komunikacie - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu

Transkrypt

komunikacie - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu
Organizatorzy:
● Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
- Oddział Gliwice,
- Sekcja Ochrony Środowiska przy Zarządzie Głównym, Warszawa
● Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Warszawa
● Federacja SNT NOT Rada Miejska, Gliwice
XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna
pod honorowym patronatem Ministra Środowiska
PRZEPISY ● INTERPRETACJE ● ROZWIĄZANIA ● TRENDY
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane nowymi rozwiązaniami
proekologicznymi, trendami, przepisami z zakresu ochrony środowiska
a szczególnie: pracowników naukowych, przedstawicieli przemysłu,
przedstawicieli instytucji zajmujących się ochroną środowiska
i przedstawicieli administracji państwowej.
Udział w konferencji umożliwi Państwu rozwiązanie własnych problemów,
spotkanie fachowców z branży i nawiązanie profesjonalnych kontaktów.
Komitet Naukowo - Programowy:
1. mgr inż. Jerzy KROPIWNICKI - Przewodniczący – Zarząd Główny SITPChem
2. dr inż. Danuta CIECHAŃSKA – Instytut Biopolimerów i Włókien Chem. Łódź
3. prof. dr hab. inż. Beata CWALINA – Politechnika Śląska, Gliwice
4. prof. dr hab. Lidia DĄBEK – Politechnika Świętokrzyska, Kielce
5. prof. dr hab. Barbara GWOREK – Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa
6.prof. dr hab. inż. Regina JEZIÓRSKA – Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
7. dr inż. Arkadiusz KAMIŃSKI – PKN ORLEN, Płock
8. prof. dr hab. inż. Jacek KIJEŃSKI – Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
9. prof. dr hab. inż. Janusz KOTOWICZ – Politechnika Śląska , Gliwice
10. mgr inż. Grażyna KRÓL - Zarząd Oddziału SITPChem Gliwice
11. dr inż. Andrzej KRUEGER – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
12. mgr inż. Bożena KUZIO-WASILEWSKA – Instytut Gospodarowania Odpadami,
13. prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA – Politechnika Opolska
14. prof. dr hab. inż. Elżbieta NACHLIK – Politechnika Krakowska
+ prof. dr hab. inż. Janusz OZONEK – Politechnika Lubelska
15. prof. dr inż. Bożenna PISARSKA – Oddział SITPChem. Gliwice
16. mgr inż. Witold POSADZY – PCC Rokita, Brzeg Dolny
17. prof. dr hab. inż. Czesława ROSIK – DULEWSKA – Inst. Podst. Inż. Środ. PAN,
18. dr inż. Aleksander SOBOLEWSKI – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
19. mgr inż. Erwin SROKA – FSNT NOT Rada Miejska , Gliwice
20. mgr inż. Zbigniew ŚLĘZAK – Zarząd Główny SITPChem, Warszawa
21. prof. dr hab. inż. Jan Wilhelm TIC – Politechnika Opolska
22. doc. dr Piotr TOMASZEWSKI – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa
23. prof. dr hab. inż. Krzysztof WOJDYGA – Politechnika Warszawska
24. dr inż. Tomasz ZIELIŃSKI – Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Warszawa
25. prof. dr hab. inż. Jerzy ZWOŹDZIAK – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodne
Konkursy (Regulaminy konkursów na stronie www.gliwice.sitpchem.org.pl)
- na rozwiązanie proekologiczne
- na najlepszy poster
Tematyka konferencji:
19-21 października 2016 r.
Ustroń – Jaszowiec
● Rozporządzenia, dyrektywy, przepisy prawa, komentarze
● Nowoczesne metody przetwarzania i zagospodarowania odpadów
(mechaniczne, biologiczne i termiczne)
● Aktualne problemy gospodarki wodno-ściekowej
● Ochrona powietrza – technologie, urządzenia, systemy.
● Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii
● Biopaliwa – perspektywy i ograniczenia
● Pakiet klimatyczny. Blaski i cienie
● Zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną środowiska
● Nowe rozwiązania proekologiczne
Referaty:
Zachęcamy do zgłaszania referatów i posterów , które mogą być
opublikowane w czasopiśmie „CHEMIK Nauka – Technika – Rynek”.
Uprzejmie prosimy Autorów o przesłanie tytułów wystąpień do dnia
31 lipca 2016 r. na adres e-mail: [email protected].
W sprawie publikacji prosimy o bezpośredni kontakt z redakcją Anna Czumak-Bieniecka tel. 32 231 61 35 lub e-mail:
[email protected]
Termin:
19 - 21 października 2016 r.
Miejsce:
D.W. „Jawor”, 43-450 Ustroń – Jaszowiec, ul. Wczasowa 51
Opłata konferencyjna:
● 1300 zł + 23% VAT
● dla członków SITPChem i doktorantów 1150 zł + 23% VAT
Opłata obejmuje:
● koszty organizacyjne
● materiały konferencyjne,
● pobyt (wyżywienie i dwa noclegi),
● imprezy towarzyszące,
Opłatę prosimy przekazać na konto Zarządu Oddziału SITPChem Gliwice
ING BANK ŚLĄSKI O/Gliwice Nr 21 1050 1285 1000 0023 1534 3133
w terminie do 30 września 2016 r.
Zgłoszenie uczestnictwa:
Deklarację uczestnictwa na załączonej „Karcie zgłoszenia” prosimy przesyłać
w terminie do dnia 30 września 2016 r. na adres pocztowy, fax lub e-mail:
Zarząd Oddziału SITPChem., 44-100 Gliwice ul. Górnych Wałów 25 skr.107a
fax: 032/231-27-26 e-mail: [email protected]
Bliższych informacji udzielają:
Grażyna Król, tel: 664 421 349
Elżbieta Jarguz tel: 32/231-27-26 lub 664 421 351
Informacje dotyczące konferencji zamieszczone są na stronie internetowej:
www.gliwice.sitpchem.org.pl
Reklama
Istnieją możliwości zareklamowania firmy w formie komunikatów,
banerów, stoisk reklamowych, ulotek w materiałach konferencyjnych.
Szczegóły do uzgodnienia z organizatorami.
RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
19 października 2016 r. (środa)
Sekretariat Konferencji czynny od godz. 1200
13 00 – obiad
1500 – otwarcie konferencji
1510 – 1830 referaty , komunikaty, dyskusja
1900 – kolacja
20 października 2016 r. (czwartek)
800 – 845 śniadanie
900 – 1200 referaty , komunikaty i dyskusja
1200 – 1330 sesja posterowa
1400 – obiad
1500 – 1900 referaty , komunikaty i dyskusja
2000 – kolacja , ogłoszenie wyników konkursów
21 października 2016 r. (piątek)
800 – 845 śniadanie
900 – 1200 referaty i komunikaty i dyskusja
1200 – zakończenie konferencji
1230 – obiad