Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Transkrypt

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
Numer sprawy: ZP/AP/341/II-115/08
Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Nazwa i adres Zamawiającego
„Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu elektronicznego znakowania psów,
których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy”
Przedmiot zamówienia
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
1
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Konsorcjum:
Klinika Weterynaryjna TOMVET, Przychodnia Weterynaryjna „Górce”, Przychodnia Weterynaryjna Caniswet,
Przychodnia Weterynaryjna Jelonki, Gabinet Weterynaryjny Mirosław Hącel, Lecznica Weterynaryjna, Gabinet
Weterynaryjny DR EWA, Lecznica Weterynaryjna Bąk Małgorzata, Lecznica Dla Zwierząt Bari
Oferta uzyskała największa liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
10
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Klinika Weterynaryjna TOMVET
ul. Szwankowskiego 8, 01-318 Warszawa
2. Przychodnia Weterynaryjna „Górce”
ul. Bolkowska 2b lok.H3, 01-466 Warszawa
3. Przychodnia Weterynaryjna Caniswet
ul. Ziębicka 1, 01-461 Warszawa
4. Przychodnia Weterynaryjna Jelonki
ul. Borowej Góry 3, 01-354 Warszawa
5. Gabinet Weterynaryjny
ul. Osmańczyka 20/3, 01-494 Warszawa
6. Lecznica Weterynaryjna Mirosław Hącel
ul. Morcinka 32, 01-496 Warszawa
7. Gabinet Weterynaryjny DR EWA
ul. Powstańców Śląskich 18 c
01-381 Warszawa
8. Lecznica Weterynaryjna Bąk Małgorzata
ul. Morcinka 32, 01-496 Warszawa
9. Lecznica Dla Zwierząt Bari
ul. Siemiatycka 15a, 01-312 Warszawa
Liczba pkt w
kryterium cena
Liczba pkt w
kryterium ….
Liczba pkt w
kryterium …..
Liczba pkt w
kryterium…..
Razem
100
-
-
-
100
1
2
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Konsorcjum:
Całodobowa Klinika Weterynaryjna „VETKA”,
Przychodnia Weterynaryjna RADWET,
Gabinet Weterynaryjny Luxvet,
Lecznica Weterynaryjna Centrum Zdrowia Małych Zwierząt,
Przychodnia Weterynaryjna AMICULUS
Oferta uzyskała największa liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
14
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Całodobowa Klinika Weterynaryjna „VETKA”
ul. Modlińska 65, 03-199 Warszawa
2. RADWET Przychodnia Weterynaryjna
ul. Myśliborska 104, 03-185 Warszawa
3. Gabinet Weterynaryjny Luxvet
ul. Modlińska 331, 03-151 Warszawa
4. Lecznica Weterynaryjna
Centrum Zdrowia Małych Zwierząt
ul. Śreniawitów 9, 03-188 Warszawa
5. Przychodnia Weterynaryjna AMICULUS
ul. Pancerna 6 A, 03-187 Warszawa
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Liczba pkt w
kryterium cena
Liczba pkt w
kryterium ..........
-
100
Liczba pkt w
kryterium ...........
Liczba pkt w
kryterium ......
Razem
-
-
100
3
Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt
ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk
Oferta uzyskała największa liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
2
Nr
oferty
1
19
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Gabinet Weterynaryjny,
ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa
2. Gabinet Weterynaryjny, Jerzy Czubak
ul. Staffa 59, 01-884 Warszawa
3. Gabinet Weterynaryjny,
ul. Klaudyny 32, 01-684 Warszawa
4. Gabinet Weterynaryjny,
ul. Wolumen 53, 01-912 Warszawa
5. Gabinet Weterynaryjny Anna Pomianowska,
ul. Staffa 2, 01-891 Warszawa
6. Prywatna Lecznica Zwierząt Anima s.c. J. Sobczyk, J. Jędruch,
K. Ratajska-Michalczak, B. Barańska,
ul. RóŜana 71, 02-569 Warszawa
7. Przychodnia Weterynaryjna,
ul. Conrada 4a, 01-922 Warszawa
Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt,
ul. Wały Piastowskie 1
80-855 Gdańsk
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Liczba pkt w
kryterium cena
Liczba pkt w
kryterium ........
53,94
-
100
-
Liczba pkt w
kryterium .........
Liczba pkt w
kryterium .......
