Rzepak ozimy Uwagi ogólne Rzepak ozimy jest

Transkrypt

Rzepak ozimy Uwagi ogólne Rzepak ozimy jest
Rzepak ozimy
Uwagi ogólne
Rzepak ozimy jest najważniejszą rośliną oleistą w Polsce, uprawianą na powierzchni ponad
800 tys. ha. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na nasiona rzepaku (surowiec do produkcji
oleju na cele konsumpcyjne oraz energetyczne) przewiduje się znaczne powiększenie powierzchni
uprawy w najbliższych latach. Uprawiany w płodozmianach zbożowych zmniejsza ryzyko masowego
występowania chorób zbożowych. Jest też cenną rośliną miododajną. Rzepak ozimy wymaga gleb
o dobrej kulturze, o pH powyżej 5,5 oraz o wysokiej zasobności w fosfor i potas. Obok nawożenia
azotowego, siarkowego, jak i magnezowego rzepak dobrze reaguje na dokarmianie
mikroelementami. Rzepak ozimy z racji sierpniowego terminu siewu powinien być uprawiany po
najwcześniejszych przedplonach, takich jak: groch na nasiona, wczesne ziemniaki, jęczmień ozimy,
a także roślinach pastewnych na zielonkę lub na przyoranie. Uprawa rzepaku ozimego po innych
zbożach bywa utrudniona w przypadku opóźnienia się żniw lub wystąpienia długotrwałych susz
letnich uniemożliwiających dobre przygotowanie roli pod zasiew oraz uzyskanie szybkich
i równomiernych wschodów. Późniejszy termin siewu a tym samym wschodów, wpływa niekorzystnie
na rozwój roślin przed zimą i pogarsza zimotrwałość rzepaku. Od kilku lat następuje sukcesywne
zwiększanie plenności rejestrowanych odmian oraz ich zróżnicowanie pod względem składu
chemicznego nasion a zwłaszcza tłuszczu. Plony odmian rzepaku w badaniach Oceny Odmian bez
stosowania fungicydów i regulatorów wzrostu wynoszą od 38 do 70 dt z ha. Podobny poziom
plonowania uzyskiwany jest dość często na dużych plantacjach, gdzie stosowane są kompleksowe
technologie nawożenia i ochrony roślin. Natomiast średnie plony produkcyjne wg GUS wynoszą
najczęściej od 18 do 30 dt z ha, co świadczy o nieznacznym wykorzystaniu potencjału plonotwórczego
odmian.
W woj. pomorskim założono w 2011 r. trzy doświadczenia PDO z uprawą rzepaku ozimego
zlokalizowane w ZDOO Radostowo, ZDOO Lisewo i SDOO Karżniczka. W opracowaniu przedstawiono
trzyletnie wyniki PDO. Doświadczenia prowadzono na jednym, przeciętnym poziomie agrotechniki
stosując wysokie nawożenie azotowe ale bez stosowania fungicydów i regulatorów wzrostu. Jedynie
w Lisewie zastosowano wiosną jeden zabieg fungicydem. Doboru technologii nawożenia i ochrony
przed szkodnikami dokonywali prowadzący doświadczenie. Wielkość poletek do zbioru wynosiła 12
m2. Wzorcem w opracowaniach od 2005 roku jest średnia z wszystkich badanych odmian.
Doświadczenie w Lisewie zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa
Pomorskiego
Wyniki doświadczeń.
Rozwój jesienny zakłócony był niedoborem wody po zasiewach. Wschody w Radostowie
i Lisewie były niewyrównane. Wchodząc w okres zimowy rośliny miały rozety w różnej fazie
rozwojowej ( 4-8 liści). W Karzniczce jesienny rozwój roślin w warunkach bardzo dobrych, rośliny
wykształciły silne zdrowe rozety z 9-10 liśćmi. Zima mroźna ale z okrywą śnieżną tylko w Karzniczce,
natomiast w Radostowie i częściowo w Lisewie brakowało tej okrywy. Silne mroźne wiatry
spowodowały całościowe wymarznięcia odmian w Radostowie. Doświadczenie w ZDOO Radostowo z
powodu bardzo dużych strat w przezimowaniu roślin, trzeba było zdyskwalifikować. W ZDOO Lisewo
było 30 % straty przezimowania a w SDOO Karzniczce 8 %. Od I połowy marca ruszyła wegetacja
roślin. Wiosenny rozwój roślin do połowy kwietnia dobry, późniejszy do połowy maja zachwiany
z powodu niedoboru wody i zimnymi dniami z przygruntowymi przymrozkami. Przymrozki
spowodowały jedynie pęknięcia łodyg, rany z czasem się zabliźniły. Od połowy maja nastąpiła
poprawa pogody ( deszcze i ocieplenie) poprawił się stan roślin w Karzniczce. W Lisewie warunki
stresowe w trakcie wiosennej wegetacji przebiegały w dłuższym czasie stąd wysokość roślin niższa.
Obecność szkodników niewielka, owady zapylające na plantacji obecne pod koniec kwitnienia
rzepaku. W konsekwencji plonowanie w sezonie 2011/2012 było w województwie pomorskim
zróżnicowane zależne od stanu roślin po zimie i strat pozimowych oraz zasobów wody w glebie.
