Regulamin Konkursu `Akademix`

Transkrypt

Regulamin Konkursu `Akademix`
Regulamin Konkursu 'Akademix'
w rozumieniu art. 22
w Fuschl am See, Austria.
1.4 Konkurs jest przeprowadzany w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
wynik
09, poz. 1540).
2. Czas trwania Konkursu
22.10 2013 roku o godzinie 09:00 i trwa do dnia 23.10
2013 roku do godziny 17:00
3. W ąd w Regulamin Konkursu
3.1
niniejszego Regulaminu jest
pod adresem:
redbullmobile.pl/obsluga-klienta/regulaminy/gryplan/pazdziernik/
4. Warunki uczestnictwa w Konkursie
4.1. Uczestnikiem Konkursu
4.1.1. Jest studentem i posiada akt
4.1.2 W
nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,
J
d
5.1
SI
Ś
5.1.1
Lv
”
5.1.2
5.2 Zwyc
Mobile na terenie Uczelni
5.11
5.12 W
ILE
-y i Internet, darmowy You Tube i multimedialny
I
SIE .
–
„
na ekskluzywny koncert Pezeta.
kilka linijek tekstu do rapu Pezeta.
-line
d godziny 09:00 w strefie Redbull
150
Regulamin Konkursu 'Akademix'
5.13
przedstawionymi w Regulaminie.
5.14
W
5.16
17:00 w strefie RedBull Mobile na terenie Uczelni L
7J
pada i wraca
5.18
d
d
6.1 W celu
6.2
a
Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.
7 W
Uczestnika niniejszego Regulaminu.
7
ILE
S
7.3 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do otrzymania nagrody w
Konkursie.
7.4 Organizator nie ponosi odpowiedzial
przyznania nagrody kolejnej osobie.
7
realizacji Konkursu.
7 W
77
Regulamin Konkursu 'Akademix'
7
7
E
Konkursie.
7
7
E
7.10 W
siedziby Organizatora.
7.11 Niniejszy Re
czasu jego zak

Podobne dokumenty