1

Komentarze

Transkrypt

1
1
Spis treści
Spis treści
1.
Wstęp ......................................................................................................... 4
1.1.
2.
Witaj ....................................................................................................... 4
Instalacja Navigator Free na urządzeniu Vordon ............................................... 6
2.1.
Opis......................................................................................................... 6
2.1.1.
Pobranie Navigator Free ....................................................................... 6
2.1.2.
Instalowanie Navigator Free ................................................................. 7
3.
Używanie programu Navigator ......................................................................33
3.1.
Konfiguracja ustawień odbiornika GPS w nawigacji. ......................................33
3.2.
Ustawianie miejsca docelowego..................................................................37
4.
3.2.1.
Z mapy .............................................................................................37
3.2.2.
Z menu wyszukiwania .........................................................................37
3.2.3.
Wyszukiwanie po adresie ....................................................................38
3.2.4.
POI ..................................................................................................40
3.2.5.
Ulubione ...........................................................................................41
3.2.6.
Wyszukiwanie w Internecie..................................................................42
Nawigacja ..................................................................................................42
4.1.
5.
Najważniejsze przyciski ..........................................................................43
Menu Navigator ...........................................................................................45
5.1.
Licznik .................................................................................................45
5.2.
Tryb nocny ...........................................................................................46
5.3.
Ustawienia ...........................................................................................46
5.3.1
GPS .....................................................................................................47
5.3.2
Nawigacja ............................................................................................47
5.3.3.
TMC.....................................................................................................48
5.3.4.
Śledzenie .............................................................................................48
5.3.5.
Ostrzeżenia o fotoradarach .....................................................................48
5.3.6.
Aplikacja ..............................................................................................49
5.3.6.1.
Schematy kolorów ...........................................................................49
5.3.6.2.
Klawiatura ......................................................................................49
5.3.6.3.
Jednostki metryczne i imperialne.......................................................50
5.3.6.4.
Język .............................................................................................50
5.3.6.5.
Klucz produktu................................................................................50
2
Część
I
3
1. Wstęp
1.1.
Witaj
Dziękujemy za wybranie Navigator Free 12. Ten program jest zaprojektowany, aby
ułatwić Twoje życie. Nawigacja działa w większości państw europejskich, USA, Kanadzie i
wielu innych krajach.
Navigator Free 12 obsługuje dwie platformy:
- Pocket Navigator przeznaczona jest do komputera z uruchomionym PDA Pocket 2003,
Windows Mobile 5/6 lub WindowsCE.NET 4,2 / 5.
- Nawigator PC jest dla komputerów z systemem Windows XP / Vista (laptopy, TabletPC,
CarPC, UMPC podobny) i Windows 7.
Instrukcja obsługi
WAŻNE
„Niniejsze instrukcja Navigator Free 12
która jest dostępna na wiele rodzaju
zastosowana, dlatego część opisów nie
część dostępna jest po wykupieni licencji
nie opisuje wszystkich funkcji mapy,
urządzeń w których może być ona
dotyczy użytkowania GPS VORDON a
komercyjnej.”
4
Część
II
5
2. Instalacja Navigator Free na urządzeniu
Vordon
2.1.
Opis
2.1.1.
Pobranie Navigator Free
Navigator
12
dostępny
http://navigatorfree.mapfactor.com/en/
jest
pod
adresem
Aby rozpocząć instalację oprogramowania Navigator Free wraz z mapami
należy pobrać program ze strony producenta.
Wybierz „Download Navigator”.
Następnie kliknij „Download Setup Utility”.
Po pobraniu na komputer programu NavigatorFree_install.exe uruchamiamy
instalator.
6
2.1.2.
Instalowanie Navigator Free
Jeżeli pobierałeś Navigator Free z Internetu, otwórz pobranego instalatora
(NavigatorFree_install.exe).
Po uruchomieniu instalatora kliknij „Uruchom” a następnie „TAK”.
Wybierz język instalacji.
7
Uruchomi się instalacja Navigator 12
Kliknij „Dalej”.
Wybierz folder instalacji i kliknij „Dalej”.