Obecność chorób na poszczególnych odmianach zróżnicowana, zależna od genetycznej odporności
i warunków środowiskowych. W sezonie 2011/2012 niewielka.
Doświadczenia w SDOO Karzniczce i ZDOO w Lisewie udane.
Tabela 12.1 Rzepak ozimy. Odmiany badane w województwie pomorskim. Rok zbioru: 2012.
Rok
wpisu
Odmiana
do KRO
Lp.
w
Polsce
1
2
odmiany populacyjne
Rok
włączenia
do LZO
Adres jednostki zachowującej odmianę,
a w przypadku odmiany zagranicznej- pełnomocnika w Polsce
3
4
1
Chagall wz
2009
Lantmännen SW Seed sp. z o. o., ul. Terenowa 6g, 52-231
Wrocław
2
Pamela wz
2011
Limagrain Sp. Europejska O. w Polsce, ul. Ks. P. Wawrzyniaka
2, 62-052 Komorniki
3
Casoar
2007
Monsanto Polska sp. z o. o., ul. Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
4
Adriana
2008
5
Bellevue
2008
Saaten-Union Polska sp. z o. o., ul. Straszewska 70, 62-100
Wągrowiec
6
Monolit
2008
Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. ul. Główna 20 , 99-307
Strzelce
7
NK Pegaz
2008
8
Arot
2010
Saaten-Union Polska sp. z o. o., ul. Straszewska 70, 62-100
Wągrowiec
9
Gloria
2010
Syngenta Seeds sp. z o. o., ul. Powązkowska 44 C, 01-797
2010
2010
Limagrain Sp. Europejska O. w Polsce, ul. Ks. P. Wawrzyniaka
2, 62-052 Komorniki
Syngenta Seeds sp. z o. o., ul. Powązkowska 44 C, 01-797
Warszawa
Warszawa
10
NK
Diamond
2010
Syngenta Seeds sp. z o. o., ul. Powązkowska 44 C, 01-797
Warszawa
11
NK Morse
2010
Syngenta Seeds sp. z o. o., ul. Powązkowska 44 C, 01-797
Warszawa
12
Sherlock
2010
13
Andie
2011
Dieckmann Seeds Polska sp. z o. o., ul. M. Reja 4, 86-100
Świecie
14
ES Beata
2011
Euralis Saaten sp. z o. o., oddz. w Polsce, ul. Wiece 12. 60638 Poznań
15
Starter
2011
Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. ul. Główna 20 , 99-307
Strzelce
16
Tactic
2011
Syngenta Seeds sp. z o. o., ul. Powązkowska 44 C, 01-797
Warszawa
17
Cult
CCA
Lantmännen SW Seed sp. z o. o., ul. Terenowa 6g, 52-231
Wrocław
2012
KWS Polska sp. z o. o., ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
odmiany mieszańcowe
Limagrain Sp. Europejska O. w Polsce, ul. Ks. P. Wawrzyniaka
2, 62-052 Komorniki
18
Artoga
2010
19
Visby
2008
2011
Saaten-Union Polska sp. z o. o., ul. Straszewska 70, 62-100
Wągrowiec
20
Extend
2006
2009
Monsanto Polska sp. z o. o., ul. Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
21
NK Oktans
2008
Syngenta Seeds sp. z o. o., ul. Powązkowska 44 C, 01-797
Warszawa
22
NK Petrol
2008
Syngenta Seeds sp. z o. o., ul. Powązkowska 44 C, 01-797
Warszawa
23
Rohan
2008
2010
Saaten-Union Polska sp. z o. o., ul. Straszewska 70, 62-100
Wągrowiec
24
Poznaniak
2009
2012
Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. ul. Główna 20 , 99-307
Strzelce
25
ES Mercure
2009
Euralis Saaten sp. z o. o., oddz. w Polsce, ul. Wiece 12. 60638 Poznań
26
NK Technik
2009
2012
Syngenta Seeds sp. z o. o., ul. Powązkowska 44 C, 01-797
Warszawa
27
Abakus
2009
2012
Saaten-Union Polska sp. z o. o., ul. Straszewska 70, 62-100
Wągrowiec
28
Adam
2009
DSV Polska sp. z o. o., ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec
29
DK
Example
2010
Monsanto Polska sp. z o. o., ul. Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
30
Gladius
2010
Syngenta Seeds sp. z o. o., ul. Powązkowska 44 C, 01-797
Warszawa
31
Primus
2010
32
SY Kolumb
2010
Syngenta Seeds sp. z o. o., ul. Powązkowska 44 C, 01-797
Warszawa
33
Xenon
2010
Saaten-Union Polska sp. z o. o., ul. Straszewska 70, 62-100
Wągrowiec
34
DK Exfile
2011
DSV Polska sp. z o. o., ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec
35
DK
Exquisite
2011
DSV Polska sp. z o. o., ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec
36
Dobrawa
2011
Limagrain Sp. Europejska O. w Polsce, ul. Ks. P. Wawrzyniaka
2, 62-052 Komorniki
37
ES Kamilo
2011
Euralis Saaten sp. z o. o., oddz. w Polsce, ul. Wiece 12. 60638 Poznań
38
Inspiration
2011
DSV Polska sp. z o. o., ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec
39
Rumba
2011
DSV Polska sp. z o. o., ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec
40
SY Cassidy
2011
Syngenta Seeds sp. z o. o., ul. Powązkowska 44 C, 01-797
Warszawa
41
Turan
2011
KWS Polska sp. z o. o.,ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
42
Hybrigold
CCA
KWS Polska sp. z o. o.,ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
43
NK Caravel
CCA
Syngenta Seeds sp. z o. o., ul. Powązkowska 44 C, 01-797
Warszawa
44
PR46W20
CCA
Pionier Hi-Bred Northern Europe Sales Division Gmbh,
Oddział w Polsce, Aleje Solidarności 46, 61-696 Poznań
2012
DSV Polska sp. z o. o., ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec
45
PR 44 W 29
CCA
Pionier Hi-Bred Northern Europe Sales Division Gmbh,
Oddział w Polsce, Aleje Solidarności 46, 61-696 Poznań
Kol. 1, 2 i 4– według „ Listy opisowej odmian, rośliny rolnicze, część 2”, COBORU Słupia Wielka 2012.
