dr inż. Kazimierz Pokrywka

Transkrypt

dr inż. Kazimierz Pokrywka
Doktor inżynier
Kazimierz Pokrywka
Miejsca pracy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie
Studia: Akademia Rolnicza Krakowie - Zamiejscowy Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu
Rolnego z Odziałem Rolniczym w Rzeszowie, 1986
Doktorat: Akademia Rolnicza w Lublinie 2007
Habilitacja:
Profesor (tyt.)
Publikacje: 53, w tym książki -; oryginalne prace naukowe 18; prace popularno- naukowe –
23, referaty i komunikaty naukowe 12
Dorobek w kształceniu kadr:
−
Doktorzy – 0
−
Magistrowie – 0
−
Inżynierowie –0
Stanowisko: wykładowca
Wyróżnienia: Nagroda Rektora, 2013
Organizacje: Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów
Inne: ---Hobby: Pszczelarstwo

Podobne dokumenty