Strona Poznań, dn. 25.11.2016 r. Lista ZAKWALIFIKOWANYCH do

Transkrypt

Strona Poznań, dn. 25.11.2016 r. Lista ZAKWALIFIKOWANYCH do
Poznań, dn. 25.11.2016 r.
Lista ZAKWALIFIKOWANYCH do projektu
Studentów/ek II semestru na kierunku Ochrona Środowiska (mgr)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Wydział
Kierunek
Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii
Ochrona
Środowiska
Ochrona
Środowiska
Ochrona
Środowiska
Ochrona
Środowiska
Ochrona
Środowiska
Ochrona
Środowiska
Ochrona
Środowiska
Ochrona
Środowiska
Ochrona
Środowiska
Ochrona
Środowiska
Ochrona
Środowiska
Ochrona
Środowiska
Ochrona
Środowiska
Ochrona
Środowiska
Ochrona
Środowiska
Ochrona
Środowiska
Ochrona
Środowiska
Stopień
studiów
Semestr
PESEL
Uczestnika/czki
Suma
punktów
magisterskie
II
93073107321
63,6
magisterskie
II
93050807086
63,3
magisterskie
II
92021010726
60,7
magisterskie
II
93122100767
59,3
magisterskie
II
93092307809
59,3
magisterskie
II
93082402121
59,2
magisterskie
II
92052801760
58,6
magisterskie
II
93010204100
58,6
magisterskie
II
93122900909
58,3
magisterskie
II
93032511026
58,3
magisterskie
II
93110312569
57,5
magisterskie
II
93042001722
57,1
magisterskie
II
92030100944
56,4
magisterskie
II
89020602179
55,8
magisterskie
II
93011914811
55,7
magisterskie
II
92101904660
55,0
magisterskie
II
93030300723
55,0
Studiujesz - praktykuj. Program stażowy dla studentów Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Strona
Lp.
1
W dniach 08 – 23 listopada 2016 roku przeprowadzono rekrutację do udziału w projekcie
Studiujesz – praktykuj. Program stażowy dla studentów Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dla Studentów i Studentek II semestru kierunku
Ochrona Środowiska.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Ochrona
Środowiska
Ochrona
Środowiska
Ochrona
Środowiska
Ochrona
Środowiska
Ochrona
Środowiska
Ochrona
Środowiska
Ochrona
Środowiska
Ochrona
Środowiska
Ochrona
Środowiska
Ochrona
Środowiska
Ochrona
Środowiska
Ochrona
Środowiska
Ochrona
Środowiska
Ochrona
Środowiska
Ochrona
Środowiska
Ochrona
Środowiska
magisterskie
II
93112307323
55,0
magisterskie
II
93081404308
55,0
magisterskie
II
92111708487
55,0
magisterskie
II
93082109219
55,0
magisterskie
II
93063001228
55,0
magisterskie
II
92070510642
54,3
magisterskie
II
93010803767
54,2
magisterskie
II
93112100520
53,6
magisterskie
II
93122011245
51,4
magisterskie
II
93052802188
44,3
magisterskie
II
93052112908
44,2
magisterskie
II
91060205362
44,2
magisterskie
II
93082105307
43,6
magisterskie
II
93071700588
42,9
magisterskie
II
92112304880
42,5
magisterskie
II
92041210272
40,8
Strona
2
33.
Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii
Studiujesz - praktykuj. Program stażowy dla studentów Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań