KARTA PRACY Z RODZINĄ ngo

Transkrypt

KARTA PRACY Z RODZINĄ ngo
KARTA PRACY Z RODZINĄ
MIESIĄC……………ROK…………….
Imię i nazwisko rodziny …………………………………………………
Data
Godziny pracy
Liczba godz.
Liczba godz.
pracy z rodziną
pracy na
rzecz rodziny
Wnioski, krótkie podsumowanie miesiąca pracy
z rodziną
(najważniejsze fakty w paru zdaniach)
*
Rodzaj wykonywanych działań z rodziną:
E - nawiązywanie kontaktu
KI - kontakt indywidualny
KR - kontakt rodzinny
Rodzaj wykonywanych działań z rodziną*
Rodzaj wykonywanych działań na rzecz rodziny*
S - wizyta w instytucji, urzędzie, kontakt ze służbami społecznymi
I - inne
*
Rodzaj wykonywanych działań na rzecz rodziny:
S - kontakty z pracownikami instytucji, służb
Z - zespół interdyscyplinarny
D - dokumentacja pracy, diagnoza
I - inne
………………………………………
Podpis asystenta rodziny
……………………………………………………
Akceptacja lidera / koordynatora asysty rodzinnej

Podobne dokumenty