Kategoria Uczniowie nagrodzeni Klasa Uzasadnienie język ojczysty

Transkrypt

Kategoria Uczniowie nagrodzeni Klasa Uzasadnienie język ojczysty
Wyniki szkolnego konkursu „Żak roku - najlepszy uczeń Piętnastki” (za rok szkolny 2014/2015) – uczniowie NAGRODZENI
Kategoria
język ojczysty
Uczniowie
nagrodzeni
Barbara Sadowska
lingwistyczna
Karolina Dąbrowska 2 TB
humanistyczna i obywatelska
przyrodnicza
brak
Adrian Krawczyk
matematyczna i techniczna
artystyczna
sportowa
Klasa
4 TB
Uzasadnienie
za krzewienie wiedzy polonistycznej i humanistycznej,
wrażliwość; dojrzałość czytelniczą; niezwykłą łatwość i
zdolność analizy i interpretacji tekstów kultury
za dobrą znajomość języka niemieckiego (roczna ocena
celująca
w klasie pierwszej), udział w Przeglądzie Twórczości (w
języku niemieckim)
4 TA
za udział w Olimpiadzie Ekologicznej – etap wojewódzki
Marta
Mazij
Paweł
Maciak
4 TE
Aleksandra
Wybraniec
3 TE
za wyjątkowy talent matematyczny, ujawniany na lekcjach i
poza nimi, poparty dużą pracowitością
za: III miejsce w konkursie wojewódzkim na uczniowski
projekt badawczy – grafika, wystawę „Kokon”; III miejsce
w Międzyszkolnej Lidze Klas, zorganizowanej przez Zespół
Szkól Gastronomicznych z okazji Roku Oskara Kolberga;
ujawnienie talentu na zajęciach u p. A. Jankowskiej;
przygotowanie teczek rysunkowych dla przedszkoli; bardzo
wysoką średnią ocen rocznych w klasie I – 4,76; uzyskanie
stypendium Uczniowskiego Programu Stypendialnego 2015
za występy taneczne na imprezach szkolnych oraz udział w
finale Ogólnopolskiej Olimpiady Talentów
Krystian
Przychodziński
4 TD
2 TC
za zajęcie I miejsca w Drużynowych Mistrzostwach Szkół
Średnich w Snowboardzie

Podobne dokumenty