AquaCode KCP 16 S

Transkrypt

AquaCode KCP 16 S
Jest zbudowany na bazie kwasu poliakrylanu sodu i służy do oczyszczania obiegów wód
chłodzących/grzewczych w sterylizatorach, pasteryzatorach i w innych obiegach.
Cechy
Nie zawiera związków fosforu i posiada doskonałe właściwości wiązania rdzy w obiegu
(wiąże wytracone żelazo). Poprzez czynnik kompleksujący twardość w wodzie, zapobiega
wiązaniu i odkładaniu kamienia w maszynach i obiegach, także zapobiega odkładaniu
kamienia w puszkach i zakrętkach. Inhibitory chronią maszyny i rzeczy poddawane
pasteryzacji przed korozją. Równocześnie można go zastosować do układów chłodzących
w innych dziedzinach przemysłu, posiada dużą siłe wiązania rdzy.
. Poliakrylan sodu, inhibitor korozji, wodorotlenek sodu.
Skład
Zakres zastosowań
Dozowanie
W celu uniknięcia powstawania korozji oraz odkładania się kamienia w sterylizatorach,
pasteryzatorach przetwarzających produkty w opakowaniach wykonanych z foli ,
aluminium i innych. Skuteczny w działaniu do temperatury ok. 130 °C, przy twardości
wody powyżej 8 °dH.
w zależności od twardości wody dozowanie do wody gotującej w autoklawie wynosi od
400 – 700 ppm lub 200 – 600 ppm w części chłodzącej autoklawu/pasteryzatora.
Dozowanie może odbywać się ręcznie lub poprzez pompe dozującą.
Wygląd: klarowny zołtawy roztwor.
Dane techniczne
Zapach: specyficzny
Gęstość(20°C):1,05 kg/l
Wartość pH(20°C): 6,5
Bezpieczeństwo dla
zdrowia
Opakowanie:
Nie podlega przepisom ADR.
pojemniki 10 kg i 30 kg beczka 230 kg
www.technologie-przemyslowe.com
NOWOCZESNE MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU
infolinia: 801 081 140 faks: 22 2578835
STRUCTUM - TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ
Structum Sp. z o.o., ul. Niepodległości 30/59, 20-246 Lublin, Poland
kapitał zakładowy 50400 PLN, organ rejestrowy: Sąd Rejestrowy w Lublinie
KRS: 0000017929, NIP: 712-015-64-12, VAT-UE: PL7120156412
rok założenia 1990