CCA– Odmiana ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych, włączona do doświadczeń
PDOiR na podstawie wyników doświadczeń rozpoznawczych, nie wpisana do krajowego rejestru.
Tabela 12.2. Rzepak ozimy. Wyniki polowe doświadczeń. Rok zbioru: 2012
Miejscowość
Powiat
Lisewo
Malbork
Karzniczka
Słupsk
Kompleks rolniczej przydatności gl.
1
4
Klasa bonitacyjna gleby
I
IIIa
6,9
6,13
Jęczmień ozimy
Jęczmień ozimy
30.08.2011
24.08.2011
60/50
60/50
28.07.2012
27.07.2012
N(kg/ha)
164,5
203
P2O5(kg/ha)
30,8
100
K2O(kg/ha)
107,5
150
PH gleby w KCl
Przedplon
Data siewu (dzień, m-c, rok)
Obsada nasion (szt/m2)
Data zbioru (dzień, m-c, rok)
Nawożenie dolistne preparatami wieloskładnikowymi (l/ha)
- pierwszy zabieg (jesień)
- drugi zabieg (po ruszeniu wegetacji
wiosennej)
Solubor DF + Super 5
( 0,175 kg +1 kg )
Bormax + Siarczan magnezu
Solubor DF + Siarczan 5 (4 + 3,5 + Plonvit R + Mikrovit Mn)
80
( 1,5+15+ 1,5+1,5 )
Środki ochrony roślin
Zaprawa nasienna (nazwa)
Herbicyd (nazwa, dawka/ha)
Butisan Star 416 SC ( 3 l )
Butisan Star 416 SC (2,5 l)
Labrador (1,5 l)
Desykant (nazwa, dawka/ha)
Reglone 200 SL (3,0 l)
Insektycyd jesień (nazwa, dawka/ha)
Decis 2,5 EC ( 0,25 l )
Mospilan 20 Sl ( 0,15 kg )
Insektycyd- wiosna (nazwa, dawka
l/ha)
Fastac 100 EC ( 0,08 l )
Dursban 480 EC (0,6 l)
Pyrinex 480 EC ( 0,6 l )
Cyperkill Super (0,1 l)
Fungicyd- pierwszy zabieg
Tebu 250 EW ( 1 l )
Inne
Użyźniacz glebowy UGmax
( 0,9 l )
Tabela 12.3. Rzepak ozimy. Wyniki ogólne doświadczeń. Rok zbioru: 2012.
Lp.
Cecha
Lisewo
Karzniczka
1
Przezimowanie (%)
71,9
91,8
2
Obsada roślin po zimie (szt./m2)
35,2
55,5
3
Termin kwitnienia (dzień, m-c)
30.04.2012
30.04.2012
4
Termin dojrzałości technicznej (dzień, m-c)
12.07.2012
12.07.2012
5
Wysokość roślin (cm)
126,8
150,2
6
Wysokość łanu przed zbiorem (cm)
111,7
129,3
7
Porażenie przez choroby
8
-zgnilizna twardzikowa (%)
2,4
4,5
9
-choroby podstawy łodygi (%)
8,1
2,2
10
-czerń krzyżowych (skala 9o)
7,4
8,0
11
Plon ziarna (dt /ha)
49,3
51,0
Tabela 12.4. Rzepak ozimy. Plon nasion odmian %wzorca. Rok zbioru: 2012.
Lp.
