1a, 1b, 1c - IV LO Tarnów

Transkrypt

1a, 1b, 1c - IV LO Tarnów
ZAJĘCIA
EDUKACYJNE
Edukacja
wczesnoszkolna
(1a, 1b, 1c)
Edukacja
wczesnoszkolna
(2a, 2b)
Edukacja
wczesnoszkolna
(3a, 3b)
Język polski
(4a, 4b)
Język polski
(5a, 5b)
Język polski
(6a, 6b)
TYTUŁ
Gra w kolory. Świat ucznia
(podręcznik cz. 1-2 z
ćwiczeniami cz. 1-4.
Matematyka. Podręcznik z
ćwiczeniami)
Gra w kolory. Świat ucznia
(podręcznik cz. 1-2 z
ćwiczeniami cz. 1-4.
Matematyka. Podręcznik z
ćwiczeniami)
Gra w kolory. Świat ucznia
(podręcznik cz. 1-2 z
ćwiczeniami cz. 1-4.
Matematyka. Podręcznik z
ćwiczeniami)
Jutro pójdę w świat
(podręcznik do kształcenia
literackiego + zeszyt
ćwiczeń) – tylko wydania od
2012r.
Jutro pójdę w świat
(podręcznik do kształcenia
literackiego + zeszyt
ćwiczeń) – tylko wydanie
2013r.
Jutro pójdę w świat
(podręcznik do kształcenia
literackiego + zeszyt
ćwiczeń)
AUTOR
WYDAWNICTWO
NR
DOPUSZCZENIA
MEN
B. Mazur, K. Zagórska
JUKA-91
87/1/2009
K. Grocka, A. Porzęcka,
B. Sokołowska
JUKA-91
87/2/2010
K. Grocka, E. Wierzchowska,
B. Sokołowska
JUKA-91
87/3/2011
H. Dobrowolska,
U. Dobrowolska
WSiP
417/1/2012
H. Dobrowolska,
U. Dobrowolska
WSiP
417/2/2013
H. Dobrowolska
WSiP
38/08
Historia
(4a, 4b)
Wczoraj i dziś
G. Wojciechowski
Nowa Era
443/1/2012
Historia
(5a, 5b)
Wczoraj i dziś, wydanie
2013r.
G. Wojciechowski
Nowa Era
443/2/2013
Historia
(6a, 6b)
Dzień dobry historio
G. Wojciechowski
Nowa Era
DKW-4014-175/99
Język angielski
(1a, 1b, 1c)
English Quest 1 (podręcznik
+ zeszyt ćwiczeń)
J. Corbett, R. O’Farrell,
M. Kondro
Macmillan
Education
473/1/2012
Język angielski
(2a, 2b)
English Quest 2 (podręcznik
+ zeszyt ćwiczeń)
J. Corbett, R. O’Farrell,
M. Kondro
Macmillan
Education
473/2/2012
Język angielski
(3a, 3b)
Bugs World 3 (podręcznik +
zeszyt ćwiczeń)
E. Papiol, M. Toth, M. Kondro
Macmillan
Education
30/3/2011
Język angielski
(4a, 4b)
Hor Spot 1 (podręcznik +
zeszyt ćwiczeń)
C. Granger
Macmillan
Education
218/1/2009
Język angielski
(5a, 5b)
Hor Spot 2 (podręcznik +
zeszyt ćwiczeń)
C. Granger
Macmillan
Education
218/2/2009
Język angielski
(6a, 6b)
Hor Spot 3 (podręcznik +
zeszyt ćwiczeń)
C. Granger, C. Stannett
Macmillan
Education
218/3/2010
Matematyka
(4a, 4b)
Matematyka wokół nas 4
(podręcznik + zeszyty
ćwiczeń)
H. Lewicka, M. Kowalczyk
WSiP
275/1/2010
Matematyka
(5a, 5b)
Matematyka wokół nas
(podręcznik + zeszyty
ćwiczeń)
H. Lewicka, M. Kowalczyk
WSiP
275/2/2010
Matematyka
(6a, 6b)
Matematyka z plusem 6
(podręcznik + zeszyty
ćwiczeń)
M. Dobrowolska, P. Zarzycki
GWO
Przyroda
(4a, 4b)
Tajemnice przyrody (do
podręcznika zeszyty ćwiczeń
nr 1 i 2)
M. Marko-Worłowska,
F. Szlajfer, J. Stawarz
Nowa Era
399/1/2011
Przyroda
(5a, 5b)
Tajemnice przyrody (do
podręcznika zeszyty ćwiczeń
nr 1 i 2)
J. Ślósarczyk,
F. Szlajfer, R. Kozik
Nowa Era
399/2/2013
Przyroda
(6a, 6b)
Tajemnice przyrody (do
podręcznika zeszyty ćwiczeń
nr 1 i 2)
A. Czerny, K. GrzybowskaMnich, H. Lach
Nowa Era
47/09/S
Technika
(4a, 4b)
Jak to działa? Podręcznik z
ćwiczeniami do zajęć
technicznych
L. Łabecki, M.
Łabecka
Nowa Era
295/2010
Informatyka
(2a, 2b)
Zajęcia komputerowe dla
szkół podstawowych 2
G. Koba
MIGRA
Informatyka
(3a, 3b)
Zajęcia komputerowe dla
szkół podstawowych 3
G. Koba
MIGRA
Informatyka
(4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b)
Zajęcia komputerowe dla
szkół podstawowych 4 - 6
Plastyka
(4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b)
Plastyka
MIGRA
373/2011
S. K. Stopczyk,
B. Neubart
WSiP
533/2012
Klucz do muzyki
U. Smoczyńska,
K. Jakóbczak-Drążek,
A. Sołtysik
WSiP
406/1/2011
Muzyka
(5a, 5b)
Klucz do muzyki
U. Smoczyńska,
K. Jakóbczak-Drążek,
A. Sołtysik
WSiP
406/2/2013
Muzyka
(6a, 6b)
Muzyka i My
R. Rotaj, W. Sołtysik
WSiP
Muzyka
(4a, 4b)
Religia
(1a, 1b)
Religia
(2a, 2b)
Religia
(3a, 3b)
Jesteśmy rodziną Pana
Jezusa (seria Z Bogiem na
ludzkich drogach pod red.
Ks. M. Zająca), wydanie
2012r.
Jam Jest Chleb Życia.
Podręcznik dla dzieci
przygotowujących się do
pierwszej spowiedzi i
Komunii Świętej
Jezusowa wspólnota serc
G. Koba
red. P. Goliszek
Gaudium
praca zbiorowa
BIBLIOS
red. W. Kubik,
T. Czarnecka
WAM
AZ-11-01/10-LU1/12
875/2004
Religia
(4a, 4b)
Jestem chrześcijaninem
(seria Z Bogiem na ludzkich
drogach pod red. Ks. M.
Zająca), wydanie 2012r.
Religia
(5a, 5b)
Obdarowani przez Boga
Religia
(6a, 6b)
Przemienieni przez Boga
Gaudium
AZ-21-01/10-LU1/12
red. Z. Marek,
T. Nosek, F. Rzepka
WAM
675/2013
red. Z. Marek, K. Biel,
T. Nosek, F. Rzepka
WAM
437/2004
red. W. Janiga

Podobne dokumenty