Struktura organizacyjna MGOPS

Transkrypt

Struktura organizacyjna MGOPS
Struktura organizacyjna Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem
MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
Kierownik
mgr Irena Ochmann
Główna
Księgowa
Anna Szymik
Inspektor
mgr Anna
Maniera
Starszy
Pracownik
Socjalny
Krystyna Musiał
Starszy
Pracownik
Socjalny
Krystyna
Mańczyk
Asystent
rodziny
Katarzyna Rataj
Opiekunki domowe
Czupała Urszula
Kruk Maria
Grobarek Magdalena
Wacławczyk Barbara
Świerc Edeltrauda
Nadzielska Kornelia
Mazurowska Krystyna
Starszy Pracownik
Socjalny
Krystyna Musiał