Razem
-
-
53,94
-
-
100
4
Konsorcjum:
Centrum Zdrowia Małych Zwierząt MULTIWET Spółka Cywilna,
Gabinet Weterynaryjny Zygmunt Kudelski, Prima-Vet Magdalena Zdanowska,
Przychodnia Weterynaryjna Sfora, Lecznica Zwierząt Janusz Gawliński,
Lecznica Weterynaryjna Hau-Miau s. c, Prywatna Lecznica Zwierząt Anima s.c.,
Gabinet Weterynaryjny Vitea Vet, Przychodnia Weterynaryjna na Katalońskiej,
Gabinet Weterynaryjny „Prima-Vet”, Klinika Weterynaryjna Elwet s. c.,
Przychodnia Weterynaryjna Nova, Gabinet Weterynaryjny Tomasz Kuszewski,
Przychodnia Weterynaryjna Vets, Lecznica Weterynaryjna Morskie Oko,
Oferta uzyskała największa liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
3
Nr
oferty
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt w
kryterium cena
18
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Centrum Zdrowia Małych Zwierząt MULTIWET
Spółka Cywilna,
ul. Gagarina 5, 00-753 Warszawa
2. Gabinet Weterynaryjny, Zygmunt Kudelski,
ul. Naruszewicza 26, 02-627 Warszawa
3. Prima-Vet, Magdalena Zdanowska,
ul. Łukowa 3, 02-767 Warszawa
4. Przychodnia Weterynaryjna Sfora, Monika Tyszkiewicz,
ul. Zwierzyniecka 8b, 00-719 Warszawa
5. Lecznica Zwierząt Janusz Gawliński,
ul. Modzelewskiego 23A, 02-679 Warszawa
6. Lecznica Weterynaryjna Hau-Miau s. c., Jan Plasota, Edyta
Piechocka-Zaprzałek, Adam Bogusław Pietroń, Anna
Więcławek,
ul. Nałęczowska 60, 02-922 Warszawa
7. Prywatna Lecznica Zwierząt Anima s. c.,
J. Sobczyk, J. Jędruch, K. Ratajska-Michalczak, B. Barańska,
ul. RóŜana 71, 02-569 Warszawa Gabinet
8. Weterynaryjny Vitea Vet, Agnieszka Szymanowska,
ul. Przejazd 6/ lok. 4, 02-654 Warszawa
9. Przychodnia Weterynaryjna na Katalońskiej, Andrzej Szlesiński,
ul. Katalońska 2, 02-763 Warszawa
10. Gabinet Weterynaryjny „Prima-Vet”, Magdalena Zdanowska,
ul. Wiartel 3, 02-695 Warszawa
11. Klinika Weterynaryjna Elwet s. c., E. Kurska, B.Kurski, G.Kurski,
Al. Niepodległości 24/30, 02-653 Warszawa
12. Przychodnia Weterynaryjna Nova, Rafał Przybyłko,
ul. Akermańska 3, 02-760 Warszawa
13. Gabinet Weterynaryjny Tomasz Kuszewski,
ul. Łowicka 7/15, 02-584 Warszawa
14. Przychodnia Weterynaryjna Vets, Waldemar Wośko,
ul. Kołobrzeska 5, 02-920 Warszawa
15. Lecznica Weterynaryjna Morskie Oko, Andrzej Kozielec,
ul. Promenada 4, 00-778 Warszawa
100
Liczba pkt w
kryterium .......
-
Liczba pkt w
kryterium..........
Liczba pkt w
kryterium........
Razem
-
-
100
4
5
Numer części
Przychodnia Weterynaryjna Przyjaciele s.c.
ul. Uniejowska 3/44, 01-485 Warszawa
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Oferta uzyskała największa liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
17
21
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Przyjaciele s.c.
