Program szkolenia Godzina Referat Prelegent 10

Transkrypt

Program szkolenia Godzina Referat Prelegent 10
Program szkolenia
Godzina
45
00
Referat
10 -11
Rejestracja uczestników
1100-1115
Wprowadzenie
1115-1130
Przygotowania administracji państwowej do wdrożenia
systemu REACH
1130-1145
Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH
1145-1200
Zarządzanie informacjami w systemie REACH
1150-1200
Przerwa kawowa
1200-1230
Rejestracja wstępna – sposób przygotowania
dokumentacji
1230-1300
Obowiązki przedsiębiorców w łańcuchu dostaw
1300-1400
Przerwa na lunch
1400-1430
Klasyfikacja substancji i preparatów dla potrzeb
REACH
1430-1500
Dyskusja
Prelegent
Krzysztof Galas
Zastępca Dyrektora w
Departamencie Rozwoju
Gospodarki - Ministerstwo
Gospodarki
Karol Buchalik
Dyrektor Instytutu
Przemysłu Organicznego
Krzysztof Galas
Zastępca Dyrektora w
Departamencie Rozwoju
Gospodarki - Ministerstwo
Gospodarki
Jerzy Majka
Inspektor ds. Substancji i
Preparatów Chemicznych
Elżbieta Płuska
Dyrektor ds. Rozwoju
Biznesu ATMOTERM S.A.
Krzysztof Kaczorowski
Kierownik Punktu
Konsultacyjnego ds.
REACH, Instytut
Przemysłu Organicznego
Marek Petryka
Zastępca Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa
Chemicznego i
Elektryczności Statycznej,
Instytut Przemysłu
Organicznego
Bolesław Hancyk
Ekspert ONZ, Instytut
Przemysłu Organicznego

Podobne dokumenty