wiersz na jubileusz

Transkrypt

wiersz na jubileusz
swpawel.rudasl.wiara.pl
WIERSZ NA JUBILEUSZ
15 września 2012r. 100. Rocznica Konsekracji Kościoła w Nowym Bytomiu Kościół p.w. Św. Pawła
Apostoła
Czas szybko mija.Dnie , miesiące i lata przemijają.Ale dzieła ludzkich rąk na trwałe zostają. A takim
dziełem i w tej chwili zabytkiemJest Nasza Świątynia, która w Nowym BytomiuStanęła przed stu laty i
obchodziła z wiernymi różne jubileusze.Jest to świątynia pod wezwaniem św. Pawła Apostoła.Święty
Paweł jest Patronem naszym.Strzeże parafian, udziela błogosławieństwai chroni od niebezpieczeństwa.W
tym roku 15 września 2012 kolejna rocznica,zaszczytna rocznica.Minęło właśnie sto lat, czyli przed
wiekiem jak został poświęcony ten Dom Boży". Ludzie się modlą w naszym Kościele. Jest ciągłość wiary
od stu lat. Wiara przechodzi z ojca na syna, a z matki na córkę.Chociaż do Kościoła bywa niekiedy pod
górkę,jak łańcuch łączą ogniwa,tak wiara łączy pokolenia.Nasz Kościół żyje na co, dzień i w święta, Każdy
parafianin o Kościele pamięta.Ludzie Kościół odwiedzają,modlą się i kazań słuchają.Mamy to wielkie
szczęście ,że nasz Proboszcz Ksiądz Jan na wszystko ma okoi o świątynię dba.Wewnątrz w Kościele
wszystko lśni, Organy pięknie grają, a dzwony na nabożeństwa zapraszają. Nasza Świątynia jest
odnowiona. Na wieży Krzyż z dala widoczny. W każdą pogodę drogę do Kościoła wskazuje i na wiernych
oczekuje.A nasi Duszpasterze nie tylko o dusze parafian dbają ale, i o byt ziemski swoich owieczek
zabiegają. Świetlica Aniołów Stróżów działa od lat. W tych czasach wiadomo , że niejedna osoba bywa
tam ożywiona . A jeśli chodzi o chwilę relaksuto jest kawiarnia Barka" w piwnicach probostwa.Czynna
jest nie tylko od święta.Co każdy parafianin powinien pamiętaći wstąpić czasem kawy się napić,zasięgnąć
przy okazji parafialnych wiadomościi z wiarą żyć myśląc o Bogu i przyszłości.
Są to słowa dla uczczenia setnej rocznicy konsekracji Kościoła p.w. Św. Pawła Apostoła w Nowym
Bytomiu, napisała je Parafianka Teresa
http://swpawel.rudasl.wiara.pl
Kreator PDF
Utworzono 7 March, 2017, 23:45