czytaj całość

Transkrypt

czytaj całość
Listopad 2014
1
SŁOWO ŻYCIA
"W Tobie jest źródło życia" (Ps 36, 10)
[…]
To Słowo Pisma Świętego mówi nam rzecz ważną i zasadniczą, tak że może stać
się ono narzędziem wzajemnej zgody i jedności.
Przede wszystkim mówi nam, że jest tylko jedno źródło życia – sam Bóg.
Z Niego, z Jego stwórczej miłości powstaje wszechświat i On czyni go domem
człowieka.
To On daje nam życie z wszystkimi jego darami. Psalmista, który zna surowość
i jałowość pustyni oraz wie, co znaczy źródło wody z kwitnącym dookoła życiem, nie
mógł znaleźć bardziej wyrazistego obrazu, by opisać piękno stworzenia rodzącego się,
jak rzeka, z łona Ojca.
Dlatego płynie z Jego serca hymn chwały i wdzięczności. To pierwszy krok, jaki
mamy zrobić, pierwsza nauka, jaką możemy odczytać ze słów Psalmu: wielbić Boga
i dziękować Mu za Jego dzieła, za wspaniałość kosmosu i za człowieka, który jest Jego
chwałą i jedynym stworzeniem, które umie Mu powiedzieć:
"W Tobie jest źródło życia"
Lecz miłujący Ojciec nie ograniczył się tylko do wymówienia Słowa, dzięki
któremu wszystko zostało stworzone. Chciał, by Jego własne Słowo przyjęło nasze
ciało. Bóg, jedyny prawdziwy Bóg, w Chrystusie stał się człowiekiem i przyniósł na
ziemię źródło życia.
Źródło wszelkiego dobra, wszelkiego bytu i wszelkiej radości przybyło
zamieszkać pośród nas, żebyśmy mieli Go, jeśli można tak powiedzieć, w zasięgu ręki.
„Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 10).
On wypełnił Sobą wszelki czas i przestrzeń naszej egzystencji. I zapragnął w taki sposób
pozostać z nami na zawsze, byśmy mogli rozpoznać Go pod wieloma postaciami.
Czasami przychodzi nam na myśl: “Jak pięknie byłoby żyć w czasach Jezusa!”
A więc Jego miłość znalazła sposób, aby pozostać nie tylko na małym skrawku
Palestyny, lecz we wszystkich miejscach ziemi. Stał się obecny w Eucharystii, zgodnie ze
1
Publikowane w całości w: Nowe Miasto 2001, nr 6.
2
swoją obietnicą. A my możemy radować się Nim, żywiąc się Nim i odnawiając nasze
życie.
"W Tobie jest źródło życia"
Jeszcze innym źródłem, z którego możemy zaczerpnąć żywej obecności Boga,
jest brat, siostra. Jeżeli okazujemy miłość każdemu spotkanemu człowiekowi, zwłaszcza
potrzebującemu pomocy, nie może on uważać się za naszego dłużnika, ale za
dobroczyńcę, ponieważ daje nam Boga. Kochając bowiem w nim Jezusa [“Byłem głodny
(...), byłem spragniony (...), byłem przybyszem (...), byłem w więzieniu (...)] (Por. Mt 25,
31-40) w zamian otrzymujemy Jego miłość, Jego życie, ponieważ On sam, obecny
w naszych braciach i siostrach, jest jej źródłem.
Bogatym źródłem tej wody jest także obecność Boga w nas. On stale do nas
przemawia i tylko od nas zależy, czy słuchamy tego głosu. Jest to bowiem głos
sumienia. Im bardziej staramy się kochać Boga i bliźniego, tym bardziej Jego głos staje
się wyraźny i przewyższa wszystkie inne. Lecz jest pewna wyjątkowa chwila, kiedy
możemy, jak nigdy, odczuć w sobie Jego obecność: podczas modlitwy, gdy staramy się
wejść w najbardziej bezpośredni kontakt z Nim, który mieszka w głębi naszej duszy.
Jest to jakby wewnętrzny strumień wody, która nie wysycha nigdy, jest stale w naszym
zasięgu i może nas napoić w każdym momencie. Wystarczy na chwilę zamknąć
okiennice duszy i skupić się, by odnaleźć ten zdrój, choćby w samym środku suchej
pustyni. Aż osiągniemy to zjednoczenie z Nim, gdy czujemy, że już nie jesteśmy sami,
lecz jesteśmy we dwoje: On we mnie, a ja w Nim. Przecież jesteśmy – przez Jego dar –
jedno, jak woda i źródło, kwiat i jego nasienie.
[…] Niech więc to Słowo Psalmu przypomina nam, że tylko Bóg jest źródłem
życia, a zatem pełnej jedności, pokoju i radości. Im bardziej będziemy czerpać z tego
zdroju, im bardziej będziemy poić się wodą żywą, którą jest Jego Słowo, tym bardziej
zbliżymy się jedni do drugich i będziemy żyli jak bracia i siostry. Spełni się wtedy to,
2
o czym mówi Psalm: „kiedy nas oświecasz, żyjemy w świetle” , tym świetle, którego
ludzkość tak bardzo oczekuje
Chiara Lubich
2
Por. Ps 36,10: tłumaczenie za tekstem włoskim, korzystającym z La Bibbia traduzione interconfessionale in
lingua corrente, Leumann/Roma, Elle Di Ci/Alleanza Biblica Universale, 1985.