Odmiana
1
Wzorzec, dt z ha
Zawartość w
nasionach(20092011)
glukozytłuszczu
nolanów
(%sm)
(μM/g)
2
3
Plon nasion (% wzorca) w miejscowościach
Lisewo
Karzniczka
Województwo
pomorskie
Kraj
4
49,3
5
51,0
6
50,1
7
41,5
Odmiany populacyjne
1
Chagall - wz
46,7
10,3
93
95
94
96
2
Pamela - wz
46,7
10,6
103
104
104
96
3
Casoar
45,5
13,0
93
99
96
90
4
Adriana
47,4
9,0
96
100
98
106
5
Bellevue
47,3
12,6
93
90
91
92
6
Monolit
46,5
8,6
98
80
89
106
7
NK Pegaz
46,8
9,1
105
100
102
102
8
Arot
47,6
11,5
94
99
97
109
9
Gloria
47,6
9,1
94
99
96
96
10
NK Diamond
47,1
9,7
105
101
103
107
11
NK Morse
110
99
104
119
12
Sherlock
46,2
9,6
101
101
101
104
13
Andie
46,5
11,0
106
100
103
102
14
ES Beata
45,9
8,4
91
102
97
93
15
Starter
99
91
95
94
16
Tactic
94
98
96
100
17
Cult CCA
98
101
99
104
97
101
47,8
12,1
Odmiany mieszańcowe
18
Visby - wz
46,5
10,1
111
19
Artoga - wz
45,8
8,3
99
104
102
110
20
Extend
45,7
11,6
98
99
99
109
21
NK Oktans
45,9
9,5
98
97
98
105
22
NK Petrol
45,4
8,7
101
108
104
102
23
Rohan
45,8
7,1
104
96
100
111
24
Poznaniak
45,6
8,5
94
93
93
104
25
ES Mercure
44,7
11,4
93
108
100
97
26
NK Technic
45,7
10,3
105
104
105
105
27
Abakus
45,8
8,9
106
104
105
114
28
Adam
46,9
8,7
104
100
102
99
29
DK Example
46,3
12,9
101
93
97
109
30
Gladius
46,1
9,9
106
101
103
110
31
Primus
47,1
9,8
100
104
102
99
32
SY Kolumb
46,3
8,5
98
104
101
107
33
Xenon
47,3
11,7
105
98
102
115
34
DK Exfile
46,1
12,5
101
101
101
111
35
DK Exquisite
46,3
114
104
109
121
36
Dobrava
45,6
11,2
91
105
98
98
37
ES Kamillo
46,8
12,9
106
101
103
101
38
Inspiration
46,5
12,9
99
101
100
109
39
Rumba
46,2
9,9
100
111
105
103
40
SY Cassidy
46,0
9,3
104
107
106
99
41
Turan
46,8
10,0
96
105
101
89
42
Hybrigold
84
99
92
43
NK Caravel
(CCA)
104
101
105
101
44
PR 46 W 20
103
103
(CCA)
45
PR 44 W 29
(CCA)
107
101
96
Wzorzec: średnia z doświadczeń, Kol. 2i3według „ Listy opisowej odmian, rośliny rolnicze, część 2”,
COBORU Słupia Wielka 2012.
Tabela 12.5. Rzepak ozimy. Plon nasion (% wzorca). Lata zbioru 2010– 2012.
Odmiana
Lp.
1
Wzorzec, dt z ha
Procent martwych
roślin
po zimie 2012
Plon ziarna w województwie pomorskim (%
wzorca)
Radostowo
Kraj
2010
2011
2012
2
3
4
46,0
5
24,1
6
50,1
20112012
7
37,1
86
94
91
20102012
8
40,1
populacyjne
1
Chagall - wz
84
53
2
Pamela - wz
95
60
3
Casoar
79
59
93
89
96
94
94
4
Adriana
39
27
97
102
98
99
98
5
Bellevue
80
58
97
95
91
92
94
6
Monolit
33
22
7
NK Pegaz
60
46
102
8
Arot
58
9
Gloria
10
104
89
99
107
102
104
27
88
97
94
53
43
98
96
97
NK Diamond
50
28
98
103
101
11
NK Morse
24
24
95
104
102
12
Sherlock
70
45
110
101
104
13
Andie
51
50
103
14
ES Beata
80
56
97
15
Starter
81
49
95
16
Tactic
17
Cult
56
CCA
39
96
69
99
mieszańcowe
18
Visby - wz
39
30
19
Artoga - wz
70
41
20
Extend
74
48
21
NK Oktans
83
22
NK Petrol
23
111
111
101
104
107
100
102
101
113
110
99
102
106
51
107
104
98
100
103
83
56
109
99
104
103
105
Rohan
44
34
111
128
100
109
110
24
Poznaniak
79
38
107
110
93
99
102
25
ES Mercure
70
33
26
NK Technic
70
50
112
111
105
107
109
27
Abakus
36
28
117
114
105
108
111
28
Adam
74
57
107
95
102
100
103
29
DK Example
69
43
121
97
105
30
Gladius
74
41
112
103
106
31
Primus
68
49
127
102
110
32
SY Kolumb
79
49
114
101
105
33
Xenon
54
27
106
102
103
34
DK Exfile
71
41
101
35
DK Exquisite
61
30
109
36
Dobrava
85
58
98
37
ES Kamillo
88
62
103
38
Inspiration
70
37
100
39
Rumba
74
52
105
40
SY Cassidy
75
61
106
100
41
Turan
95
42
Hybrigold
94
92
43
NK Caravel (CCA)
80
103
44
PR 46 W 20 (CCA)
54
45
PR 44 W 29 (CCA)
89
70
101
107
103
104
101
3
Liczba doświadczeń
2
2
4
7
Wzorzec: średnia z doświadczeń,
Tabela 12.6. Rzepak ozimy. Porażenie przez ważniejsze choroby .