ul. Uniejowska 3/44
01-485 Warszawa
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji
Zwierząt
ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk
2. AAC Przychodnia Weterynaryjna
ul. Grójecka 19/25 02-021 Warszawa
3. Przychodnia Weterynaryjna Alfa-Vet
ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 02-398 Warszawa
4. Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Anna śuchniewicz,
ul. Pruszkowska 4d, 01-118 Warszawa
5. Przychodnia Weterynaryjna Białobrzeska,
Marta Hoffman-Jagielska,
ul. Częstochowska 20, 02-344 Warszawa
6. Przychodnia Weterynaryjna Białobrzeska
Marzena DuŜa-Dembele,
ul. Częstochowska 20, 02-344 Warszawa
7. Przychodnia Weterynaryjna Jan Kucharski,
ul. Mochnackiego 17, 02-041 Warszawa
8. Przychodnia Weterynaryjna Ochockie Centrum Weterynaryjne
ul. Grójecka 118, 02-367 Warszawa
9. Przychodnia Weterynaryjna
Maria Katarzyna Trojanowska,
ul. Siemieńskiego 21, 02-106 Warszawa
Liczba pkt w
kryterium cena
Liczba pkt w
kryterium ….
Liczba pkt w
kryterium …..
Liczba pkt w
kryterium…..
Razem
100
-
-
-
100
77,02
-
-
-
77,02
5
6
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Konsorcjum:
Przychodnia Weterynaryjna, Przychodnia Weterynaryjna Tygrysek,
Przychodnia Weterynaryjna Binkiewicz & Szczypiorska, Przychodnia Weterynaryjna Kanvet,
Gabinet Weterynaryjny Nasze Zwierzaki, Lecznica Weterynaryjna FIOLKA,
Gabinet Weterynaryjny „Cztery Łapy”, Lecznica Weterynaryjna Felis,
Gabinet weterynaryjny i SprzedaŜ Artykułów dla Zwierząt,
Gabinet Weterynaryjny A-VET Leczenie Zwierząt, Przychodnia Dla Zwierząt,
Oferta uzyskała największa liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
8
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Przychodnia Weterynaryjna
ul. Kinowa 10, 04-019 Warszawa
2. Przychodnia Weterynaryjna Tygrysek
ul. Międzyborska 98/100, 04-010 Warszawa
3. Przychodnia Weterynaryjna Binkiewicz &Szczypiorska
ul. Wspólna Droga 22, 04-352 Warszawa
4. Przychodnia Weterynaryjna Kanvet
ul. Igańska 24, 04-087 Warszawa
5. Gabinet Weterynaryjny Nasze Zwierzaki, Jarosław Zajączkowski
ul. Berezyńska 31, 03-908 Warszawa
6. Lecznica Weterynaryjna FIOLKA
ul. Warszyngtona 26, 03-910 Warszawa
7. Gabinet Weterynaryjny „Cztery Łapy”
ul. Paca 48, 04-376 Warszawa
8. Lecznica Weterynaryjna Felis
ul. Osowska 84 b, 04-351 Warszawa
9. Gabinet weterynaryjny i SprzedaŜ Artykułów dla Zwierząt
ul. Kobielska 54/58 lok. 17, 04-389 Warszawa
10. Gabinet Weterynaryjny A-VET Leczenie Zwierząt
ul. Władysława Umińskiego 1, 03-984 Warszawa
11.Przychodnia Dla Zwierząt
ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa
Liczba pkt w
kryterium cena
Liczba pkt w
kryterium ….
Liczba pkt w
kryterium …..
Liczba pkt w
kryterium…..
Razem
100
-
-
-
100
6
9
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Konsorcjum:
Przychodnia dla zwierząt Anna Pogorzelska, Ewa Dejnarowicz-Palczewska, Gabinet Weterynaryjny Maria
Zaremba, Gabinet Weterynaryjny Jolanta Bosek, Gabinet Weterynaryjny Ewa Kundzewicz, Gabinet
Weterynaryjny Krzysztof Pawłowski, Gabinet Weterynaryjny Paweł śabolicki, Klinika Weterynaryjna Vets,
Oferta uzyskała największa liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
15
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Przychodnia dla zwierząt,
Anna Pogorzelska, Ewa Dejnarowicz-Palczewska,
ul. Smulikowskiego 7a/26, 00-378 Warszawa
2. Gabinet Weterynaryjny, Maria Zaremba,
ul. Senatorska 26, 00-097 Warszawa
3. Gabinet Weterynaryjny, Jolanta Bosek,
ul. Senatorska 29, 00-097 Warszawa
4. Gabinet Weterynaryjny, Ewa Kundzewicz,
ul. Senatorska 26, 00-097 Warszawa
5. Gabinet Weterynaryjny, Krzysztof Pawłowski,
ul. Senatorska 26, 00-0978 Warszawa
6. Gabinet Weterynaryjny, Paweł śabolicki,
Al. Solidarności 82, 00-145 Warszawa
7. Klinika Weterynaryjna Vets, Waldemar Wośko,
ul. KsiąŜęca 3, 00-418 Warszawa
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Liczba pkt w
kryterium cena
Liczba pkt w
kryterium.........
