Dotacja na zakup nowo¶ci dla biblioteki

Transkrypt

Dotacja na zakup nowo¶ci dla biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna w Po¶wiêtnem
Dotacja na zakup nowo¶ci dla biblioteki
Autor: Administrator
05.10.2016.
Gminna Biblioteka Publiczna w Po¶wiêtnem wziê³a udzia³ w projekcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
"Zakup nowo¶ci wydawniczych dla bibliotek" i otrzyma³a 3500 z³ ze ¶rodków finansowych Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa Biblioteki Narodowej na wzbogacenie swoich zbiorów.
http://gbpposwietne.vipserv.org
Kreator PDF
Utworzono 7 March, 2017, 23:13

Podobne dokumenty