Lata zbioru 2012, 2010- 2012 (odchylenie od wzorca).
Lp.
Zgnilizna
twardzikowa (%)
20102012
2012
Odmiana
Wzorzec
Czerń krzyżowych
(skala 9o )
20102012
2012
Choroby podstawy
łodygi (%)
20102012
2012
3,5
3,8
7,7
7,3
5,1
6,7
Chagall - wz
-0,2
0,3
0
0,2
-0,6
-0,7
2
Pamela - wz
-0,2
-0,2
0,3
0,3
-2,4
-2,4
3
Casoar
0,3
-0,5
0,3
-0,0
1,4
-1,9
4
Adriana
0,3
-0,6
-0,5
-0,1
2,1
4,3
5
Bellevue
0,3
1,3
0,3
0,2
-2,9
-0,6
6
Monolit
-0,2
0,5
-0,2
-0,4
0,9
-1,8
7
NK Pegaz
0,8
0,6
0
0,2
-1,9
-1,5
8
Arot
0,3
-0,1
0,3
0,1
-0,1
0,8
9
Gloria
0,5
0,1
0,3
0,1
-2,1
-1,5
10
NK Diamond
-0,5
-0,3
0
-0,1
-2,1
-1,4
11
NK Morse
0,5
0,3
0
0,1
-1,1
-0,5
12
Sherlock
2
1,1
-0,2
-0,1
1,4
1,4
13
Andie
1,8
1,8
0
0,0
3,1
3,1
Odmiany populacyjne
1
14
ES Beata
15
-1,2
-1,2
0,3
0,3
0,4
0,4
Starter
0
0,0
-0,5
-0,5
0,6
0,6
16
Tactic
-0,5
-0,5
-0,2
-0,2
-0,1
-0,1
17
Cult
0,5
0,5
-0,2
-0,2
-1,1
-1,1
18
Visby - wz
-1
-0,0
0
0,1
0,4
-1,0
19
Artoga - wz
-1,5
-0,9
0,3
0,2
0,4
1,5
20
Extend
-1
-0,3
0,3
0,1
0,9
-0,4
21
NK Oktans
0
-0,2
-0,2
0,0
0,9
-2,0
22
NK Petrol
-0,7
0,7
-0,2
-1,2
-1,6
-0,6
23
Rohan
-1
0,3
-0,2
-1,4
2,9
2,1
24
Poznaniak
0,5
1,2
-0,5
-1,5
0,9
-0,3
25
ES Mercure
1,5
2,2
0
-2,0
-0,6
-2,1
26
NK Technic
0,5
0,1
-0,2
-1,3
1,6
1,6
27
Abakus
-0,2
0,3
-0,2
-1,2
1,9
2,7
28
Adam
-0,2
-0,4
0
-1,3
-1,1
-0,8
29
DK Example
1
0,8
0
-0,1
2,4
0,5
30
Gladius
0,3
0,2
0,3
0,2
2,4
1,4
31
Primus
0,5
0,3
-0,2
-0,2
-1,1
-1,1
32
SY Kolumb
-1
-0,8
0
-0,1
-1,1
0,3
33
Xenon
0,8
0,8
-0,2
-0,1
0,9
1,0
34
DK Exfile
1,3
1,3
0,3
0,3
0,4
0,4
35
DK Exquisite
-0,2
-0,2
0,3
0,3
1,4
1,4
36
Dobrava
-0,7
-0,7
0
0,0
-0,4
-0,4
37
ES Kamillo
-0,5
-0,5
0,3
0,3
-1,6
-1,6
38
Inspiration
0,5
0,5
0
0,0
-0,4
-0,4
39
Rumba
0
0,0
0
0,0
-1,4
-1,4
Odmiany mieszańcowe
CCA
40
SY Cassidy
41
-1
-1,0
-0,2
-0,2
-2,4
-2,4
Turan
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
1,4
1,4
42
Hybrigold
0,3
0,3
0
0,0
-0,1
-0,1
43
NK Caravel (CCA)
-1,7
-1,7
0,3
0,3
0,4
0,4
44
PR 46 W 20
(CCA)
0,5
0,1
-0,2
-0,1
0,9
-0,8
45
PR 44 W 29
(CCA)
-2
-2,0
0,3
0,3
-2,6
-2,6
2
7
2
7
2
7
Liczba doświadczeń
Wzorzec; średnia z doświadczeń
Tabela 12.7. Rzepak ozimy. Ważniejsze właściwości rolniczo-użytkowe odmian .
Lata zbioru: 2012, 2010– 2012 (odchylenie od wzorca).
Lp.
