adicos

Transkrypt

adicos
Pożarowa czujka gazu GSME – L3/L2/HC-Ex
Czujki pożarowe GSME-L3/L2/HC ADICOS – dostępna seria
pożarowych detektorów gazu z zaawansowaną wielokryteriowością
technologii czujników gazu. Wszystkie rodzaje dymów i otwarte
pożary wykrywane są już w początkowej fazie. Modele GSME-Ex
mogą być stosowane w obszarach, gdzie może pojawić się pył palny
w ilościach, które prowadzą do zagrożenia pożarem lub wybuchem.
Przeciwwybuchowe urządzenia
dyrektywą RL 94/9/EG (ATEX).
ADICOS
-
serie
są
zgodne
z
Poza
selektywną
rejestracją
charakterystycznych
gazów
cieplarnianych, w przypadku pożarów dymów, GSME-Ex system
wykryje węglowodory i tlenki azotu. Prowadzi to do skutecznego
tłumienia ognia symulacyjnych zjawisk, które czasami występują.
Przetworzony
sygnał
jest
przeprowadzane
za
pomocą
zaawansowanych algorytmów, które łączą w sobie doświadczenie
odmian pożarów testowych, jak również prawdziwy wzorzec pożarów
zebranych (doświadczonych) w praktyce.
Systemy te są odporne na wilgoć i zanieczyszczenia kurzem. Jest to
cecha, która do tej pory nie może być osiągnięta innymi systemami.
Oprócz stosowania we wszelkiego rodzaju dużych elektrowniach i
różnego typów elektrociepłowniach, detektory serii ADICOS są
stosowane w obszarach monitorowania pożarów, w których wczesne
wykrywanie było wcześniej niemożliwe, ze względu na naprężenia.
Przez ponad 5 lat systemy ADICOS zostały rzetelnie wykorzystywane
w zakresie koncepcji ochrony pożarowej.
Idea systemów ADICOS również zapewnia rejestrację innych gazów
cieplarnianych ze względu na szczególne dostosowanie czujnika
systemu i oprogramowania (algorytmów).
Ex II 1D T100ºC
Obszary zastosowań:
Systemy wczesnego ostrzegania w odniesieniu do ogólnej
powierzchni magazynowania, przygotowania i dystrybucji węgla
w elektrowniach.
Kontrola magazynów i zakładów
drewna, mąki, ziaren, odpadów, itp.
Kontrola przestrzeni
samochodów.
transportowej
produkcyjnych
statków,
papieru,
samolotów,
Nadaje się do pracy w kurzu i wilgoci w zanieczyszczonych
środowiskach.
FIRE SERVICE SYSTEMS s.c. 78-400 SZCZECINEK ul. Mickiewicza 2 tel. (94) 7326573 e-mail: [email protected] www.fss.info.pl
Cechy szczególne:
• ADICOS detektory atmosfer wybuchu pyłu.
• Zdolności pobierania: aktualizacji oprogramowania detektora
za pośrednictwem sieci.
• Selektywna i wczesna rejestracja dużego spektrum gazów, całego
spektrum ognia szczególnie dla pożarów dymu.
• Łatwa instalacja i okablowanie.
• Niewrażliwy na stałą obecność w tle gazów, takich jak wodór
i tlenek węgla oraz różnych gazów spalinowych.
• Wszystkie
obudowie.
• Wysoka czułość.
• Niski współczynnik fałszywych alarmów ze względu na wielość
kryteriów oceny i integracji bazujących na wiedzy i doświadczeniu
różnych wzorców pożarów w każdym detektorze.
• Niewrażliwy na wilgotność powietrza, poważne zanieczyszczenie
pyłem i powietrza.
• Niski pobór mocy: 2 VA.
• Ekran LED: alarm (czerwony), błąd (żółty), działanie (zielony)
(zgodnie z normami VdS).
• Zintegrowane interfejsy (standard):
a) wartość graniczna kontaktu Alarm / Błąd,
b) przemysłowy system magistrali (M-Bus) jako dane i obsługa
interfejsu i połączenie z ADICOS centralnym systemem
wykrywania pożaru BMZ30,
c) (opcjonalnie) zintegrowany interfejs do centralnego systemu
wykrywania pożaru indywidualnej identyfikacji:
- Siemens Pulse metrology,
- Siemens Loop technology (SIGMALOOP).
• Centralna rejestracja, wyświetlanie, protokół i przechowywanie
wszystkich danych i warunków wszystkich detektorów.
komponenty
DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania
Pobór mocy
Zakres temperatury
Wilgotność względna
24V linia napięcia
są
zintegrowane
w
aluminiowej
24 V (20-40 V)
2 VA
-20 do +60 ºC
20-99% (bez kondensacji)
230 V (+10%-15%) 50/60 Hz
OBUDOWA
EX-typ odlew powlekanego aluminiowych (odporny na korozję)
Wymiary
60 x 100 x 100 mm
Waga
0,6 kg
Typ ochrony
IP 6X
Typ
Ex II 1D T100ºC EEx ia zgodność z
RL 94/9/EG (ATEX)
Instalowanie
na powierzchni
Połączenia elektryczne
fabrycznie
zamontowany
kabel
specjalnego przeznaczenia
• zasilający
• wartość graniczna kontaktu
• M-Bus (dane i usługi interfejsu)
Interfejs do centralnych systemów
wykrywania pożaru, tj.
• technika wskazania (im)pulsowego
• technika pętli (SIGMALOOP)
Opcjonalnie
instalacja tablicy
• Parametryzacja i dostosowanie poprzez zdalną konserwację.
FIRE SERVICE SYSTEMS s.c. 78-400 SZCZECINEK ul. Mickiewicza 2 tel. (94) 7326573 e-mail: [email protected] www.fss.info.pl