Kandyny - Wersja PL - Komenda Główna Państwowej Straży

Transkrypt

Kandyny - Wersja PL - Komenda Główna Państwowej Straży
Project part-financed by the European Union
(European Regional Development Fund) within
the BSR INTERREG III B Programme
Spotkanie Grupy Wdrażającej Pakietu Roboczego 2 Projektu EUROBALTIC II
W dniu 23 maja 2006 roku, w Guzowym Piecu koło Olsztyna, odbyło się spotkanie Grupy
Wdrażającej (Implementing Group) Pakietu Roboczego 2 (Work Package 2): "Wzmacnianie
międzynarodowych możliwości poprzez ćwiczenia, szkolenia, edukację oraz badania", który
jest jednym z trzech Pakietów Roboczych Projektu EUROBALTIC II. Grupa Wdrażająca
składa się z przedstawicieli Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz
przedstawicieli poszczególnych grup roboczych, realizujących zadania w ramach danego
pakietu roboczego. Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w
Olsztynie został włączony do prac Grupy Wdrażającej, jako iż KW PSP w Olsztynie jest
Partnerem "Projektu pilotażowego w zakresie współpracy transgranicznej podczas likwidacji
skutków katastrof", w którym współpracuje bezpośrednio ze służbami ratowniczymi
z Republiki Litwy oraz Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Podczas spotkania
omówiono dotychczasowy stan realizacji wyznaczonych zadań oraz przeanalizowano
harmonogram przyszłych wydarzeń, a także ustalono zakres informacji wymaganych do
prawidłowego stworzenia serii raportów dokumentujących przebieg współpracy
zaangażowanych podmiotów. Spotkanie pozwoliło stwierdzić, iż realizacja zadań przez
poszczególnych partnerów projektu przebiega w sposób odpowiedni i zgodny z wytycznymi,
ustalonymi w początkowej fazie Projektu EUROBALTIC II. Mimo nieobecności niektórych
członków Grupy Wdrażającej, powodowanej przyczynami organizacyjnymi, spotkanie
przyniosło oczekiwany rezultat w postaci konkretnych ustaleń dotyczących prawidłowości
przebiegu Projektu oraz przyszłych planów działania.
W spotkaniu udział wzięli:
Barbara Kucnerowicz-Polak - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Doradca
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
Joanna Lewicka - Biuro Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej Komendy
Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
Heino Peters - Państwowy Departament Pożarniczo-Ratowniczy w Hamburgu,
Szymon Kokot - Wydział Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej w Olsztynie.
Ponadto w skład Grupy Wdrażającej wchodzą:
Monica Rhodiner - przedstawicielka Szwedzkiej Agencji Służb Ratowniczych (SRSA) Partnera Wiodącego Projektu,
Timo Hellenberg - przedstawiciel WP1 i Grupy Sterującej Projektem, Aleksanteri Institute w
Finlandii,
Heikki Uusitalo - Emergency Response Centre, Finlandia,
Esa Ahlberg - Emergency Services College, Finlandia.