8
Kliknij „Dalej”.
Kliknij „Dalej”.
9
Kliknij „Instaluj”.
Poczekaj, aż instalator zainstaluje Navigator Free na twoim komputerze.
10
Następnie automatycznie wyskoczy okienko:
Kliknij „Use free key”
Następnie kliknij „Ok”.
Po prawidłowej instalacji zostanie wyświetlony komunikat.
Kliknij „Ok”.
Następnie wybieramy folder do którego będą pobierane mapy. I klikamy „Ok”.
Automatycznie powinno wyskoczyć okno.
11
12
Przed rozpoczęciem instalacji map uruchom GPS i wybierz opcję USB
W następnym oknie zaznaczamy „MASS STORAGE „
Teraz możemy podłączyć nawigację kablem USB dostępnym w komplecie.
Przechodzimy do instalacji map na urządzeniu VORDON.
13
Wybierz Przycisk „Zainstaluj aplikację”.
14
W tym punkcie wybieramy rodzaj instalowanego oprogramowania. Interesuje nas mapa
na urządzenia PDA.
Aby rozpocząć instalację na GPS Vordon klikamy na „Zainstaluj Pocket Navigator”
15
Następnie „Windows CE device”.
16
Zaznacz opcję „Do not ask next time” i potwierdź pobranie map „Tak”.
17
Zaczekaj, aż program pobierz instalator na Windows CE.
18
Wybierz „Przygotuj instalator na lokalnym dysku”.
19
Wskaż miejsce instalacji Navigator Free. Interesuje nas pamięć urządzenia GPS Vordon.
Bardzo łatwo ją rozpoznać, gdyż nasze urządzenie ma 3.51 GB wolnego miejsca. Zaznacz
dysk nawigacji i kliknij dalej.
20
Poprawna instalacji powinna zakończyć się komunikatem. Kliknij następnie na „Ok”.
21
W następnym komunikacie zaznaczamy „Do not remind me again” i klikamy na „Tak”.
22
Przechodzimy do instalacji map na naszym urządzaniu.
W tym oknie wybieramy „Zainstaluj mapy”.
23
Klikamy na „Install maps to a memory card”.
24
Ponownie wybieramy nasz dysk znajdujący się na urządzeniu GPS Vordon i klikamy
„Dalej”
25
Przechodzimy do wyboru map które chcemy pobrać i zainstalować. W tym celu
przełączamy zakładkę na „Free regions”.
Zaznaczamy interesujące nas kraje lub całą Europę.
Na samym końcu znajduje się zakładka „Import” gdzie znajdują się kamery prędkości. Po
zaznaczeniu interesujących nas opcji klikamy „Dalej”.
26
W oknie „Voice Languages” zaznaczamy język komunikatów głosowych. Klikamy „Dalej”
27
Rozpoczyna się pobieranie map. Czas probiernia zależny jest od prędkości łącza oraz
ilości wybranych krajów.
Po zakończeniu instalacji map odłącz urządzenie GPS od komputera. Resztę operacji wykonamy na
Nawigacji.
28
Przechodzimy do „Ścieżki n…”.
Wybierz wczytanie ścieżki nawigacji.
Ustaw: ResidentFlash\GPS\navigator.exe (lokalizacja domyślna, jeżeli zainstalowałeś w
innej lokalizacji Navigator Free 12 podaj poprawną ścieżkę)
29
Przejdź do „ResidentFlash”
Następnie „GPS”
Kliknij na „nawigator.exe”
30
Wróć do głównego menu.
Uruchom program nawigacyjny.
31
Część
III
32
3. Używanie programu Navigator
3.1.
Konfiguracja ustawień odbiornika GPS w nawigacji.
W tym celu na ekranie nawigacji klikamy na MENU.
W kolejnym oknie będącym
wybieramy Ustawienia.
Menu
Głównym
programu
NAVIGATOR
FREE
33
Następnie GPS.
Następnie Skonfiguruj urządzenie GPS.
