Zapisy na obiady od 1 marca 2017

Transkrypt

Zapisy na obiady od 1 marca 2017
Jak zapisać się na obiady od 1 kwietnia 2017 r.?
1. Podpisać umowę na obiady. Umowę w dwóch egzemplarzach prosimy złożyć w formie
papierowej w sekretariacie szkoły lub na miejscu prosimy wypełnić i podpisać dokument.
W przypadku samodzielnego drukowania umowy przez rodzica, prosimy, aby umowa została
wydrukowana na jednej kartce (dwustronnie).
Umowę podpisujemy dla dziecka rozpoczynającego (lub wznawiającego po rezygnacji) korzystanie
z obiadów.
Umowę podpisujemy dla każdej osoby, która w poprzednim miesiącu nie korzystała z obiadów.
Umowę prosimy wypełnić drukowanymi literami.
Umowę prosimy złożyć w sekretariacie szkoły do 24 marca 2017 r. Umowę prosimy podpisać przed
wykonaniem przelewu. Przelewy, do których nie będzie umowy zostaną odesłane do nadawcy.
Brak umowy spowoduje niemożliwość korzystania z obiadów.
2. Nabyć elektroniczną kartę obiadową. Dotyczy tylko nowych osób.
3. Dokonać opłaty za obiady przelewem na konto szkoły do dnia 24 marca 2017 r.
Przed wykonaniem przelewu należy posiadać podpisaną umowę. Przelewy, do których
w momencie wpływu na konto szkoły nie będzie umowy mogą zostać odesłane do nadawcy.
Bardzo prosimy, aby jeden przelew dotyczył tylko jednej osoby. Dla każdej osoby należy wykonać
oddzielny przelew. W opisie przelewu prosimy umieścić również nr umowy (nr karty). Prosimy,
aby nadawcą przelewu była osoba (rodzic), która podpisała umowę. Przelewy, które nie spełnią
tych wymogów mogą zostać zwrócone do nadawcy.
Jak wypisać się z obiadów od 1 kwietnia 2017 r.?
1. Rozwiązać umowę na obiady. Rozwiązanie umowy prosimy wypełnić drukowanymi literami
i złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły lub na miejscu prosimy wypełnić i podpisać
dokument.
Rozwiązanie umowy prosimy złożyć w sekretariacie szkoły do 24 marca 2017 r.
Brak rozwiązania umowy przez rodzica spowoduje rozpisanie obiadów na następny miesiąc,
w przypadku
dodatniego
salda
wynikającego
z
nadpłaty
lub
odwołań.
Brak rozwiązania umowy przez rodzica może spowodować dalsze naliczanie należności szkoły do
zapłaty przez rodzica.
Prosimy o zachowanie przez rodzica kopii rozwiązania umowy potwierdzonej przez sekretariat
szkoły.
Informacje dla pracowników szkoły
Pracownicy ZKPiG nr 20 chcący korzystać z obiadów od dnia 01.04.2017 r. proszeni są o zgłoszenie
się w księgowości najpóźniej do dnia 24 marca 2017 r. w celu podpisania stosownej umowy
o korzystanie z obiadów.