100
-
Liczba pkt w
Liczba pkt w
kryterium......... kryterium .....
-
-
Razem
100
10
Konsorcjum:
„A-Z Wet” Całodobowa Klinika Weterynaryjna Krzysztof Koperski, Przychodnia „Gaja” s.c., „Nova” Lecznica
Weterynaryjna, „Wet-Aqua” Przychodnia Weterynaryjna, „Wet-Aqua” Przychodnia Weterynaryjna, Gabinet
Weterynaryjny s.c., M. Szymczak-Weidemann, L. Gugała, Przychodnia Weterynaryjna „Jatagan”, Gabinet
Weterynaryjny, D. Chabałowska, E. Jaworska-Kolebska, Gabinet Weterynaryjny B. Fojut-Pałka, Przychodnia
Weterynaryjna H. Abramowski, Lecznica dla zwierząt „Praxis” J. Rogucka-Sosnowska, „Rottweiler” Lecznica
dla zwierząt P. Rybiński, Przychodnia Weterynaryjna „Lupus” sp. j. T. Kaput, R. Kaput, „San-Wet” s.c.
Gabinet Weterynaryjny A. KsiąŜyk, T. Zwierzchowski
Oferta uzyskała największa liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
7
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
7
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: „A-Z Wet” Całodobowa Klinika Weterynaryjna
Krzysztof Koperski
ul. Zamiejska 28, 03-580 Warszawa
2. Przychodnia „Gaja” s.c.
M. Gajewska, A. Kania, M. Kremky
ul. Handlowa 60, 03-567 Warszawa,
3. „Nova” Lecznica Weterynaryjna
ul. Junkiewicz 10, 03-543 Warszawa,
4. „Wet-Aqua” Przychodnia Weterynaryjna
ul. Chodecka 14, 03-350 Warszawa
5. „Wet-Aqua” Przychodnia Weterynaryjna
ul. Głębocka 13, 03-287 Warszawa
6. Gabinet Weterynaryjny s.c.
M. Szymczak-Weidemann, L. Gugała,
ul. Suwalska 30, 03-252 Warszawa
7. Przychodnia Weterynaryjna „Jatagan”
ul. Wyspowa 8, 03-687 Warszawa,
8. Gabinet Weterynaryjny
D. Chabałowska, E. Jaworska-Kolebska
ul. Krasnobrodzka 21 A, 03-214 Warszawa
9. Gabinet Weterynaryjny B. Fojut-Pałka
ul. Bartnicza 3, 03-358 Warszawa
10. Przychodnia Weterynaryjna H. Abramowski
ul. Turmoncka 16, 03-350 Warszawa
11. Lecznica dla zwierząt „Praxis” J. Rogucka-Sosnowska
ul. Czerwińska 28, 03-661 Warszawa
12. „Rottweiler” Lecznica dla zwierząt P. Rybiński
ul. Gościeradowska 1, 03-535 Warszawa
13. Przychodnia Weterynaryjna „Lupus” sp. j. T. Kaput, R. Kaput
ul. Gajkowicza 2, 03-562 Warszawa
14. „San-Wet” s.c. Gabinet Weterynaryjny
A. KsiąŜyk, T. Zwierzchowski
ul. Poborzańska 4, 03-368 Warszawa
Liczba pkt w
kryterium cena
Liczba pkt w
kryterium ….
Liczba pkt w
kryterium …..
Liczba pkt w
kryterium…..
Razem
100
-
-
-
100
8
11
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Przychodnia Weterynaryjna „Centaur” z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Warszawie
oraz Gabinet Weterynaryjny z siedzibą przy ul. Zagłoby 16 w Warszawie
Oferta uzyskała największa liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
2
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
1. Przychodnia Weterynaryjna „Centaur”
ul. Bohaterów Warszawy 4
02-495 Warszawa
2. Gabinet Weterynaryjny
ul. Zagłoby 16
02-495 Warszawa
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Liczba pkt w
kryterium cena
Liczba pkt w
kryterium ….
Liczba pkt w
kryterium …..
