nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Transkrypt

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Third Sunday in Ordinary Time
Trzecia Niedziela Zwykła
January 26, 2014 – 26 stycznia 2014
Saturday, January 25
8AM (Eng.) For Joe Pham
7PM (Pol.) W pewnej intencji
Sunday, January 26
9AM (Eng.) † Maksymilian, Józefa Najdek
11AM (Pol.) † Feliks Pomykała, †† z Rodziny
7PM (Eng.) † Eugenia Lis Juszczak
Monday, January 27
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, January 28
10AM Adoration
11AM (Eng.) † Lorraine Jones
Wednesday, January 29
8AM (Eng.) For Souls in Purgatory
Friday, January 31
7PM (Pol.) † Jadwiga Bylina
Saturday, February 1
8AM (Eng.) † Fr. Edward Maciejewski
7PM (Pol.) † Stanisław Mazurek
The Presentation of the Lord Sunday, February 2
9AM (Eng.) † Alfred Frankowski
11AM (Pol.) † Jerzy Staszewski
12:30 (Cro.) † Jozo, Anda Živanovič
7PM (Eng.) † Edward Mackiewicz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The Conversion of St. Paul the Apostle
The apostle Paul was the outstanding Apostle of
the Church through his writings. His life,
conversion, teaching, and missionary work make him
singular among all the other Apostles and merit for
him the title of “Apostle of the Gentiles.”
It was at the death of Stephen that Paul realized a
new force in the community of peoples about him, for
he was present when Stephen preached (Acts 7:153) and witnessed his martyrdom (Acts 7:54-60)
Paul’s first encounter with Christ was on the road
to Damascus, where he went to arrest some
followers of this new religion. It was here that
God manifested His glory to Paul, as the Apostle
wrote: “For God, who said ‘let light shine out of
darkness,’ has shone in our hearts, that we in
turn might make known the glory of God shining
on the face of Christ” (2 Cor. 4:6). (Cf. also Acts
9:1-23; 22:1-21; 26:1-19.)
After his vision on the Damascus road, Paul went into
the city and was baptized by Ananias (Acts 9:20-19),
and it was in that city that the Apostle began his
preaching. He went into Arabia (Gal. 1:17), and many
have considered this a further preparation, like a
retreat, for more apostolic work. At any account, Paul
made a journey to Jerusalem and met St. Peter (Gal.
1:18-20; cf. Acts 9:26-30) and was accorded the
recommendation of St. Barnabas (Acts. 9:26-27).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The Archdiocese Celebrates
Consecrated Life
Archbishop Alexander K. Sample will celebrate
Mass honoring those living in consecrated life.
The Mass will be held at st. Mary’s Cathedral of the
Immaculate Conception on Monday, Febrary 3 at
7:00 pm. A reception will follow.
The Archdiocese of Portland is fortunate to
include twenty-one religious communities of men,
thirty religious communities of women, three
consecrated virgins and three hermit sisters.
Religious sisters, brothers, priests and monks
follow Christ by living their professed vows and
the particular charism of their community.
Consecrated virgins are lay people who make vows
to the local bishop, and live those vows in the secular
world. Those in consecrated life serve in a variety of
ministries in parishes and throughout the
archdiocese. Some members in consecrated life
teach in Catholic universities, high schools and
elementary schools. Some staff parishes, some
minister to those in jail, some serve as campus
ministers, and some serve in hospitals and health
care centers. Some serve in Pastoral Center offices
of the Archdiocese.
In 1997 Pope John Paul II established a day to
celebrate those called to live consecrated lives.
They give witness to the Church by their call to
holiness. World Day for Consecrated Life is
celebrated on February 2nd of each year.
All parishioners are invited to join attend this Mass.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
REST IN PEACE
In your prayers, please remember †Stefania
Nizińska who entered Eternal Life on Janurary 16,
2014. Our condolences are offered to her family and
friends. In this time of sadness, may they know God’s
consolation.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sunday Collection - January 19, 2014
Envelopes and all checks
888.00
Loose Cash
242.00
Catholic Communication
65.00
Reimbursement
476.00
Coffee/Cake
89.00
Trip to Rome
50.00
Candles
97.13
TOTAL
1907.13
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK - W. Górecki, J.
Mazur, A. Bąk, M. Galash, R. Prentice, R. Talarski,
T. Moran, T. Ludwig, Joe Pham, W. Mączka, J.
Lattanzi, G. Zychla, H. Pomykała, A. Zielony, A.
Frankowska, M. Glavin, T. Dymowski
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Income tax statements are available on request.