Przezimowanie
(%)
Odmiana
Wzorzec
Wysokość
roślin
(cm)
Wysokość łanu
przed zbiorem
(cm)
Dojrzałość
techniczna
(L.dni)
2012
20102012
2012
20102012
2012
20102012
2012
20102012
82
76
138
137
120
109
192
195
Chagall - wz
-1,7
-7,5
2
-0,5
0,2
0,4
-1,5
-0,4
2
Pamela - wz
-0,7
-0,7
-1,5
-1,5
-2,8
-2,8
1,5
1,5
3
Casoar
-2,4
-6,9
-10,5
-10,4
-9,8
-5,5
0,3
0,1
4
Adriana
3,1
6,1
1,7
-0,8
0,1
1,5
0
-0,2
5
Bellevue
-1,8
-1,3
-6
-1,1
-3,9
2,6
1,5
0,9
6
Monolit
3,2
0,2
-1,1
-2,6
-0,7
-7,3
-0,2
0,3
7
NK Pegaz
0,1
-3,3
1,1
1,9
-2,7
-0,7
1,8
1,2
8
Arot
1,2
-6,1
-4,8
-7,7
-2,3
-5,4
1,8
1,1
9
Gloria
-0,7
-2,8
-6,3
-6,3
-5,4
-4,4
0,8
0,7
10
NK Diamond
-1,2
-5,0
-4,5
-5,0
-4,2
-2,3
0
0,1
Odmiany populacyjne
1
11
NK Morse
2,3
-6,6
-0,9
-2,2
0,6
2,6
1
0,8
12
Sherlock
2,7
0,3
5,6
5,3
2,7
2,3
-0,5
0,7
13
Andie
1,6
1,6
0,8
0,8
0,5
0,5
0
0,0
14
ES Beata
-6,4
-6,4
-1,6
-1,6
-0,8
-0,8
-0,5
-0,5
15
Starter
5,3
5,3
-13,9
-13,9
-8,2
-8,2
-2
-2,0
16
Tactic
2,7
2,7
-7,8
-7,8
-3,7
-3,7
1
1,0
17
Cult
4,3
4,3
-3,9
-3,9
-5,1
1,0
0,3
0,3
18
Visby - wz
0
5,6
2,5
0,6
3,8
1,3
-0,2
-0,7
19
Artoga - wz
-0,4
2,1
1,1
2,1
3,4
-0,8
-0,7
-0,7
20
Extend
-2,1
4,0
2,3
6,4
-2,7
-0,0
-1,2
-1,0
21
NK Oktans
0,7
3,8
3
3,7
-1,1
4,6
-0,2
0,1
22
NK Petrol
-0,5
0,7
4
4,9
5,7
-4,1
-0,5
-0,7
23
Rohan
1,8
7,7
-4,2
-3,0
0,3
-4,4
-1
-1,0
24
Poznaniak
-4,7
4,3
3,5
1,8
2,3
4,2
-1,2
-0,9
25
ES Mercure
0,1
1,5
4,1
3,8
1,6
2,6
0,8
0,6
26
NK Technic
-3
4,5
1,7
4,6
0,7
-2,3
-0,5
-0,2
27
Abakus
5,6
4,3
-0,5
-2,3
1,2
5,9
-1,2
-1,0
28
Adam
-0,4
3,4
6,8
5,3
5,3
5,4
0,5
0,0
29
DK Example
-5,1
0,9
5,7
6,9
2,9
-2,3
0
-0,5
30
Gladius
-2
-2,7
-1,1
-3,6
-0,4
-3,4
0,8
0,4
31
Primus
7
11,8
-5
-1,3
-4,6
0,4
-0,7
-0,4
32
SY Kolumb
-2,2
-1,2
-0,6
-0,1
1,9
1,4
0
-0,1
33
Xenon
-0,2
6,4
-0,9
-0,7
-0,1
4,0
-0,2
-0,4
34
DK Exfile
-4,8
-4,8
6,3
6,3
4
7,7
0
0,0
35
DK Exquisite
1,3
1,3
7,3
7,3
7,7
2,7
1
1,0
36
Dobrava
-3,7
-3,7
0,4
0,4
2,7
0,7
-0,7
-0,7
Odmiany mieszańcowe
CCA
37
ES Kamillo
-1,5
-1,5
5,9
5,9
0,7
-0,5
0,3
0,3
38
Inspiration
-1,8
-1,8
1,5
1,5
-0,5
-2,5
-0,7
-0,7
39
Rumba
1,4
1,4
-5,6
-5,6
-2,5
0,4
-0,2
-0,2
40
SY Cassidy
0,8
0,8
1,5
1,5
0,4
4,1
0,8
0,8
41
Turan
-2,2
-2,2
2,6
2,6
4,1
-2,6
0,8
0,8
42
Hybrigold
7,1
7,1
-1,3
-1,3
-2,6
2,2
-0,2
-0,2
43
NK Caravel (CCA)
0,9
0,9
2,2
2,2
2,2
5,6
0,8
0,8
44
PR 46 W 20
(CCA)
0,1
1,9
5,5
6,5
7,9
1,0
-1,5
-1,1
45
PR 44 W 29
(CCA)
-4,2
-4,2
3,1
3,1
3,8
1,0
-0,2
-0,2
2
7
2
7
2
7
2
7
Liczba doświadczeń
Wyniki badań rozpoznawczych dla odmian rzepaku ozimego ze Wspólnotowego katalogu odmian
(CCA).