Liczba pkt w
kryterium…..
Razem
100
-
-
-
100
12
Konsorcjum:
Ursynowska Klinika Weterynaryjna, Kabackie Centrum dla Zwierząt,
Lecznica Weterynaryjna, Lecznica dla Zwierząt „Przy BaŜantarni”,
Lecznica Weterynaryjna, Przychodnia Weterynaryjna „TROP”,
Gabinet Weterynaryjny, Natolińska Lecznica Weterynaryjna S.C.,
Corvet S.C. Przychodnia Weterynaryjna, Univet S.C.
Lecznica Weterynaryjna, Lecznica dla Zwierząt S.C.,
Maxi-Wet Przychodnia Weterynaryjna, Przychodnia Weterynaryjna,
Przychodnia Weterynaryjna „Tibia”, AniVmed Lecznica Weterynaryjna,
Gabinet Weterynaryjny,
Oferta uzyskała największa liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
9
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
16
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Ursynowska Klinika Weterynaryjna
ul. Strzeleckiego 10 e, 02-776 Warszawa
2. Kabackie Centrum dla Zwierząt
ul. Pod Lipą 1, 00-798 Warszawa
3. Lecznica Weterynaryjna
ul. Kulczyńskiego 8a, 02-777 Warszawa
4. Lecznica dla Zwierząt „Przy BaŜantarni”
ul. Braci Stryjeńskich 10, 02-791 Warszawa
5. Lecznica Weterynaryjna
ul. Dereniowa 6, 02-776 Warszawa
6. Przychodnia Weterynaryjna „TROP”
ul. Szajnowicza 1, lok. U2, 02-796 Warszawa
7. Gabinet Weterynaryjny
ul. Bacewiczówny 6, 02-786 Warszawa
8. Natolińska Lecznica Weterynaryjna S.C.
ul. Belgradzka 1a, 02-793 Warszawa
9. Corvet S.C. Przychodnia Weterynaryjna
ul. Dereniowa 7, 02-776 Warszawa
10. Univet S.C. Lecznica Weterynaryjna
ul. MałcuŜyńskiego 11, 02-793 Warszawa
11. Lecznica dla Zwierząt S.C.
ul. Hawajska 16, 02-776 Warszawa
12. Maxi-Wet Przychodnia Weterynaryjna
ul. KEN 103, 02-722 Warszawa
13. Przychodnia Weterynaryjna
ul. Surowieckiego 12 b, 02-785 Warszawa
14. Przychodnia Weterynaryjna „Tibia”
ul. Janowskiego 50, 02-784 Warszawa
15. AniVmed Lecznica Weterynaryjna
ul. Raabego 13a, 02-793 Warszawa
16. Gabinet Weterynaryjny
ul. Symfonii 5, 02-787 Warszawa
Liczba pkt w
kryterium cena
Liczba pkt w
kryterium ….
Liczba pkt w
kryterium …..
Liczba pkt w
kryterium…..
Razem
100
-
-
-
100
10
13
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Konsorcjum:
Gabinet Weterynaryjny Radość S.C., Gabinet Weterynaryjny „Zwierzak” Magdalena Neska,
Lecznica Zwierząt Monika Tyszkiewicz, Przychodnia Weterynaryjna Marysin S.C.,
Lecznica Weterynaryjna Anin Piotr Chodorek, Przychodnia dla Zwierząt S.C.,
Gabinet Weterynaryjne Magdalena Gil,
Oferta uzyskała największa liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
6
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Gabinet Weterynaryjny Radość S.C.
ul. Panny Wodnej 47, 04-862 Warszawa
2. Gabinet Weterynaryjny „Zwierzak” Magdalena Neska
ul. Czekanowska 3, 04-922 Warszawa
3. Lecznica Zwierząt Monika Tyszkiewicz
ul. Trakt Lubelski 300b, 04-667 Warszawa
4. Przychodnia Weterynaryjna Marysin S.C.
ul. Potockich 111, 04-534 Warszawa
5. Lecznica Weterynaryjna Anin Piotr Chodorek
ul. III Poprzeczna 3, 04-605 Warszawa
6. Przychodnia dla Zwierząt S.C.
ul. Zwoleńska 115, 04-761 Warszawa
7. Gabinet Weterynaryjne Magdalena Gil
ul. Karpacka 8 g, 04-541 Warszawa
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Liczba pkt w
kryterium cena
Liczba pkt w
kryterium ….