Kliknij W celu zmiany ustawień wybierz „następny”
34
Następuje przeszukanie dostępnych portów w poszukiwaniu odbiornika GPS. Po
przeszukaniu portów klikamy na pierwszą od góry opcję: Ręczne ustawienie portu
COM (numer porty COM oraz prędkość mogą się różnić w zależności od modelu
GPS).
Ustawiamy COM0
35
Wybierz prędkość 4800
Prawidłowość wykrycia odbiornika sygnału GPS potwierdza okno informacyjne.
Zatwierdzamy klikając na OK. Następnie powracamy do menu głównego programu i
do mapy.
WAŻNE
Powracamy do mapy. W niektórych przypadkach aby odbiornik GPS zadziałał
trzeba wyjść za programu NAVIGATOR FREE i ponownie go uruchomić. (Sygnał
satelitarny może nie być odbierany w budynkach, więc możemy nie móc
odczytać położenia w mieszkaniu.) O prawidłowym działaniu GPS informuje
liczba „widzianych” satelitów i informacja o położeniu dostępne na dole ekranu
nawigacji GPS.
36
3.2.
Ustawianie miejsca docelowego
Miejsce docelowe możesz ustawić na kilka sposobów, z mapy, z menu wyszukiwania
lub z ulubionych.
3.2.1. Z mapy
Naciśnij na mapie
następujące menu:
pozycję,
która
będzie
miejscem
docelowym.
Pojawi
się
Wybierz ikonę miejsca docelowego.
3.2.2.
Z menu wyszukiwania
Wybierz Find & Navigate z Głównego Menu ikonę wyszukiwania w widoku mapy.
37
Istnieją różne bazy danych, z których można wybierać: Adres, POI (Points of
Interest), Ulubione i Współrzędne.
Aby zmienić dowolny szczegół, naciśnij jego pole tekstowe. Jeśli wcześniej
wprowadzałeś tekst do wyszukania, możesz go zobaczyć na następnym ekranie. Jeśli
zaczniesz pisać, stary tekst zostanie zastąpiony.
Możesz też ustawić miejsce docelowe na podstawie ostatnio
wyszukiwania lub z importowanych danych.
3.2.3.
wykonanego
Wyszukiwanie po adresie
Jeśli znasz ulicę (i opcjonalnie numer domu), naciśnij Adres.
Aby zobaczyć historię wyszukiwania naciśnij
Najpierw wybierz kraj.
Zostaniesz poproszony o miasto, region lub kod pocztowy.
Możesz pisać przy użyciu klawiatury ekranowej. Podczas pisania Navigator będzie
automatycznie wyszukiwać najlepsze dopasowania i wyświetlać je niżej.
Po zobaczeniu swego miasta na liście naciśnij je.
Teraz musisz wpisać ulicę, na którą jedziesz (lub wybierz centrum miasta). Po
zobaczeniu swej ulicy na liście naciśnij ją.
Teraz zostaniesz poproszony o wybranie numeru domu z zakresu podanego na
liście.
Jeśli nie znasz numeru domu, naciśnij DOWOLNY. Pozwoli to na wybór miejsca
docelowego na skrzyżowaniu z inną ulicą. Pokazana zostanie lista ulic przecinających.
Po wyborze żądanego adresu naciśnij:
38
Teraz zostanie wyświetlony następujący ekran
Naciśnij NAWIGUJ i twoja podróż zostanie obliczona.
Masz też następujące opcje:





Ustaw początek podróży (tylko w przypadku obliczania trasy bez GPS)
Dodaj punkt pośredni (dodaje punkt przez, który chcemy przejechać)
Ustaw jako koniec (natychmiastowe ustawianie punktu docelowego bez
włączania nawigacji)
Dodaj do ulubionych – Dodawanie wybranego miejsca do ulubionych
Pokaż na mapie – Pokazywanie wyniku na mapie
Na pasku na dole ekranu znajdują się pewne ważne parametry trasy:
- ilość punktów w podróży
- tryb wyznaczania trasy (najszybsza, najkrótsza, najtańsza)
- wybrany typ samochodu
Możesz zmienić dowolny parametr naciskając go.
Aby wznowić, naciśnij strzałkę w lewo.
