VB - Publiczna Szkoła Podstawowa w Chorzelach

Transkrypt

VB - Publiczna Szkoła Podstawowa w Chorzelach
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach.
Klasa V B
L.p.
Nazwa zajęcia
edukacyjnego
Tytuł podręcznika
Autor podręcznika
1
Religia
„Spotkania uBOGAcające”- podręcznik+ zeszyt ćwiczeń
ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta
Kondrak, Ewelina Parszewska.
2
Język polski
Anna Klimowicz
3
4
Historia i
społeczeństwo
Język angielski
„Teraz polski!” Podręcznik do kształcenia literackiego,
kulturowego i językowego dla klasy 5+ ZESZYT ĆWICZEŃ
Wczoraj i dziś. Historia i społeczeństwo dla klasy V szkoły
podstawowej. +ZESZYT ĆWICZEŃ
Steps Forward 2. Podręcznik.
5
Matematyka
6
Przyroda
Matematyka z kluczem. Podręcznik do matematyki dla klasy
piątej szkoły podstawowej; część 1i 2
Matematyka z kluczem. ZESZYT ĆWICZEŃ;
„Na tropach przyrody” Podręcznik dla klasy 5 + zeszyt
ćwiczeń
7
Muzyka
8
Zajęcia
techniczne
Zajęcia
komputerowe
Plastyka
„Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej
szkoły podstawowej.
„Jak to działa?” Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy
piątej szkoły podstawowej
Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy piątej
szkoły podstawowej.
„Do dzieła!”. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej.
9
10.
Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo
Numer
dopuszczenia
podręcznika
Wydawnictwo
Jedność, Kielce
Nowa Era
Sp. z o.o.
Nowa Era
Sp. z o.o.
AZ-22-02/12KI-1/13
538/2/2013/2015
443/2/2013/2015
Oxford
Uniwersity
Press. Sp. z o.o.
741/2/2016
Marcin Braun,
Agnieszka Mańkowska,
Małgorzata Paszyńska
Marcin Braun,
Wojciech Grajkowski,
Marek Więckowski
Nowa Era
Sp. z o.o.
157/2/2012/z1/2015
157/3/2012/z1/2015
Nowa Era
Sp. z o.o.
554/2/2013
Monika Gromek
Grażyna Klibach
Lech Łabecki
Marta Łabecka
Michał Kęska
Nowa Era
Sp. z o.o.
Nowa Era
Sp. z o.o.
Nowa Era
Sp. z o.o.
Nowa Era
Sp. z o.o.
589/2/2012/2015
Sylvia Wheeldon, Paul A. Davies, Tim
Falla, Paul Shipton
Jadwiga Lukas
Krystyna Onak
295/2/2010/2015
729/2/2016
326/2/2011/2015
Podręczniki dla klasy V szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 zapewnia szkoła. Dyrektor szkoły składa zapotrzebowanie na
podręczniki do nauki poszczególnych przedmiotów oraz języka angielskiego. Rodzice we własnym zakresie zakupują podręczniki do nauki
przedmiotów dodatkowych (religia).