pn. „dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby

Transkrypt

pn. „dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby
Załącznik nr 5 regulaminu
Znak sprawy ZP.271.2.2.02.2.2016.MJ
Protokół
rozeznania cenowego
zamówienia, o wartości przekraczającej 5.000 do 30 000 euro
1. W celu udzielenia zamówienia:
pn. „dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu Gminy”
zostało przeprowadzone rozeznanie cenowe
2. W dniu 11.01.2016 r. zamieszczone zostało publiczne ogłoszenie o zamówieniu poprzez zamieszczenie zaproszenia do
składania ofert na stronie Zamawiającego www.bip.plosnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
3. W odpowiedzi na ogłoszenie w terminie do 15 stycznia 2016 r. do godziny 15:30
a) wpłynęły następujące oferty:
Lp. Nazwa i adres wykonawcy
Cena netto
Cena brutto
Uwagi
1. F.H.U. „Bossy” Beata Bosy
867,00
1 066,41
44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 40
2. Tremark Sp. z o.o.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
03-186 Warszawa, ul. Modlińska 129/U22
AJP Systemy Biurowe Sp. z o.o.
02-235 Warszawa, ul. Równoległa 9A
AZDATA Cezary Leszczyński
13-230 Lidzbark, ul. Jeleńska5/28
KLEKS Hurtownia Papiernicza Art. Szkolne Biurowe
06-500 Mława, ul. Długa 20 lok.74
Firma Handlowa KOMAX9
10-418 Olsztyn, ul. Przemysłowa 2
HAPRINT TONERY S.C. Błauciak Dariusz, Skowroński Przemysław
70-001 Ustowo, Ustowo 40M/14
ANKRA Rafał Rogalski
10-900 Olsztyn, ul. Partyzantów 74A
NEO-SYSTEM Marcin Krajewski
87-300 Brodnica, ul. Poprzeczna 80b
PRAXIS ŁÓDŹ Pileka i Petlak Sp.J.
90-516 Łódź, ul. Wólczańska 66
BLACLINE S.C.
71-520 Szczecin, ul. Niemcewicza 26
PHU JUREX Marcin Jeziorski i wspólnicy Spółka Jawna
82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka2/B11
890,24
1 094,99
882,85
1 085,90
1 053,49
1 295,80
953,50
1 172,80
909,00
1 118,07
949,00
1 167,27
870,00
1 070,10
872,39
1 073,04
927,00
1 140,21
915,00
1 125,45
1 026,50
1 262,60
b) nie wpłynęły żadne oferty w związku z tym Zamawiający w dniu ………… przeprowadził rozeznanie cenowe polegające na
zaproszeniu do składania ofert wybranych Wykonawców:
NIE DOTYCZY
Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Uwagi
1
w odpowiedzi na wysłane zaproszenie do składania ofert do wybranych Wykonawców oferty złożyli:
NIE DOTYCZY
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy
Cena netto
Cena brutto
Uwagi
1.
4. Wybór Wykonawcy do realizacji zamówienia
Do realizacji zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy: nr 2 F.H.U. „Bossy” Beata Bosy 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 40
Uzasadnienie wyboru:
Oferta odpowiada treści Zaproszenia do składania ofert , jest ważna, i zgodnie z określonymi w Zaproszeniu kryteriami jest
ofertą najkorzystniejszą.
Płośnica, dnia 19.01.2016 r.
Sporządziła: Magdalena Jarus
Zatwierdził: