:30, Hala Widowiskowo-Sportowa
• Wkłucia doszpikowe jako alternatywa dostępu donaczyniowego.
• Alternatywne zaawansowane metody udrażniania dróg oddechowych w
pozaszpitalnych działaniach ratownika medycznego.
• Ratownik medyczny w medycynie pola walki.
• Ratownik medyczny w roli etatowego lub nieetatowego rzecznika
prasowego.
• Komunikacja interpersonalna w sytuacjach kryzysowych dla ratowników
medycznych.
V. Kolacja, godz. 20:00
W ramach konferencji odbędzie się wystawa sprzętu ratowniczego
14 maja 2014 r. (II dzień)
godz. 10:00 Zwiedzanie z przewodnikiem PTTK Parku Solankowego i zabytków
Inowrocławia
Obiad, godz. 13:00