Tabela 12.8 Odmiany badane w województwie pomorskim. Rok zbioru: 2012.
1
Kapti CS
Kraje w
Rok włączenia
których jest
do
zarejestrowana Wspólnotowego
Katalogu
Odmian.
Francja
2008
2
Nodari CS F1
Włochy
2009
3
Tripti CS F1
Włochy
2007
4
ES Danube F1
Francja
2010
5
Buzz
Wielka Brytania
2011
6
Color
Francja
2008
7
Hybrirock F1
Francja
2010
8
Medaille
Wielka Brytania
2011
9
Traviata F1
Francja
2009
Lp.
Odmiana
Adres jednostki zachowującej odmianę,
a w przypadku odmiany zagranicznej - pełnomocnika w Polsce
Caussade Nasiona Polska Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 1A, 57-100 Strzelin.
Euralis Semences, ul. Wiece 12
PL 60-638 Poznań
KWS – Polska Sp. z o. o., ul. Chlebowa 4/8,
61-003 Poznań
10
Tuareg F1
Francja
2010
11
PR 45 W 33
F1
Dania
2010
12
PR 46 W 24
F1
dania
2009
Pionier Hi-Bred Northern Europe Sales
Division Gmbh
13
PR 46 W 26
F1
Czechy
2010
Oddział w Polsce, Aleje Solidarności 46,
61-696 Poznań
14
PT 205 F1
Dania
2011
15
PT 200 CL F1
Wielka Brytania
2011
16
NK Linus F1
Czechy,
Słowacja
2008
17
Arkaso F1
Francja, Wegry
2009
18
Da Vinci
Czechy, Węgry
2009
19
Fashion
Dania, Wielka
Brytania
2009
Syngenta Polska sp. z o.o. 01-797
Warszawa, ul. Powązkowska 44C
Lantmännen SW Seed sp. z o. o., ul.
Terenowa 6g, 52
Tab.12.8 Rzepak ozimy . Plon ziarna odmian ( % wzorca). Lata zbioru: 2009-2011.
Plon nasion (% wzorca)
Odmiana
Lp.
1
Wzorzec, dt z ha
2010
Radostowo
Karzniczka
2011
Radostowo
2012
Karzniczka
2011-2012
2010-2012
3
41,7
4
21,2
5
51,0
6
31,5
7
36,3
47
31
1
Kapti CS
94
2
Nodari CS F1
105
3
Tripti CS F1
96
4
ES Danube F1
105
5
Buzz
90
6
Color
91
7
Hybrirock F1
8
Medaille
9
Traviata F1
96
10
Tuareg F1
103
11
PR 45 W 33 F1
100
12
PR 46 W 24 F1
100
13
PR 46 W 26 F1
14
PT 205 F1
104
15
PT 200 CL F1
103
16
NK Linus F1
99
17
Arkaso F1
18
Da Vinci
99
19
Fashion
92
20
Kapti CS
104
21
Nodari CS F1
93
22
Tripti CS F1
103
23
ES Danube F1
Średnia z doświadczenia
Liczba doświadczeń
96
79
106
108
101
99
99
106
100
102
42,0
18,3
50,7
2
1
1
89
104
104
104
101
2
4
Wzorzec: 2012 Chagall, Pamela, Visby F1, Artoga F1 ; 2011-2010 Castille, Casoar, Chagall, Visby F1.
Charakterystyka odmian rzepaku ozimego wpisanych do krajowego rejestru w roku 2012
DK CADET. Odmiana populacyjna o dobrej plenności. Zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza od
średniej, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa
1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin dość dobra. Rośliny średnio wysokie, o mniejszej
odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia nieco wcześniejszy od średniego, dojrzałości
technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową i suchą zgniliznę kapustnych przeciętna, na
choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych mniejsza od średniej. Pełnomocnik hodowcy: Monsanto
Polska sp. z o.o.
DUAL. Odmiana populacyjna o dość dobrej plenności. Zawartość tłuszczu w nasionach większa od
średniej, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość duża. Masa
1000 nasion średnia.Zimotrwałość roślin dość mała. Rośliny średnio wysokie o średniej odporności na
wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę
twardzikową, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych średnia na suchą zgniliznę kapustnych
nieco większa od średniej.
Pełnomocnik hodowcy: Lantmännen SW Seed sp. z o.o.
JULIANA. Odmiana populacyjna o dobrej plenności. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia,
glukozynolanów poniżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej powyżej średniej.
Masa 1000 nasion średnia.Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średnio wysokie o przeciętnej
odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco późniejszy od
średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy
łodygi nieco większa od średniej, na czerń krzyżowych średnia.
Pełnomocnik hodowcy: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w
Polsce.
LOHANA. Odmiana populacyjna o dobrej plenności. Plonuje stabilnie. Zawartość tłuszczu w
nasionach średnia, glukozynolanów poniżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej
powyżej średniej. Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średnio wysokie, o
przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco
późniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i choroby
podstawy łodygi nieco większa od średniej, na czerń krzyżowych średnia. Pełnomocnik hodowcy:
Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce.
