Dom Pomocy Społecznej Wygnanowice 40A 21.065 Ębczewice

Transkrypt

Dom Pomocy Społecznej Wygnanowice 40A 21.065 Ębczewice
Dom Pomocy Społecznej
Wygnanowice 40A
21.065Ębczewice
OFERTA
Na zakup drewnaooałowegozeodnie z ogłoszeniemz dnia 09 listopada2015 roku.
L
Dane oferenta:
-Pełna nawa
-Adres oferenta
-Numertelefony/faksu
. ...........
il
za kwotęzł:..............
oferuję zahtp drewnaopałowegow całości
(słownie
zŁoĘch......
....................)
III odbioru drewnadokona:rrpo wpłaceniuw/w kwoty do kasy DPS Wygnanowicelub
przelewemna wskazanyrachunekbankowy.
Podpis oferenta

Podobne dokumenty