Wydruk: Wynajem powierzchni na potrzeby organizacji imprezy

Transkrypt

Wydruk: Wynajem powierzchni na potrzeby organizacji imprezy
Wynajem powierzchni na potrzeby organizacji imprezy
konferencyjno-wystawowej pod nazwą „VII Forum
Rozwoju Mazowsza”, której realizacja planowana jest na
IV kwartał 2016 r. w Warszawie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Projekt umowy,
Kryteria oceny ofert,
Formularz oferty,
znajdują się w załącznikach poniżej:
Uwaga: Zamawiający wymaga przedstawienia oferty na załączonym Formularzu oferty.
W dniu 19 lipca 2016 r. Zamawiający udzielił zamówienia na wynajem obiektu w celu
organizacji i przeprowadzenia wydarzenia o charakterze konferencyjno-wystawienniczym,
pod nazwą: „VII Forum Rozwoju Mazowsza” Wykonawcy Legia Warszawa S.A. ul.
Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa.
Wartość zamówienia wynosi 184 500,00 zł. Oferta została złożona w dniu 06.07.2016.
1/1

Podobne dokumenty