ALESSIO. Odmiana mieszańcowa o dobrej do bardzo dobrej plenności. Zawartość tłuszczu w
nasionach dość duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej
mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin dość dobra. Rośliny dość
wysokie o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej
średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych
przeciętna, na choroby podstawy łodygi mniejsza od średniej.
Pełnomocnik hodowcy: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w
Polsce.
BONANZA. Odmiana mieszańcowa o dobrej do bardzo dobrej plenności. Plonuje stabilnie. Zawartość
tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej
większa od średniej. Masa 1000 nasion nieco większa od średniej. Zimotrwałość roślin dość dobra.
Rośliny dość wysokie o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości
technicznej nieco późniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową większa od średniej,
na suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych średnia. Pełnomocnik
hodowcy: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
DK EXSTORM. Odmiana mieszańcowa o bardzo dobrej plenności. Plonuje stabilnie. Zawartość
tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej
mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej. Zimotrwałość roślin dość dobra.
Rośliny dość wysokie o mniejszej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości
technicznej nieco późniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych
mniejsza od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi średnia.
Pełnomocnik hodowcy: Monsanto Polska sp. z o.o.
HUGO. Odmiana mieszańcowa o dobrej do bardzo dobrej plenności. Zawartość tłuszczu w nasionach
duża, glukozynolanów mniejsza od średniej (mała). Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej
dość mała. Masa 1000 nasion nieco mniejsza od średniej. Zimotrwałość roślin dobra. Rośliny średnio
wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej
nieco wcześniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi
mniejsza od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia. Pełnomocnik
hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
MARATHON. Odmiana mieszańcowa o dobrej do bardzo dobrej plenności. Zawartość tłuszczu w
nasionach dość duża, glukozynolanów mniejsza od średniej. Zawartość białka w suchej masie
beztłuszczowej dość mała. Masa 1000 nasion nieco mniejsza od średniej. Zimotrwałość roślin dość
dobra. Rośliny średnio wysokie, o nieco większej odporności na wyleganie. Termin początku
kwitnienia nieco wcześniejszy, dojrzałości technicznej trochę późniejszy. Odporność na zgniliznę
twardzikową i suchą zgniliznę kapustnych nieco większa od średniej, na choroby podstawy łodygi i
czerń krzyżowych średnia. Pełnomocnik hodowcy: DSV Polska sp. z o.o.
MARCOPOLOS. Odmiana mieszańcowa o dobrej do bardzo dobrej plenności. Zawartość tłuszczu w
nasionach dość duża, glukozynolanów mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia.
Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny dość wysokie o mniejszej odporności
na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco późniejszy. Odporność na
zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych średnia, na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy
łodygi nieco większa od średniej.
Pełnomocnik hodowcy: KWS Polska sp. z o.o.
REVIEW. Odmiana mieszańcowa o dobrej do bardzo dobrej plenności. Zawartość tłuszczu w
nasionach duża, glukozynolanów mniejsza od średniej. Zawartość białka w suchej masie
beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin dobra. Rośliny
średnio wysokie o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia średni, dojrzałości
technicznej nieco późniejszy. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i
choroby podstawy łodygi średnia, na czerń krzyżowych mniejsza od średniej. Pełnomocnik hodowcy:
DSV Polska sp. z o.o.
SHERPA. Odmiana mieszańcowa o dobrej do bardzo dobrej plenności. Zawartość tłuszczu w
nasionach dość duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej
średnia. Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin dobra. Rośliny średnio wysokie, o średniej
odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na
zgniliznę twardzikową, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych średnia, na suchą zgniliznę
kapustnych większa od średniej.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
SY CARLO. Odmiana mieszańcowa o dobrej do bardzo dobrej plenności. Zawartość tłuszczu w
nasionach średnia, glukozynolanów mniejsza od średniej. Zawartość białka w suchej masie
beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny
średnio wysokie o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości
technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby
podstawy łodygi i czerń krzyżowych średnia.
Pełnomocnik hodowcy: Syngenta Seeds sp. z o.o.
SY JERICA. Odmiana mieszańcowa o dobrej do bardzo dobrej plenności. Zawartość tłuszczu w
nasionach średnia, glukozynolanów mniejsza od średniej. Zawartość białka w suchej masie
beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion nieco mniejsza od średniej. Zimotrwałość
roślin średnia. Rośliny średnio wysokie o średniej odporności na wyleganie. Termin początku
kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę
kapustnych i na czerń krzyżowych średnia, na choroby podstawy łodygi mniejsza od średniej.
Pełnomocnik hodowcy: Syngenta Seeds sp. z o.o.
TORES. Odmiana mieszańcowa o dobrej do bardzo dobrej plenności. Zawartość tłuszczu w nasionach
mniejsza od średniej, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej
mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin dość dobra. Rośliny średnio
wysokie o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej
średni. Odporność na zgniliznę twardzikową i na czerń krzyżowych średnia, na suchą zgniliznę
kapustnych i choroby podstawy łodygi większa od średniej.
Pełnomocnik hodowcy: Syngenta Seeds sp. z o.o.

Podobne dokumenty