39
3.2.4.
POI
Jeśli chcesz przejść do interesującego punktu naciśnij zakładkę POI.
Najpierw wybierz kraj, który chcesz przeszukać.
Następnie wybierz miasto, region lub kod pocztowy. Jeśli chcesz przeszukać cały
kraj, wybierz DOWOLNY. Teraz możesz wybrać rodzaj punktu.
Punkty są podzielone na sześć grup.
Wybierz teraz punkt, którego szukasz. Jeśli chcesz szukać wśród wszystkich
punktów, naciśnij DOWOLNY.
Teraz wpisz nazwę punktu, którego szukasz.
Możesz pisać przy użyciu klawiatury ekranowej. Podczas pisania Navigator będzie
automatycznie wyszukiwać najlepsze dopasowania i wyświetlać je niżej.
Ikona po prawej stronie nazwy informuje, jaki rodzaj punktu jest wyświetlany. Po
zobaczeniu punktu na liście naciśnij go.
40
Teraz zostanie wyświetlony następujący ekran
Naciśnij Nawiguj i twoja podróż zostanie obliczona.
3.2.5.
Ulubione
Przy użyciu ulubionych możesz szybko używać lokalizacji i ustawiać jako punkty
docelowe.
Ulubione pozycje możesz dodawać bezpośrednio z mapy, w tym celu kliknij na
mapie:
I oznacz dany punkt przyciskiem:
41
Pozycje ulubione możesz dodawać również wpisując dany adres (patrz wyżej) i
klikając Dodaj do ulubionych.
3.2.6.
Wyszukiwanie w Internecie
Jeśli masz urządzenie z połączeniem do Internetu, w części wyszukiwania adresu
zobaczysz dodatkowy przycisk.
Jeśli nie możesz znaleźć adresu w bazie danych Navigatora, możesz wyszukać go
online w Google lub Yahoo.
4. Nawigacja
Teraz powinieneś być w trybie nawigacji. Twoja trasa będzie podświetlona na
mapie. Po wybraniu docelowego miejsca Navigator Free 12 wyznaczy trasę.
Po wyznaczeniu trasy zobaczysz widok zbliżony do poniższego
42
i/lub
zależnie od wyboru trybu 2D lub 3D.
Instrukcje o kolejnym manewrze są wyświetlane na półprzezroczystym pasku na
dole ekranu.
4.1.
Najważniejsze przyciski
Po kliknięciu/dotknięciu mapy znajdziesz najważniejsze przyciski:
- pomniejszanie widoku mapy,
-powiększanie widoku mapy,
43
-
dostęp
do
menu
Navigatora
(wyszukiwanie,
trasa,
ustawienia itp.)
- przegląd trasy (po kliknięciu) oraz najbliższy skręt z ilością m,
-podgląd trasy,
-zmiana głośności komunikatów głosowych.
Naciśnij przycisk podgląd trasy, aby sobaczyć całą długość swej trasy. Teraz
możesz używać mapy bez centrowania na swej pozycji GPS. Jest to przydatne do
znajdywania innego miejsca na mapie lub alternatywnej trasy.
Aby powrócić do trybu nawigacji naciśnij ponownie przycisk podglądu trasy.
Jeśli przytrzymasz przycisk powiększania lub pomniejszania, rozmiar będzie się
zmieniać w sposób ciągły.
Możesz przesuwać mapę przeciągając ją.
Jeśli już ustawiłeś punkt docelowy, możesz użyć ikony samochodu w prawym
dolnym rogu mapy, aby rozpocząć nawigację.
Naciśnięcie mapy wyświetli wybór sześciu funkcji:
Funkcje te są związane z zakreślonym miejscem na mapie.
