przedmiar na wykonanie pokrycia dachu papa

Transkrypt

przedmiar na wykonanie pokrycia dachu papa
Kompostownia - wymiana pokrycia dachu
Przedmiar robót
Lp
Podstawa
KNR 4-01
1 0535-07
KNR 4-01
2 0519-06
KNR 4-01
3 0519-07
KNR 4-01
4 0519-06
Opis i wyliczenia
Rozebranie obróbek blacharskich, murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nadającej się do uŜytku
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach
betonowych - pierwsza warstwa
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach
betonowych - następna warstwa
jednostka
ilość
Cena
jednostkowa
[pln]
Kwota
[pln]
m2
36,545
0,00
m2
1 230,85
0,00
m2
1 230,85
0,00
kg
4 555,00
0,00
m
1 302,20
0,00
KNR 2-02
6 0602-01
KNR-W 2-02
7 0504-02
Utylizacja papy z rozbiórki
Uzupełnieie pachwin płyt korytkowych oraz
innych nierówności podłoŜa zaprawą
cementową zatarciem na gładko
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne poziome - wykonane na zimno z
emulsji asfaltowej
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną
dwuwarstwowe
m2
1 230,85
0,00
m2
1 274,05
0,00
KNR 4-01
8 0530-06
Uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy
ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm
m2
36,545
0,00
0,00
KNR 4-01
5 0803-05

Podobne dokumenty