dot. postępowania na: „dostawa obuwia dla personelu medycznego ”

Transkrypt

dot. postępowania na: „dostawa obuwia dla personelu medycznego ”
Kalisz,dnia27–10-2015roku
Wykonawcybiorący
udziałwpostępowaniu
ZMIANATREŚCISIWZ-PRZEDŁUŻENIETERMINUSKŁADANIAOFERT
dot.postępowaniana:„dostawaobuwiadla
personelumedycznego”
WodpowiedzinawniosekWykonawcyinformujemy,żeZamawiającydokonujezmianytreściSIWZwzakresie
terminuskładania
iotwarciaofert:
nowytermin:
Terminzłożenia–dogodz.900dnia30października2015r.
Terminotwarcia–godz.930dnia30października2015r.
Miejsceskładaniaiotwarciaofertpozostajebezzmian.
PozostałezapisySIWZpozostająbezzmian.

Podobne dokumenty