dni biotechnologii - Gimnazjum nr 14 im.Hugona Kołłątaja we

Transkrypt

dni biotechnologii - Gimnazjum nr 14 im.Hugona Kołłątaja we
DNI BIOTECHNOLOGII
w Gimnazjum nr 14 im. Hugona Kołłątaja we Wrocławiu
Program Dni Biotechnologii
9 czerwca 2015r. – na terenie naszej szkoły Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów „Przybysz”
przeprowadzi warsztaty biochemiczne dla uczniów klas pierwszych.
Tematy warsztatów:
1.
2.
3.
4.
5.
Izolacja DNA „domowym sposobem” z owoców i warzyw m.in. banana i pomidora.
Wykrywanie witaminy C w owocach i warzywach.
Badanie „prawdziwości” chleba (uczniowie mogą przynieść własne pieczywo).
Chromatografia.
Wykrywanie katalazy w peroksysomach z bulw ziemniaka oraz badanie optimum pH dla katalazy.
10 czerwca 2015r.w Kompleksie Edukacyjno-Dydaktycznym Biotechnologii, ul. Joliot-Curie 14a, sala
1.03 odbędą się wykłady dla uczniów klas trzecich.
Tematy wykładów:
11:30- 12:30 - dr Anna Kulma „Od pojedynczego genu do organizmu transgenicznego”
12:45-13:45 - dr hab. Daniel Krowarsch „Białka terapeutyczne”
14:00-15:00 - dr Aleksander Czogalla „Tratwą przez ocean lipidów - o strukturze błon biologicznych”
11 czerwca 2015r. w Gimnazjum nr 14 odbędzie się wykład i podsumowanie projektu realizowanego
w ramach „Uniwersytetu Młodych Wynalazców”
13.30 – 14.15 - wykład: dr Maria Stasiuk „Antyoksydanty”
14.20 – 15.05 - Joanna Waraksa z kasy 3a i Weronika Wojsa z klasy 3f zaprezentują wyniki swoich
działań prowadzonych w ramach projektu „Uniwersytet Młodych Wynalazców” pt. „Właściwości
przeciwutleniające etanolowych ekstraktów z owoców sezonowych”.
*Szczegółowy harmonogram Dni Biotechnologii w Gimnazjum nr 14 podany został przez Librus

Podobne dokumenty