Liczba pkt w
kryterium …..
Liczba pkt w
kryterium…..
Razem
100
-
-
-
100
14
Konsorcjum:
Przychodnia Weterynaryjna Jacek Olszewski,
Przychodnia Weterynaryjna Lidia Cybulska-Przesław,
Gabinet Weterynaryjny Marcin Salewicz,
Gabinet Weterynaryjny Violetta Ossowska,
Gabinet Weterynaryjny Izabela Rupińska,
Oferta uzyskała największa liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
11
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
13
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Konsorcjum:
1. Przychodnia Weterynaryjna, Jacek Olszewski,
ul. I-ego Praskiego Pułku 31, 05-075 Warszawa-Wesoła
2. Pełnomocnik: Przychodnia Weterynaryjna,
Lidia Cybulska-Przesław,
ul. Brata Alberta 34a, 05-075 Warszawa-Wesoła
3. Gabinet Weterynaryjny, Marcin Salewicz,
ul. Moniuszki 14, 05-075 Warszawa-Wesoła
4. Gabinet Weterynaryjny, Violetta Ossowska,
ul. Wilanowska 39a, 05-075 Warszawa-Wesoła
5. Gabinet Weterynaryjny, Izabela Rupińska,
ul. Hebanowa 16, 05-075 Warszawa-Wesoła
Liczba pkt w
kryterium cena
Liczba pkt w
kryterium ….
Liczba pkt w
kryterium …..
Liczba pkt w
kryterium…..
Razem
100
-
-
-
100
15
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Konsorcjum:
MJM WILA-VET Lecznica Weterynaryjna s.c. (Monika Cygańska, Joanna Soldaty-Bissenik, Małgorzata
Ściskalska), Przychodnia Weterynaryjna Salvet Anna Kozanecka,
Przychodnia Weterynaryjna Radosna Grzegorz Ostrzeszewicz,
Oferta uzyskała największa liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
12
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: MJM WILA-VET Lecznica Weterynaryjna s. c.
Monika Cygańska, Joanna Soldaty-Bissenik,
Małgorzata Ściskalska,
02-963 Warszawa, ul. Kosiarzy 37/70
2. Przychodnia Weterynaryjna Salvet, Anna Kozanecka,
ul. Kosiarzy 14, 02-953 Warszawa
Liczba pkt w
kryterium cena
Liczba pkt w
kryterium ….
Liczba pkt w
kryterium …..
Liczba pkt w
kryterium…..
Razem
100
-
-
-
100
3. Przychodnia Weterynaryjna Radosna Grzegorz Ostrzeszewicz
02-956 Warszawa, ul. Radosna 19
12
16
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Konsorcjum:
Przychodnia Weterynaryjna Włochy,
Gabinet Weterynaryjny Atena,
Przychodnia Weterynaryjna Boss
Oferta uzyskała największa liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
3
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Przychodnia Weterynaryjna Włochy,
ul. Wilczycka 14, 02-488 Warszawa
2. Gabinet Weterynaryjny Atena,
ul. Radarowa 16, 02-137 Warszawa
Liczba pkt w
kryterium cena
Liczba pkt w
kryterium ….
Liczba pkt w
kryterium …..
Liczba pkt w
kryterium…..
Razem
100
-
-
-
100
3. Przychodnia Weterynaryjna Boss,
Al. Krakowska, 02-210 Warszawa
17
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Konsorcjum:
Klinika Weterynaryjna TOMVET,
Przychodnia Weterynaryjna „Górce”,
Przychodnia Weterynaryjna Caniswet,
Przychodnia Weterynaryjna Jelonki,
Gabinet Weterynaryjny Mirosław Hącel,
Lecznica Weterynaryjna,
Gabinet Weterynaryjny DR EWA,
Lecznica Weterynaryjna Bąk Małgorzata,
Lecznica Dla Zwierząt Bari
Oferta uzyskała największa liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
13
Nr
oferty
4
9
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Przychodnia Weterynaryjna Stawki,