EKUMENIZM
Każdy chrześcijanin wezwany jest do tego, aby
wnieść swój wkład na drodze ku pełnej jedności
wyznawców Chrystusa. Może on odpowiedzieć na
to wezwanie w różnych formach: reforma
kościołów, odnowa teologiczna, dialog miłości,
ekumenizm duchowy i ekumenizm pastoralny.
Drugą drogą jest odnowa doktrynalna i
teologiczny dialog. Pojednanie miedzy Kościołami
może nastąpić tylko wtedy, jeżeli przybliżą się one do
siebie również na planie doktrynalnym, odkrywając
pewną wspólną wierność jednej i tej samiej wierze,
przekazanej nam przez apostołów, odsuwając na bok
kwestie konkretnych sformułowań doktrynalnych czy
teologicznych. Gdy ludzki intelekt dojrzewa do
większego zrozumienia i współpracuje z Duchem
Świętym, który prowadzi do pełnej prawdy, może
mieć miejsce doktrynalny rozwój: prawda Pisma
Świętego rozumiana jest głębiej, sformułowania z
przeszłości są ponownie interpretowane i powtórnie
wypowiadane w języku współczesnej kultury.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Poniedziałek, 3 lutego o godz. 19:00 Msza
św. z Arcybiskupem Alexandrem K. Sample
w Katedrze Najśw. Maryi Panny
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Najpierw obrzęd potem kremacja
Należy
koniecznie
skontaktować
się
z
Proboszczem parafii po śmierci bliskiej osoby,
przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji o dacie i
sposobie pochówku.
Msza św. pogrzebowa powinna być sprawowana
nad trumną z ciałem, a nie nad urną z prochami –
mówią wytyczne watykańskie ds. Kultu Bożego i
Dyscypliny Sakramentów. Obrzędy pogrzebowe z
ostatnim pożegnaniem włącznie z udziałem rodziny
i wspólnoty parafialnej, należy odprawić przed
kremacją ciała z racji teologicznych, ponieważ
ciało Jezusa zostało złożone do grobu. Tym,
którzy wybrali spalenie swoich zwłok, należy udzielić
pogrzebu chrześcijańskiego, chyba że na pewno
wiadomo, iż podjęli oni tę decyzję z motywów
przeciwnych zasadom wiary chrześcijańskiej –
brak wiary w zmartwychwstanie ciał. Urnę po
kremacji składa się w grobie lub specjalnym
kolumbarium (ściana lub kaplica na cmentarzu), bez
zewnętrznej okazałości, z udziałem rodziny.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA
Noworoczne duszpasterskie odwiedziny rodzin z
błogosławieństwem domów trwają. Prosimy
zgłaszać się do Ks. Piotra w celu ustalenia
terminu kolędy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WIECZNY ODPOCZYNEK
Świętej pamięci Stefania Nizińska odeszła do
Domu Pana w poniedziałek 16 stycznia.
Wyrażamy wyrazy głębokiego współczucia dla
rodziny i jej przyjaciół.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KOPERTY NA 2014 ROK
Używanie kopert jest obowiązkiem każdego
zarejestrowanego parafianina. Kto nie otrzymał
kopert, prosimy o kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ZAŚWIADCZENIE PODATKOWE
INCOME TAX
Dla tych, którzy potrzebują zaświadczenie
podatkowe prosimy o kontakt z księdzem Piotrem
lub Elżbietą Szewczyk.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pielgrzymka do Lourdes
Pielgrzymka do Lourdes we Francji dla parafian
będzie w dniach 20-29 maja. Zainteresowanych
prosimy o kontakt z księdzem Piotrem, w sprawach
biletów z Elżbietą Szewczyk.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA STYCZEŃ
Aby był
promowany autentyczny rozwój
gospodarczy, szanujący godność wszystkich
ludzi i wszystkich ludów.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Styczeń i luty 2014
Lektorzy
Styczeń 26 – Hubert Chmiel, Cezary Wójcik
Luty 2 – Ignacy Stawarz, Asia Ryerson
Luty 9 – Młodzież z Katechezy
Luty 16 – Renata i Tomasz Wolak
Kawa i ciasto
Styczeń 26 – Anna Davis
Luty 2 – Anna Dellitt
Luty 9 – Anna Kolińska
Luty 16 – Danuta Wróbel
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAŁODNIOWA ADORACJA – 7 lutego 2014
W Pierwszy Piątek Miesiąca – CAŁODNIOWA
ADORACJA - od 8:30 do 18:50. Msze św. o godz.
8:00 (ang.), 19:00 (pol.). Wpisujemy się na listę.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego. Bycie czynnym parafianinem jest
koniecznym warunkiem otrzymania sakramentu
chrztu św., Pierwszej Komunii św., bierzmowania,
ślubów i pogrzebów. Prosimy używać formy
rejestracyjnej i kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~