- ustawienie jako punkt początkowy
- ustawienie jako punkt trasy
- ustawienie jako punkt docelowy
- informacje o warstwach mapy pod zakreślonym punktem
44
- zablokowanie drogi dla wyznaczania trasy (nie będzie używana przez
system wyznaczania trasy podczas nawigacji) Zablokowana droga jest na mapie
wyświetlana na purpurowo. Aby ją odblokować, użyj tej samej procedury
- dodanie do ulubionych
- edycja parametrów wyznaczania trasy wybranego odcinka, takich jak
prędkość średnia i maksymalna W wersji dla ciężarówek możesz dodać ograniczenia
wagi, wysokości i szerokości, oraz inne atrybuty pojazdu. Zmiany są zapisywane w pliku
link_params.xml w C:\Documents and Settings\[nazwa użytkownika]\Application
data\Navigator\12.0\. Możesz skopiować ten plik, aby wprowadzić takie same zmiany w
innych kopiach oprogramowania.
5. Menu Navigator
Po naciśnięciu przycisku Menu na ekranie mapy przejdziesz do systemu menu
Navigatora.
Główne menu jest podzielone na dwa ekrany. Dodając lub ujmując ikon ich
ilość może ulec zmianie!
Aby powrócić do mapy, naciśnij przycisk
Aby przełączać między ekranami naciskaj strzałki na dole ekranu.
5.1.
Licznik
Licznik jest narzędziem, które pozwala mierzyć odległości podczas jazdy i dzielić je
między przebiegi prywatne i służbowe.
W głównym menu naciśnij Licznik.
45
Możesz tu zobaczyć całkowitą przebytą odległość podczas podróży prywatnych i
służbowych.
Zaznacz pole wyboru obok pozycji Prywatny lub Służbowy, aby przełączać między
licznikiem prywatnym i służbowym. Zwróć uwagę, że w danej chwili możesz używać tylko
jednego licznika, czyli nie jest możliwe rejestrowanie podróży jednocześnie jako
prywatnej i służbowej.
Aby ustawić dowolny licznik z powrotem na 0 wybierz go i naciśnij przycisk Reset
na dole ekranu.
5.2.
Tryb nocny
W Navigatorze możliwe jest przełączanie na inny schemat kolorów mapy, używany
w nocy. Tryb ten jest przyjemniejszy dla oczu podczas nocnej jazdy.
Aby przełączyć między trybem nocnym i dziennym, przejdź do głównego menu.
5.3.
Ustawienia
Ustawienia Navigatora są dostępne w głównym menu.
Naciśnij ikonę Ustawienia.
46
Jest tu szereg opcji, Gps, Nawigacja, Śledzenie, Ostrzeganie o foto
radarach, Klucz Produkty i TCM.
5.3.1
GPS
Konfiguracja GPS podana w pkt 3.1.
5.3.2
Nawigacja
Teraz znajdujesz się w menu ustawień nawigacji.
Naciśnij Tryb wyznaczania trasy aby wybrać preferowany rodzaj trasy.
Najszybciej – jest to domyślny tryb wyznaczania trasy. Prowadzi ona do celu w
najkrótszym czasie.
Najkrócej – ten tryb oblicza trasę o najmniejszym dystansie.
Najtaniej – oblicza trasę najbardziej wydajną pod względem paliwa.
Naciśnij Typ pojazdu aby ustawić typ pojazdu, którym jedziesz. W wersji
standardowej Navigatora możesz zmieniać prędkości swojego pojazdu. W wersji dla
47
ciężarówek Navigator bierze pod uwagę takie ograniczenia, jak wąskie pasy, wysokości
mostów, długość pojazdu itp. Wybierz Pieszo jeśli chcesz pokonać trasę pieszo.
UWAGA! Truck – W wersji standardowej Navigatora zmieniają się tylko
atrybuty prędkości pojazdu.
Dokładniejszy tryb dla ciężarówek jest dostępny w wersji Navigator Truck, gdzie
brane są pod uwagę wysokości mostów, ograniczenia wagowe i długości pojazdu. Aby
zdefiniować swój własny pojazd służbowy, naciśnij Dodaj nowy. Teraz wprowadź nazwę
pojazdu, jego typ, wymiary i wagę.
Naciśnij Panel informacyjny - aby włączyć szczegółową nawigację. Szczegółowa
nawigacja podaje dodatkowe instrukcje podczas jazdy prostą drogą.
