inspektor ds. komu - Port Lotniczy Rzeszów

Transkrypt

inspektor ds. komu - Port Lotniczy Rzeszów
Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o.
36-002 Jasionka
ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko pracyinspektor ds. komunikacji zewnętrznej w Zespole Marketingu i Rozwoju Siatki Połączeń
oferta z dnia 26.07.2016 r.
NIEZBĘDNE WYMAGANIA:
Kwalifikacje : stanowisko – inspektor ds. komunikacji zewnętrznej:
-
-
Wykształcenie: minimum średnie, preferowane wyższe I stopnia na kierunku humanistycznym.
Udokumentowane umiejętności: dyplom ukończenia szkoły średniej ogólnokształcącej.
Znajomość języków obcych: j. angielski w stopniu co najmniej podstawowym.
Inne umiejętności: udokumentowane doświadczenie w zakresie tworzenia treści (teksty,
fotografie) promujące lotnictwo, udokumentowane doświadczenie w zakresie organizacji imprez
promocyjnych o tematyce lotniczej, udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji działań
edukacyjnych i społecznych związanych z lotnictwem.
Doświadczenie zawodowe: ogólny staż pracy min. 7 lat.
Wymagania dodatkowe: doświadczenie w zakresie fotografii lotniczej, praktyczna znajomość
przepisów lotniczych, ogólna wiedza na temat branży lotniczej, znajomość typów statków
powietrznych, linii lotniczych, lotnisk, itp.
PODSTAWOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI NA STANOWISKU:
- praca nad pozytywnym wizerunkiem Spółki w mediach,
- bieżąca obsługa biura prasowego Spółki,
- budowanie i umacnianie relacji z dziennikarzami mediów ogólno tematycznych i branżowych,
- redagowanie, dystrybucja, monitoring i archiwizacja własnych materiałów prasowych,
-tworzenie treści wizualnych oraz dokumentacji fotograficznej na potrzeby promocji Spółki,
-monitoring mediów w zakresie bieżącej sytuacji na rynku lotniczym oraz aktywności konkurencji,
-wsparcie działań promujących Spółkę podczas wszelkiego rodzaju imprez branżowych,
- wsparcie organizacji własnych wydarzeń marketingowych i prospołecznych,
-współpraca z środowiskami pasjonatów lotnictwa na rzecz promocji Spółki,
-współpraca z innymi komórkami Spółki w zakresie realizacji działań promocyjnych oraz w obszarze
komunikacji wewnętrznej.
CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA:
Cechy: wysokie umiejętności komunikacyjne i kultura osobista,
rzetelność i poczucie odpowiedzialności,
bardzo dobra współpraca zespołowa,
otwartość i uczciwość,
dokładność w wykonywaniu poleceń.
Predyspozycje: zdolność do szybkiego reagowania i podejmowania decyzji pod presją czasu,
doświadczenie w zakresie efektywnej realizacji kilku zadań równolegle,
umiejętność szybkiego uczenia się i adaptowania do zmieniających się warunków
zewnętrznych.
WYMAGANE DOKUMENTY:
a) list motywacyjny oraz CV,
b) kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie, doświadczenie
zawodowe, uprawnienia i staż pracy,
c) kserokopia świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie.
OFEROWANE WARUNKI:
Możliwość zdobywania doświadczeń w prężnie rozwijającej się, a zarazem stabilnej firmie,
możliwość udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje, możliwość awansu poziomego
i pionowego, miłą atmosferę pracy, zatrudnienie - umowa o pracę ,powszechny system czasu pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście, listownie na adres: Port Lotniczy
„Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. Jasionka 942, 36-002 Jasionka lub pocztą elektroniczną na adres:
[email protected] z dopiskiem: „Oferta Pracy z dnia 26.07.2016 r.” w terminie do
dnia 03.08.2016 r.
Decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Spółki.
W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu , będą one
komisyjnie zniszczone. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo dostępu do podanych
dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie
o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie
będą informowane.