ul. Stawki 21, 01-040 Warszawa
2. Gabinet Weterynaryjny Zwierzyniec,
ul. Bellottiego 1/8, 01-022 Warszawa
3. Gabinet Weterynaryjny,
ul. Wolska 69, 01-229 Warszawa
4. Przychodnia Weterynaryjna Na Górce,
ul. Górczewska 120/122, 01-460 Warszawa
5. Przychodnia Weterynaryjna Welwet Na Grzybowskiej,
ul. Grzybowska 39, 00-855 Warszawa
6. „4 Łapy” Przychodnia Weterynaryjna,
ul. Olbrachta 26/2, 01-111 Warszawa
7. Lecznica Dla Zwierząt,
ul. śytnia 15/5, 01-014 Warszawa
8. Gabinet Weterynaryjny Profilaktyka i Lecznictwo Zwierząt s.c.
Dorota Jagielska, Włodzimierz Czuj,
ul. Prosta 2/14, 00-850 Warszawa
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Klinika Weterynaryjna TOMVET
ul. Szwankowskiego 8, 01-318 Warszawa
2. Przychodnia Weterynaryjna „Górce”
ul. Bolkowska 2b lok.H3, 01-466 Warszawa
3. Przychodnia Weterynaryjna Caniswet
ul. Ziębicka 1, 01-461 Warszawa
4. Przychodnia Weterynaryjna Jelonki
ul. Borowej Góry 3, 01-354 Warszawa
5. Gabinet Weterynaryjny
ul. Osmańczyka 20/3, 01-494 Warszawa
6. Lecznica Weterynaryjna Mirosław Hącel
ul. Morcinka 32, 01-496 Warszawa
7. Gabinet Weterynaryjny DR EWA
ul. Powstańców Śląskich 18 c, 01-381 Warszawa
8. Lecznica Weterynaryjna Bąk Małgorzata
ul. Morcinka 32, 01-496 Warszawa
9. Lecznica Dla Zwierząt Bari
ul. Siemiatycka 15a, 01-312 Warszawa
Liczba pkt w
kryterium cena
Liczba pkt w
kryterium ….
Liczba pkt w
kryterium …..
Liczba pkt w
kryterium…..
Razem
77,82
-
-
-
77,82
100
-
-
-
100
14
18
Numer części
Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt,
ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Oferta uzyskała największa liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt w
kryterium cena
Liczba pkt w
kryterium ….
Liczba pkt w
kryterium …..
Liczba pkt w
kryterium…..
Razem
64,00
-
-
-
64,00
100
-
-
-
100
Konsorcjum:
5
20
1. Pełnomocnik: Przychodnia Weterynaryjna,
ul. Broniewskiego 23, 01-780 Warszawa
2. Lecznica Weterynaryjna Hematowet,
ul. Krasińskiego 33a, 01-784 Warszawa
3. Gabinet Weterynaryjny,
ul. Gdańska 2, 01-633 Warszawa
4. Gabinet Weterynaryjny,
ul. Mickiewicza 30, 01-616 Warszawa
5. Przychodnia dla Zwierząt Adam Gąsiewski,
ul. Gojawiczyńskiej 16, 01-773 Warszawa
6. Przychodnia dla Zwierząt Labrador,
Pl. Inwalidów 1, 01-552 Warszawa
Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt
ul. Wały Piastowskie 1
80-855 Gdańsk
15
Konsorcjum:
11
1. Pełnomocnik: Klinika Weterynaryjna TOMVET
ul. Szwankowskiego 8, 01-318 Warszawa
2. Przychodnia Weterynaryjna „Górce”
ul. Bolkowska 2b lok.H3, 01-466 Warszawa
3. Przychodnia Weterynaryjna Caniswet
ul. Ziębicka 1, 01-461 Warszawa
4. Przychodnia Weterynaryjna Jelonki
ul. Borowej Góry 3, 01-354 Warszawa
5. Gabinet Weterynaryjny
ul. Osmańczyka 20/3, 01-494 Warszawa
6. Lecznica Weterynaryjna
ul. Morcinka 32, 01-496 Warszawa
7. Gabinet Weterynaryjny DR EWA
ul. Powstańców Śląskich 18 c, 01-381 Warszawa
8. Lecznica Weterynaryjna
ul. Morcinka 32, 01-496 Warszawa
9. Lecznica Dla Zwierząt Bari
ul. Siemiatycka 15a, 01-312 Warszawa
74,77
-
-
-
74,77
/-/
Dariusz Piechowski
Dyrektor Biura Ochrony Środowiska
Podpis Kierownika jednostki lub osoby upowaŜnionej
16