Naciśnij Autozoom aby włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego
powiększania. Funkcja ta automatycznie ustawia wielkość mapy podczas jazdy,
zmniejszając ją między manewrami i powiększając przy kolejnym skrzyżowaniu.
Naciśnij widok 3D aby przełączać widok mapy 2D/3D.
Naciśnij Dociąganie do drogi aby włączyć lub wyłączyć przyciąganie GPS do
drogi podczas nawigacji. Przyciąganie cały czas trzyma cię na drodze w kierunku twojej
trasy.
5.3.3.
TMC
Jeśli chcesz używać TMC – informacji o ruchu drogowym podczas
nawigacji, musisz ustawić protokół i asystent TMC.
5.3.4.
Śledzenie
Uwaga: Aby móc śledzić pojazdy w Navigatorze, musisz najpierw
zarejestrować się na stronie https://gprs.mapfactor.com i uzyskać nazwę użytkownika i
hasło.
5.3.5.
Ostrzeżenia o fotoradarach
Jeśli importowałeś bazę danych (taką jak
fotoradary), lub była ona dołączona do oprogramowania nawigacyjnego, możesz użyć
48
funkcji Scout w celu uzyskiwania zaawansowanych ostrzeżeń o zbliżaniu się do
zaimportowanych punktów.
Ostrzeżenia mogą być emitowane 100, 500 i 1000 metrów/jardów przed
obiektem. Naciśnij dowolną z ikon, aby włączyć/wyłączyć ostrzeżenia dla danej
odległości. Wyłącz wszystkie, aby całkowicie wyłączyć system ostrzegania.
Source – możesz tu wybrać własną zaimportowaną bazę danych ostrzeżeń
głosowych.
Bazy danych dla systemu Scout mogą być importowane przy użyciu programu
MapExplorer z płyty DVD. Więcej szczegółów znajduje się w instrukcji MapExplorer, w
części dotyczącej importu.
Możesz też włączyć ostrzeżenia podczas przekraczania ograniczeń prędkości.
Możesz ustawić, jak szybko ostrzeżenie jest emitowane, gdy przekraczasz ograniczenie, i
jaki dźwięk jest odtwarzany.
5.3.6.
Aplikacja
Możesz tu ustawić preferencje dotyczące ogólnego użytkowania
Navigatora.
5.3.6.1. Schematy kolorów
Możesz tu zmienić wygląd menu i interfejsu nawigacji.
5.3.6.2. Klawiatura
W Navigatorze dostępne są różne tryby klawiatury ekranowej – standardowy
układ QWERTY / QWERTZ, taki jak na klawiaturze komputera, układ alfabetyczny
ABCDEF oraz szereg układów międzynarodowych.
Jest to wybór osobisty i powinieneś wybrać układ, który ci najbardziej odpowiada.
Poszczególne układy wyglądają następująco.
Klawiatura wł. – jeśli masz urządzenie z klawiaturą sprzętową (np. HTC
Universal, O2 Exec itp.) możesz użyć tego ustawienia, aby nie wyświetlać klawiatury
ekranowej.
49
5.3.6.3. Jednostki metryczne i imperialne
Naciśnij System miar aby wyświetlać odległości i prędkości w kilometrach i
metrach.
Informacja głosowa przełączy się automatycznie (np. skręć w lewo za 500
metrów).
Naciśnij Imperial Units aby wyświetlać odległości i prędkości w milach i jardach.
Informacja głosowa przełączy się automatycznie (np. skręć w lewo za 500 jardów).
5.3.6.4. Język
Ta opcja pozwala wybrać język interfejsu Navigatora i informacji głosowych.
Uwaga! Możesz wybrać tylko zainstalowane języki. Więcej może być dostępnych
na płycie DVD.
5.3.6.5. Klucz produktu
Mogą istnieć sytuacje, gdy musisz zmienić klucz produktu Navigatora.
Przykładowo jeśli chcesz aktualizować wersję ograniczoną czasowo lub chcesz włączyć
śledzenie pojazdu w PDA lub gdy chcesz przejść z wersji darmowej na komercyjną.
50

Podobne dokumenty